ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

menial

M IY1 N IY0 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -menial-, *menial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
menial(adj) เกี่ยวกับงานที่ต่ำต้อย, See also: ซึ่งเป็นงานที่ชั้นต่ำ, เกี่ยวกับงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะพิเศษ, Syn. unskilled, Ant. skilled
menial(adj) เกี่ยวกับคนรับใช้, See also: เกี่ยวกับคนระดับล่างของสังคม, Syn. subordinate, Ant. superior
menially(adv) อย่างต่ำต้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
menial(มี'เนียล) adj. เกี่ยวกับคนใช้,เป็นขี้ข้า,ต่ำต้อย. n. คนใช้,ขี้ข้า., See also: menially adv., Syn. servile

English-Thai: Nontri Dictionary
menial(adj) เหมือนทาส,เป็นขี้ข้า,เหมือนคนใช้
menial(n) บ่าว,คนรับใช้,ทาส,บริวาร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I told virginia P.D.,They're lookg for a white male in his 20s who owns an american-made truck, works a menial job.ฉันบอกทางกรมตำรวจเวอร์จีเนีย/Nเรากำลังตามหา ชายผิวขาว อายุช่วง 20 ปี/Nเขามีรถสัญชาติอเมริกัน ทำงานต้อยต่ำ Compulsion (2005)
Works a menial job.ทำงานระดับล่าง Extreme Aggressor (2005)
Why would I want to learn a menial skill?ทำไมฉันต้องเรียนรู้ทักษะงานช่าง? The Bond in the Boot (2009)
I gotta tell you, there's a lot of menial tasks--ฉันจะบอกเธอให้ เรามีงานที่ไม่ต้องใช้ ทักษะมากนักอยู่หลายงาน-- The Gift (2009)
Is it because she's uneducated, trapped in a menial service position?หรือเพราะว่าเธอไร้การศึกษา และทำงานให้บริการระดับล่าง The Maternal Congruence (2009)
I'm going to find a similarly menial job where my basal ganglia are occupied with a routine task freeing my prefrontal cortex to work quietly in the background.ระดับล่างเดียวกัน ซึ่งใช้แค่สมองที่ควบคุม การเคลื่อนไหวทำงานจำเจ ทำให้สมองที่ควบคุุมความคิด The Einstein Approximation (2010)
A menial job.งานระดับล่าง The Einstein Approximation (2010)
I'm menial employee of the month.ฉันเป็นพนง.ระดับล่างดีเด่น ประจำเดือน The Einstein Approximation (2010)
He's highly intelligent, but he holds a menial or low-level job.เขาเฉลียวฉลาดมาก แต่เขาทำงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะ หรืองานที่ต่ำต้อย True Genius (2012)
The unsub could still hold a menial or low-level job.อันซับน่าจะทำงาน ที่ไม่ได้ใช้ทักษะหรืองานที่ต่ำต้อย True Genius (2012)
Why would a woman like Laura Cambridge, a highly educated professor, suddenly quit everything and just drop out of her life for a series of menial jobs culminating in the wonderful world of phone sex?ทำไมผู้หญิงอย่าง ลอร่า เคมบริดจ์ ผู้มีการศึกษาสูงขนาดศาสตราจารย์ ถึงได้หยุดทุกสิ่งทุกอย่าง แค่ดร็อปชีวิตของเธอ Dial M for Mayor (2012)
Because of his ability to plan and flawlessly execute his crimes, we're looking for someone capable of holding down a job, even though it's probably menial and unfulfilling.เพราะความสามารถในการวางแผน และการจัดการที่เกิดเหตุของเขา เรากำลังตามหาคนที่สามารถรักษางานไว้ได้นาน ถึงแม้งานจะต่ำต้อย หรือไม่ประสบความสำเร็จนัก Divining Rod (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลายแถว(n) underling, See also: menial, flunky, lackey, hireling, Syn. ลูกน้อง, ลิ่วล้อ, Example: สถานะของแหล่งข่าวคนนี้จะต้องมีน้ำหนักความน่าเชื่อถือพอสมควร ไม่ใช่พวกปลายแถว, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ไม่มีความสำคัญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่าว[bāo] (n) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge  FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; soufre-douleur [m]
ขี้ข้า[khīkā] (n) EN: slave ; servant ; menial
ขี้ครอก[khīkhrøk] (n) EN: slave ; flunkey ; lackey ; stooge ; menial
ปลายแถว[plāi thaēo] (x) EN: underling ; menial ; flunky ; lackey ; hireling

CMU English Pronouncing Dictionary
MENIAL M IY1 N IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
menial (n) mˈiːnɪəʳl (m ii1 n i@ l)
menials (n) mˈiːnɪəʳlz (m ii1 n i@ l z)
menially (a) mˈiːnɪəʳliː (m ii1 n i@ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
下回り;下廻り[したまわり, shitamawari] (n) subordinate part; menial service; subordinate; utility man [Add to Longdo]
下種;下衆;下司[げす, gesu] (adj-na,n,adj-no) (1) low-life; sleazebag; boor; (2) person of humble rank; humble person; peasant; menial; churl; petty official [Add to Longdo]
下人[げにん, genin] (n) low-rank person; menial [Add to Longdo]
下郎[げろう, gerou] (n) servant; valet; menial [Add to Longdo]
召し使い;召使い;召使[めしつかい, meshitsukai] (n) servant; menial [Add to Longdo]
小走り[こばしり, kobashiri] (n,adv,vs) (1) trot; half run; jog; (2) girl in charge of menial tasks in a samurai family [Add to Longdo]
単純労働[たんじゅんろうどう, tanjunroudou] (n) unskilled labor; simple labor; menial job [Add to Longdo]
卑屈[ひくつ, hikutsu] (adj-na,n) menial; meanness; servility; abject; (P) [Add to Longdo]
僕;下部[しもべ, shimobe] (n) servant; manservant; menial [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 menial
   adj 1: used of unskilled work (especially domestic work) [syn:
       {humble}, {menial}, {lowly}]
   n 1: a domestic servant

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top