ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mendacious

M EH0 N D EY1 SH AH0 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mendacious-, *mendacious*, mendaciou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mendacious(adj) โกหก, Syn. lying, untrue, false, dishonest
mendaciously(adv) อย่างโกหก, Syn. falsely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mendacious(เมนเด'เชิส) adj. ไม่แท้,ปลอม,โกหก,ไม่ซื่อสัตว์., See also: mendaciously adv. mendaciousness n., Syn. false, untrue

English-Thai: Nontri Dictionary
mendacious(adj) เท็จ,มุสา,โป้ปด,โกหก

CMU English Pronouncing Dictionary
MENDACIOUS M EH0 N D EY1 SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mendacious (j) mˈɛndˈɛɪʃəs (m e1 n d ei1 sh @ s)
mendaciously (a) mˈɛndˈɛɪʃəsliː (m e1 n d ei1 sh @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verlogen {adj} | verlogener | am verlogenstenmendacious | more mendacious | most mendacious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  mendacious
      adj 1: given to lying; "a mendacious child"
      2: intentionally untrue; "a mendacious statement"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top