ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

menopausal

M EH2 N AH0 P AW1 Z AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -menopausal-, *menopausal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
menopausal(adj) เกี่ยวกับช่วงอายุของผู้หญิงที่ประจำเดือนหมด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
menopausal-หมดระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
menopausalหมดระดู, หมดประจำเดือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Menopausal Peroidวัยหมดประจำเดือน [การแพทย์]
Menopausal Syndromeการหมดระดู, กลุ่มอาการหมดระดู [การแพทย์]
Menopausal, Humanหญิงที่หมดประจำเดือนแล้ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
menopausalI have menopausal troubles.

CMU English Pronouncing Dictionary
MENOPAUSAL M EH2 N AH0 P AW1 Z AH0 L

Japanese-English: EDICT Dictionary
更年期障害[こうねんきしょうがい, kounenkishougai] (n) menopausal disorders [Add to Longdo]
閉経期[へいけいき, heikeiki] (adj-na,n) menopause; menopausal [Add to Longdo]
閉経後[へいけいご, heikeigo] (adj-na) postmenopausal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  menopausal
      adj 1: of or relating to the menopause

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top