ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meddler

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meddler-, *meddler*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meddler(n) คนชอบก้าวก่าย, See also: คนจุ้นจ้าน, Syn. interferer, troublemaker

English-Thai: Nontri Dictionary
meddler(n) คนชอบยุ่ง,คนชอบแทรกแซง,คนชอบเสือก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวยุ่ง(n) meddler, See also: nuisance, troublesome person, Syn. ตัวป่วน, ตัวกวน, Example: เลขาคนนี้เป็นตัวยุ่งประจำบริษัทเพราะชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่น, Thai Definition: คนที่ชอบไปวุ่นวาย, คนที่แส่เข้าไปทุกเรื่อง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meddler (n) mˈɛdlər (m e1 d l @ r)
meddlers (n) mˈɛdləz (m e1 d l @ z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  meddler
      n 1: an officious annoying person who interferes with others

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top