ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mental deficiency

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mental deficiency-, *mental deficiency*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mental deficiency(n) ความบกพร่องทางจิตใจ, Syn. amentia

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mental deficiencyความบกพร่องของอำนาจจิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mental deficiency; defective, mental; retardation, mentalปัญญาอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mental Deficiencyด้อยสติปัญญา, ปัญญาอ่อน, ความผิดปกติทางจิต, ความบกพร่องทางจิต [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จิตบกพร่อง(n) mental deficiency, Syn. จิตฟั่นเฟือน, Ant. จิตปกติ, Example: เขามีจิตบกพร่องจริง แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะจำอะไรไม่ได้เลย, Thai Definition: การที่บุคคลมีจิตใจหรืออารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ปกติเหมือนคนทั่วไป

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
低能[dī néng, ㄉㄧ ㄋㄥˊ, ] mental deficiency, #38,053 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  mental deficiency
      n 1: mild mental retardation [syn: {moronity}, {mental
           deficiency}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top