ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mediated

M IY1 D IY0 EY2 T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mediated-, *mediated*, mediat, mediate
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mediatedHe mediated between the two parties.
mediatedThe Norwegian diplomat mediated the secret negotiations that produced the historic document.

CMU English Pronouncing Dictionary
MEDIATED M IY1 D IY0 EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mediated (v) mˈiːdɪɛɪtɪd (m ii1 d i ei t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンピュータ媒介言語[コンピュータばいかいげんご, konpyu-ta baikaigengo] (n) {comp} Computer Mediated Communication; CMC [Add to Longdo]
斡旋販売[おっせんはんばい, ossenhanbai] (n) mediated marketing; mediated sales [Add to Longdo]
細胞性免疫[さいぼうせいめんえき, saibouseimen'eki] (n) (See 体液性免疫) cell-mediated immunity; cellular immunity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mediated
   adj 1: acting or brought about through an intervening agency;
       "the mediated settlement brought satisfaction to both
       sides"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top