ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mellow

M EH1 L OW0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mellow-, *mellow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mellow(adj) สีสว่าง, See also: สีสบายตา, Syn. bright
mellow(adj) หวานฉ่ำ (ผลไม้), See also: แก่จัด, สุกงอม, ฉ่ำ, Syn. ripe, mature, Ant. unripe, immature
mellow(adj) เบิกบาน, See also: ร่าเริง, สดชื่น, Syn. genial, relaxed
mellow(adj) สุขุม, See also: สุภาพเยือกเย็น, นุ่มนวล, Syn. calm, cool-headed, stable, Ant. unstable, ill-tempered, hot tempered
mellow(adj) เมาเล็กน้อย, See also: มึนเล็กน้อย
mellow(adj) ร่วน (ดิน), See also: ดิน สมบูรณ์, Syn. friable, loamy
mellow(vi) สุก, See also: แก่จัด, สุกงอม, Syn. mature, maturate, ripen
mellow(vt) ทำให้สุก, Syn. mature, maturate, ripen
mellow(vt) ทำให้สุขุม, See also: ทำให้เยือกเย็น, Syn. calm, lessen, case, Ant. intensify, increase
mellowly(adv) อย่างเบิกบาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mellow(เมล'โล) adj. สุก,ฉ่ำ,โตเต็มที่,สุขุม,กลมกล่อม,เบิกบาน,รื่นเริง, (ดิน) ร่วน,อุดมสมบูรณ์,มึน,เมาหน่อย ๆ vt.,vi. ทำให้สุด,กลายเป็นสุก., See also: mellowly adv. mellowness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
mellow(adj) สุก,ฉ่ำ,กลมกล่อม,อ่อนหวาน,ร่วน
mellow(vi) สุก,ฉ่ำ,แก่,อุดมสมบูรณ์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลมกล่อม(adj) mellow, See also: full-flavoured, soft, sweet, rich, delicate, ripe, Example: โดยทั่วไปคนภาคกลางรับประทานอาหารที่มีรสชาติกลมกล่อมมีรสหวานเล็กน้อย, Thai Definition: ที่เข้ากันพอดี

CMU English Pronouncing Dictionary
MELLOW M EH1 L OW0
MELLOWED M EH1 L OW0 D
MELLOWING M EH1 L OW0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mellow (v) mˈɛlou (m e1 l ou)
mellows (v) mˈɛlouz (m e1 l ou z)
mellowed (v) mˈɛloud (m e1 l ou d)
mellower (j) mˈɛlouər (m e1 l ou @ r)
mellowly (a) mˈɛlouliː (m e1 l ou l ii)
mellowest (j) mˈɛlouɪst (m e1 l ou i s t)
mellowing (v) mˈɛlouɪŋ (m e1 l ou i ng)
mellowness (n) mˈɛlounəs (m e1 l ou n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圆润[yuán rùn, ㄩㄢˊ ㄖㄨㄣˋ, / ] mellow and full; suave; smooth and round; rich (in voice), #19,122 [Add to Longdo]
醇美[chún měi, ㄔㄨㄣˊ ㄇㄟˇ, ] mellow; rich; superb, #92,404 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausgereift; reif; saftig {adj} | ausgereifter; reifer | am ausgereiftesten; am reifstenmellow | mellower | mellowest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しっとり[shittori] (adv,vs) (1) calm; graceful; (2) quiet; mellow; (3) damp; moist [Add to Longdo]
まったり[mattari] (adj-f) (1) rich (taste); full-bodied (flavour, flavor); mellow(ness); (2) laid-back (lifestyle) [Add to Longdo]
メロー[mero-] (n) mellow [Add to Longdo]
円やか[まろやか, maroyaka] (adj-na,n) (1) round; circular; spherical; (2) mild (taste); mellow (voice) [Add to Longdo]
円熟[えんじゅく, enjuku] (n,vs) ripeness; mellowness; maturity; perfection; (P) [Add to Longdo]
円熟した[えんじゅくした, enjukushita] (adj-f) mellow; mature; fully developed; ripe [Add to Longdo]
熟れた果実[うれたかじつ, uretakajitsu] (n) mellow (ripe) fruit [Add to Longdo]
熟れる[こなれる, konareru] (v1,vi) to ripen; to mellow; to mature [Add to Longdo]
熟れる[こなれる, konareru] (v1,vi) (1) to be digested; (2) to be proficient; to be smooth; (3) to be mellowed [Add to Longdo]
樽柿[たるがき, tarugaki] (n) persimmons mellowed in a sake cask [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mellow
   adv 1: (obsolete) in a mellow manner [syn: {mellowly}, {mellow}]
   adj 1: unhurried and relaxed; "a mellow conversation" [syn:
       {laid-back}, {mellow}]
   2: having a full and pleasing flavor through proper aging; "a
     mellow port"; "mellowed fruit" [syn: {mellow}, {mellowed}]
   3: having attained to kindliness or gentleness through age and
     experience; "mellow wisdom"; "the peace of mellow age" [syn:
     {mellow}, {mellowed}]
   4: having attained to kindliness or gentleness through age and
     experience; "mellow wisdom"; "the peace of mellow age"
   5: slightly and pleasantly intoxicated from alcohol or a drug
     (especially marijuana) [syn: {high}, {mellow}]
   v 1: soften, make mellow; "Age and experience mellowed him over
      the years"
   2: become more relaxed, easygoing, or genial; "With age, he
     mellowed" [syn: {mellow}, {melt}, {mellow out}]
   3: make or grow (more) mellow; "These apples need to mellow a
     bit more"; "The sun mellowed the fruit"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top