ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mess up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mess up-, *mess up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mess up(phrv) ทำให้สกปรก, See also: ทำให้รก, ทำให้ไม่เป็นระเบียบ, Syn. dirty up, foul up
mess up(phrv) ทำให้สูญเสียโดยประมาท, Syn. ball up, bitch up

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mess upI wonder if there's any guy who looks _that_ sad when they mess up?
mess upPlease sponge the mess up of the table.
mess upThere's no need to tell on him and mess up their marriage.

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドジる;どじる[doji ru ; dojiru] (v5r) (See ドジ) to fail; to mess up; to bungle; to screw the pooch [Add to Longdo]
ミスる[misu ru] (v5r,vt) (See ミス・1) to make a mistake; to mess up; to make an error; to err [Add to Longdo]
取り乱す;取乱す[とりみだす, torimidasu] (v5s,vt) (1) to put in disorder; to mess up; to disturb; to scatter about; (v5s,vi) (2) to be upset; to lose one's composure; to lose self-control; to go to pieces; to be shaken up; to break down; to be flustered; to blow one's cool [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mess up
   v 1: make a mess of, destroy or ruin; "I botched the dinner and
      we had to eat out"; "the pianist screwed up the difficult
      passage in the second movement" [syn: {botch}, {bodge},
      {bumble}, {fumble}, {botch up}, {muff}, {blow}, {flub},
      {screw up}, {ball up}, {spoil}, {muck up}, {bungle},
      {fluff}, {bollix}, {bollix up}, {bollocks}, {bollocks up},
      {bobble}, {mishandle}, {louse up}, {foul up}, {mess up},
      {fuck up}]
   2: disturb the smoothness of; "ruffle the surface of the water"
     [syn: {ruffle}, {ruffle up}, {rumple}, {mess up}]
   3: make a mess of or create disorder in; "He messed up his room"
     [syn: {mess}, {mess up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top