ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meddlesome

M EH1 D AH0 L S AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meddlesome-, *meddlesome*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meddlesome(adj) ซึ่งชอบก้าวก่าย, See also: จุ้นจ้าน, ซึ่งชอบยุ่งเรื่องคนอื่น, Syn. intrusive, invasive, Ant. unmeddle some
meddlesomeness(n) การชอบก้าวก่าย, See also: ความจุ้นจ้าน, Syn. curiosity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
meddlesome(เมด'เดิลเซิม) adj. ชอบยุ่ง,ชอบเสือก.

English-Thai: Nontri Dictionary
meddlesome(adj) ชอบยุ่ง,ชอบแทรกแซง,ชอบเสือก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แจ๋น(adj) interfering, See also: meddlesome, Syn. จุ้น, จุ้นจ้าน, Example: ทำไมเธอถึงเป็นคนแจ๋นได้ขนาดนี้, Thai Definition: ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่น, ชอบเสนอหน้า
แม่รีแม่แรด(n) busy woman, See also: meddlesome woman, interfering woman, Example: เธอทำตัวเป็นแม่รีแม่แรดไม่น่าดู
ปากเสีย(adj) gossipy, See also: meddlesome, Example: คนกลุ่มนี้ประวัติดีกันทั้งนั้นไม่มีใครเอ่ยอ้างว่ามีใครเป็นคนปากเสียหรือคนที่กินไม่ค่อยอิ่ม, Thai Definition: ชอบพูดจาให้ร้ายแก่ผู้อื่นหรือแก่ตนเอง
ปากเสีย(adj) gossipy, See also: meddlesome, Example: คนกลุ่มนี้ประวัติดีกันทั้งนั้นไม่มีใครเอ่ยอ้างว่ามีใครเป็นคนปากเสียหรือคนที่กินไม่ค่อยอิ่ม, Thai Definition: ชอบพูดจาให้ร้ายแก่ผู้อื่นหรือแก่ตนเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สอดรู้สอดเห็น[søtrū-søthen] (v) EN: snoop ; be inquisitive ; be meddlesome  FR: fouiner ; fureter

CMU English Pronouncing Dictionary
MEDDLESOME M EH1 D AH0 L S AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meddlesome (j) mˈɛdlsəm (m e1 d l s @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多事[duō shì, ㄉㄨㄛ ㄕˋ, ] meddlesome; eventful, #20,396 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お節介(P);御節介[おせっかい, osekkai] (adj-na,n) (See 節介) meddling; meddlesomeness; nosiness; interference; officiousness; (P) [Add to Longdo]
世話焼き[せわやき, sewayaki] (n) a bother; a meddlesome person [Add to Longdo]
節介[せっかい, sekkai] (adj-na,n) (obsc) (See お節介) meddling; meddlesomeness; nosiness; interference; officiousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 meddlesome
   adj 1: intrusive in a meddling or offensive manner; "an
       interfering old woman"; "bustling about self-importantly
       making an officious nuisance of himself"; "busy about
       other people's business" [syn: {interfering},
       {meddlesome}, {meddling}, {officious}, {busy},
       {busybodied}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top