ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

metamorphism

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -metamorphism-, *metamorphism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
metamorphism(n) การเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือลักษณะ, Syn. change

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
metamorphismการแปรสภาพ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变质作用[biàn zhì zuò yòng, ㄅㄧㄢˋ ㄓˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, / ] metamorphism (geol.) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Metamorphismus {m}metamorphism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
変成作用[へんせいさよう, henseisayou] (n) metamorphism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  metamorphism
      n 1: change in the structure of rock by natural agencies such as
           pressure or heat or introduction of new chemical substances

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top