ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

metaphysics

M EH2 T AH0 F IH1 Z IH0 K S   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -metaphysics-, *metaphysics*, metaphysic
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
metaphysics[N] อภิปรัชญา, Syn. epistemology, ontology, cosmology

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
metaphysics(เมททะฟิซ'ซิคซฺ) n. สาขาปรัชญาที่เกี่ยวกับความจริงในธรรมชาติ,ปรัชญา (โดยเฉพาะในสาขาต่าง ๆ ที่เข้าใจได้ยาก)

English-Thai: Nontri Dictionary
metaphysics(n) ปรัชญาว่าด้วยความจริงในธรรมชาติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
metaphysicsอภิปรัชญา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Metaphysicsอภิปรัชญา [TU Subject Heading]
Metaphysicsเมตาฟิสิกส์, อภิปรัชญา [การแพทย์]
Metaphysics in literatureอภิปรัชญาในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, without getting into the grander, more mind bending metaphysics of it, the soul of the land takes on corporeal form, with which The Ash will mate.และทำให้ยิ่งใหญ่ และยอมรับมัน จิตวิญญาณเปลี่ยนรูปร่าง Something Wicked This Fae Comes (2011)
It does present a curious curl in the metaphysics, doesn't it?ฉันเกิดความสงสัยอย่างลึกซึ้ง ว่าด้วยอภิปรัชญา ? Blood Brother (2012)
Kill your darlings, your crushes, your juvenile metaphysics.ฆ่าสุดที่รักของคุณ ความหลงใหลของคุณ อภิปรัชญาอันเยาว์วัย Kill Your Darlings (2013)
That... and a certain talent for combining biochemistry and metaphysics.That The Wolverine (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อภิปรัชญา[N] metaphysics, See also: super philosophy, Example: เรื่องลิลิตพระลอเป็นเรื่องที่แฝงอภิปรัชญาไว้, Thai definition: สาขาหนึ่งของปรัชญา ว่าด้วยความแท้จริง ซึ่งเป็นเนื้อหาสำคัญของปรัชญา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิปรัชญา[n.] (aphipratyā = aphipratchayā) EN: metaphysics   FR: métaphysique [f]
พรหมจรรย์[n.] (phrommajan) EN: study of Buddhist metaphysics ; brahmacharya ; holy life ; chastity ; celibacy   FR: chasteté [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
METAPHYSICS    M EH2 T AH0 F IH1 Z IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
metaphysics    (n) mˌɛtəfˈɪzɪks (m e2 t @ f i1 z i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
形上[xíng shàng, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄤˋ, ] metaphysics, #953,852 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メタフィジックス[, metafijikkusu] (n) metaphysics [Add to Longdo]
形而上学[けいじじょうがく, keijijougaku] (n,adj-no) metaphysics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  metaphysics
      n 1: the philosophical study of being and knowing

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top