ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

megabyte

M EH1 G AH0 B AY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -megabyte-, *megabyte*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
megabyte(n) เมกะไบต์, See also: หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ มีค่าเท่ากับ 1, 048, 576 ไบต์, Syn. meg

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
megabyte(เมก' กะไบท์) n. 220 ไบต์หรือ 1,048,576 ไบต์ : ย่อว่า MB, ใช้ตัวย่อว่า MB (เอ็มบี) เท่ากับหนึ่งบ้านไบต์ ใช้บอกขนาดของหน่วยความจำ เช่น คอมพิวเตอร์ ขนาด 16 เมกะไบต์ หมายความว่า มีขนาดหน่วยความจำ 16 ล้านไบต์ หรือบอกความจุของสื่อ เช่น จานแม่เหล็ก หรือจานบันทึก ว่ามีความจุ 1.2 เมกะไบต์ ก็หมายความว่า เก็บข้อมูลได้ 1.2 ล้านตัวอักษร เป็นต้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Megabyteเมกะไบต์ [คอมพิวเตอร์]

CMU English Pronouncing Dictionary
MEGABYTE M EH1 G AH0 B AY2 T
MEGABYTES M EH1 G AH0 B AY2 T S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兆字节[zhào zì jié, ㄓㄠˋ ㄗˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] megabyte (10^20 or approximately a million bytes), #124,653 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Megabyte {n} [comp.]megabyte [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メガバイト[megabaito] (n) {comp} megabytes [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
メガバイト[めがばいと, megabaito] MegaByte [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 megabyte
   n 1: a unit of information equal to 1000 kilobytes or 10^6
      (1,000,000) bytes [syn: {megabyte}, {M}, {MB}]
   2: a unit of information equal to 1024 kibibytes or 2^20
     (1,048,576) bytes [syn: {megabyte}, {mebibyte}, {M}, {MB},
     {MiB}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top