ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

match

M AE1 CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -match-, *match*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
match(n) การแข่งขัน, Syn. race, game
match(n) คู่ที่เหมือนกัน, See also: คนที่เท่าเทียมกัน, ผู้ที่คล้ายกัน, Syn. counterpart, mate
match(n) คู่สมรส, See also: คู่รักหวานชื่น, คู่แต่งงาน, คู่ครอง, Syn. marriage, pairing
match(vt) เข้ากัน (กับ), See also: เหมาะ กับ, ลงรอย กับ, สัมพันธ์กับ, Syn. correspond
match(vt) เท่ากันกับ, See also: เท่าเทียมกันกับ, Syn. equal
match(n) ไม้ขีดไฟ, Syn. matchstick, fuse
match up(phrv) ทำให้เข้ากัน, See also: ทำให้ติดกัน, ทำให้สมดุล, ทำให้เหมาะกัน
matchbox(n) กล่องไม้ขีด
matchable(adj) ซึ่งเข้ากัน, See also: ซึ่งเท่าเทียมกัน
matchless(adj) ซึ่งไม่มีใครเทียบ, See also: ซึ่งไม่คู่ควร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
match(แมชฺ) n. ไม้ขีดไฟ,คู่ปรับ,ผู้ที่เท่าเทียม,การสมรส,การเข้าคู่กัน,เกมกีฬา,การแข่งขัน,การเข้าแข่งขัน. v. เท่าเทียม,เป็นคู่ปรับ,ปรับตัว,เหมาะกับ,ต่อต้าน,เผชิญคู่ปรับ,สมรส,เข้าคู่,เข้าชุด., See also: matchable adj. matcher n.
matchless(แมชฺ'ลิสฺ) adj. ไม่มีที่เปรียบเทียบ,ซึ่งติดไฟได้ โดยไม่ต้องใช้ไม้ขีดไฟ,ไม่ต้องใช้ไม้ขีดไฟ
matchlock(แมชฺ'ลอค) n. นกปืนแบบเก่าที่ชนวนท้ายปลอกกระสุนปืนติดไฟด้วยไม้ขีดไฟที่ติดไฟช้า,ปืนสั้นที่มีนกปืนดังกล่าว
matchmaker(แมชฺ'เมคเคอะ) n. แม่สื่อชักนำการแต่งงาน,ผู้จัดคู่แข่งขันกีฬา,ผู้ทำไม้ขีดไฟ., See also: matchmaking n.
love matchการแต่งงานด้วยความรัก
overmatch(โอ'เวอะแมชฺ) vt. มีชัย,ชนะ,เหนือกว่า,ดีกว่า, Syn. surpass
paper matchn. ไม้ขีดไฟก้านกระดาษ
title matchn. การแข่งขันชิงตำแหน่งชนะเลิศ
unmatchable(อันแมท'ชะเบิล) adj. ไม่มีที่เปรียบเทียบได้,เทียบไม่ติด,ไม่มีทางสู้ได้
unmatched(อันแมชทฺ') adj. สู้ไม่ได้,หาที่เปรียบไม่ได้,เทียบไม่ติด,ไม่สอดคล้องกัน,ไม่เข้ากัน,ไม่กลมกลืนกัน, Syn. uncomparable

English-Thai: Nontri Dictionary
match(n) ไม้ขีดไฟ,สิ่งที่คู่ควรกัน,คู่ปรับ,การแข่งขัน,เกมกีฬา,การแต่งงาน
match(vt) เท่าเทียม,แข่งขัน,คู่ควรกัน,แต่งงาน,เข้าคู่
matchbox(n) กลักไม้ขีดไฟ
matchless(adj) ไม่มีที่เปรียบ
matchlock(n) ปืนแบบเก่าใช้จุดสายชนวนยิง
matchmaker(n) แม่สื่อ,ผู้ทำไม้ขีดไฟ,คนจัดงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
matchจับคู่กัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
matched samplesตัวอย่างเข้าคู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
matchingการจับคู่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
matching๑. การจับคู่๒. การถ่วง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matchingการจับคู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Match Paired Situationตัวอย่างสองกลุ่มที่เลือกให้คล้ายคลึงกัน [การแพทย์]
Matched Controlจับคู่กลุ่มเปรียบเทียบ [การแพทย์]
Matched Pairองค์ประกอบที่สำคัญเหมือนกันทุกอย่าง [การแพทย์]
Matchesไม้ขีด [TU Subject Heading]
Matches, Safetyไม้ขีดไฟ [การแพทย์]
Matchingการจับคู่ระหว่างรายได้กับรายจ่าย [การบัญชี]
Matchingจับคู่, ความเข้ากันได้ [การแพทย์]
Matching Conceptการจับคู่ [การแพทย์]
Matching Typeชนิดจับคู่ [การแพทย์]
Matching, Directการวัดโดยวิธีเทียบสีโดยตรง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
matchA man came up to me and asked for a match.
matchAs I don't have the software that matches the attachment, I cannot open the file. Please resend it in another format.
matchAs I entered a tearoom found two young men watching a wrestling match on television.
matchAs I entered a tearoom, I found two young men watching a wrestling match on television.
matchBarter, however, was a very unsatisfactory system because people's needs seldom matched exactly.
matchBe careful handling matches!
matchBefore the match an opening ceremony was held in the Yoyogi stadium.
matchBen learned to make a fire without matches.
matchBill won the match, not so much by good luck as by real ability.
matchBob is a good match for you in skating.
matchBoth teams are well matched, the game will be an interesting one.
matchCan you match this coat with something a little more colorful?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับ(v) match, See also: suit, become appropriate, go with, harmonize, befit, Syn. เหมาะ, เหมาะเจาะ, Example: ผมทรงนี้รับกับหน้าเธอมาก ดูเด็กลงตั้งเยอะ, Thai Definition: เหมาะเจาะหรือเหมาะสมกัน, คล้องจองกัน
เข้าชุด(v) match, See also: fit, Syn. เข้าชุดเข้ารอย
สอดคล้องต้องกัน(v) match up, See also: accord with, conform to, harmonize with, tally with, Ant. แตกต่าง, Example: การสอบปากคำของเสี่ยอ้วนและเสี่ยแดงสอดคล้องต้องกัน
คู่(v) match, See also: be paired with, Example: แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกมีวัดสง่างามคู่วังหลวงแห่งองค์พระมหากษัตริย์, Thai Definition: โดยปริยายหมายความว่า เท่า, เสมอ
เถ้าแก่(n) matchmaker, See also: a go-between who arranges a marriage, Syn. เฒ่าแก่, Example: ฝ่ายหญิงควรจะแจกของชำร่วยแก่เถ้าแก่ทั้งสองฝ่าย และเด็กที่เชิญขันหมากด้วย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ใหญ่ที่เป็นประธานในการหมั้นและขันหมาก
พ่อสื่อ(n) matchmaker, See also: go-between, Ant. แม่สื่อ, Example: การเลือกคู่แต่งงานนอกจากจะผ่านทางพ่อสื่อแม่สื่อแล้ว การได้รู้จักกันเองจากการทำงานร่วมกันของหญิงและชายก็มีอยู่มาก, Count Unit: คน, Thai Definition: ชายที่ชักนำชายหญิงให้พบรู้จักรักใคร่กัน, ชายผู้ช่วยเหลือให้คู่รักได้ติดต่อหรือพบปะกัน
อุ้มสม(v) match, Syn. ชักนำ, ลิชิต, Thai Definition: อุ้มไปให้สมสู่กัน (ในวรรณคดีใช้แก่การที่เทวดาอุ้มพระเอกไปให้สมสู่กับนางเอกที่ตนเห็นว่าคู่ควรกัน), (สำ) เปรียบเทียบคู่ผัวตัวเมียที่เหมาะสมกันว่า ราวกับเทวดาอุ้มสม
กลักไม้ขีดไฟ(n) match-box, Syn. กล่องไม้ขีดไฟ, Example: กลักไม้ขีดไฟเปียกน้ำจึงจุดไฟไม่ติด, Count Unit: กลัก, Thai Definition: สิ่งที่ทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก มีลิ้นชักเข้าออกได้ สำหรับบรรจุไม้ขีดไฟ
ถูกขา(v) match well, See also: accompany well, Thai Definition: เข้าคู่ เข้าพวก หรือเข้าชุดกันได้ดี
ไม้ขีด(n) match, Syn. ไม้ขีดไฟ, Example: เขาจุดไม้ขีดเพื่อก่อไฟ, Count Unit: ก้าน, กลัก, กล่อง, แผง, ห่อ, Thai Definition: เครื่องขีดไฟชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้ก้านไม้หรือก้านกระดาษชุบปลายข้างหนึ่งด้วยสารเคมีบางอย่างให้เป็นตุ่ม เรียกว่า หัวไม้ขีด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้เปรียบ[dāiprīep] (v) EN: have advantage over ; gain an advantage ; get the upperhand ; gain the upperhand ; have the upperhand ; outmatch  FR: avoir l'avantage ; prévaloir
เด็ดดวง[detdūang] (v, exp) EN: be excellent be marvelous; be wonderful; e superb; b splendid; be matchless  FR: être magnifique ; être merveilleux
จับคู่[japkhū] (v) EN: pair off ; match  FR: accorder ; accoupler
แก้มือ[kaēmeū] (v) EN: ask for a return match ; get even with ; avenge ; vindicate ; take vengeance on ; revenge
ก้ามกุ้งเลดี้ได[kāmkung Lēdī Dai] (n, exp) EN: Matchstick
การแข่ง[kān khaeng] (n) EN: race ; competition ; game ; contest  FR: course [f] ; compétition [f] ; rencontre [f] ; match [m] ; tournoi [m] ; partie [f]
การแข่งฟุตบอล[kān khaeng futbøn] (n, exp) FR: match de football [m] ; rencontre de football [f]
การแข่งขัน[kān khaengkhan] (n) EN: match ; competition ; contest ; game ; tournament  FR: match [m] ; rencontre [f] ; compétition [f] ; challenge [m] ; tournoi [m] ; partie [f]
การแข่งขันมวย[kān khaengkhan mūay] (n, exp) FR: match de boxe [m]
การแข่งขันเพื่อมิตรภาพ[kān khaengkhan pheūa mittraphāp] (n, exp) EN: friendly match  FR: rencontre amicale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MATCH M AE1 CH
MATCHES M AE1 CH IH0 Z
MATCHES M AE1 CH AH0 Z
MATCHED M AE1 CH T
MATCHUP M AE1 CH AH0 P
MATCH'S M AE1 CH IH0 Z
MATCHBOX M AE1 CH B AA2 K S
MATCHUPS M AE1 CH AH0 P S
MATCHETT M AE1 CH IH0 T
MATCHING M AE1 CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
match (v) mˈætʃ (m a1 ch)
matched (v) mˈætʃt (m a1 ch t)
matches (v) mˈætʃɪz (m a1 ch i z)
matchet (n) mˈætʃɪt (m a1 ch i t)
matchbox (n) mˈætʃbɒks (m a1 ch b o k s)
matchets (n) mˈætʃɪts (m a1 ch i t s)
matching (v) mˈætʃɪŋ (m a1 ch i ng)
matchless (j) mˈætʃləs (m a1 ch l @ s)
matchlock (n) mˈætʃlɒk (m a1 ch l o k)
matchwood (n) mˈætʃwud (m a1 ch w u d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
配合[pèi hé, ㄆㄟˋ ㄏㄜˊ, ] matching; fitting in with; compatible with; to correspond; to fit; to conform to; rapport; to coordinate with; to act in concert with; to cooperate; to become man and wife; to combine parts of machine, #1,588 [Add to Longdo]
无比[wú bǐ, ㄨˊ ㄅㄧˇ, / ] matchless, #3,784 [Add to Longdo]
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, ] match; mate; surname Qiu, #7,584 [Add to Longdo]
火柴[huǒ chái, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄞˊ, ] match (for lighting fire), #16,580 [Add to Longdo]
红娘[hóng niáng, ㄏㄨㄥˊ ㄋㄧㄤˊ, / ] matchmaker, #33,087 [Add to Longdo]
无出其右[wú chū qí yòu, ㄨˊ ㄔㄨ ㄑㄧˊ ㄧㄡˋ, / ] matchless; without equal; there is nothing better, #90,072 [Add to Longdo]
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, ] matchmaker (see 媒妁|媒妁); surname Suo, #152,697 [Add to Longdo]
媒妁[méi shuò, ㄇㄟˊ ㄕㄨㄛˋ, ] matchmaker; go-between (marital), #216,539 [Add to Longdo]
相配人[xiāng pèi rén, ㄒㄧㄤ ㄆㄟˋ ㄖㄣˊ, ] match (couple); persons well suited for each other [Add to Longdo]
纸火柴[zhǐ huǒ chái, ㄓˇ ㄏㄨㄛˇ ㄔㄞˊ, / ] matches made of cardboard [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Matchcode {m}; Kombinationsschlüssel {m}match code [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おそろ[osoro] (n,adj-no) (abbr) (sl) (See お揃い) same; matching; going together [Add to Longdo]
お揃い;御揃い[おそろい, osoroi] (adj-no) same; matching; going together [Add to Longdo]
お薄;御薄[おうす, ousu] (n) (See 抹茶) weak matcha [Add to Longdo]
こ;っこ[ko ; kko] (suf) (1) (abbr) (See 事・こと・6,慣れっこ,ぺちゃんこ・1) doing; in such a state; (2) (See 睨めっこ・1) doing together; contest; match; (3) (fam) (See 餡こ・1) familiarizing suffix (sometimes meaning "small") [Add to Longdo]
そぐう[soguu] (v5u,vi) (See そぐわない) to be suitable; to be appropriate; to match [Add to Longdo]
そぐわない[soguwanai] (adj-i) (See そぐう) unsuitable; not matching; out of character [Add to Longdo]
ぞろ目[ぞろめ, zorome] (n) (1) matching dice; doublets; (2) bet on two horses in the same bracket [Add to Longdo]
ちぐはぐ[chiguhagu] (adj-na,n) (on-mim) mismatched; (P) [Add to Longdo]
どっこいどっこい[dokkoidokkoi] (adj-na) about the same; about equal to; close match [Add to Longdo]
には及ばない[にはおよばない, nihaoyobanai] (exp) (1) (uk) (after a verb) there is no need to; it is fine if you don't; unnecessary; (2) (after a noun) does not match; out of reach of [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キー照合[キーしょうごう, ki-shougou] key matching [Add to Longdo]
パターン一致[パターンいっち, pata-n icchi] pattern match, pattern matching [Add to Longdo]
パタンマッチ[ぱたんまっち, patanmacchi] pattern match [Add to Longdo]
パタンマッチング[ぱたんまっちんぐ, patanmacchingu] pattern matching [Add to Longdo]
マッチ演算子[マッチえんざんし, macchi enzanshi] match(ing) operator [Add to Longdo]
一致[いっち, icchi] match (vs), concordance [Add to Longdo]
一致判定[いっちはんてい, icchihantei] matching [Add to Longdo]
不一致[ふいっち, fuicchi] mismatch [Add to Longdo]
不一致[ふいっち, fuicchi] mismatch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 match
   n 1: lighter consisting of a thin piece of wood or cardboard
      tipped with combustible chemical; ignites with friction;
      "he always carries matches to light his pipe"; "as long
      you've a lucifer to light your fag" [syn: {match},
      {lucifer}, {friction match}]
   2: a formal contest in which two or more persons or teams
     compete
   3: a burning piece of wood or cardboard; "if you drop a match in
     there the whole place will explode"
   4: an exact duplicate; "when a match is found an entry is made
     in the notebook" [syn: {match}, {mate}]
   5: the score needed to win a match
   6: a person regarded as a good matrimonial prospect [syn:
     {catch}, {match}]
   7: a person who is of equal standing with another in a group
     [syn: {peer}, {equal}, {match}, {compeer}]
   8: a pair of people who live together; "a married couple from
     Chicago" [syn: {couple}, {mates}, {match}]
   9: something that resembles or harmonizes with; "that tie makes
     a good match with your jacket"
   v 1: be compatible, similar or consistent; coincide in their
      characteristics; "The two stories don't agree in many
      details"; "The handwriting checks with the signature on the
      check"; "The suspect's fingerprints don't match those on
      the gun" [syn: {match}, {fit}, {correspond}, {check},
      {jibe}, {gibe}, {tally}, {agree}] [ant: {disaccord},
      {disagree}, {discord}]
   2: provide funds complementary to; "The company matched the
     employees' contributions"
   3: bring two objects, ideas, or people together; "This fact is
     coupled to the other one"; "Matchmaker, can you match my
     daughter with a nice young man?"; "The student was paired
     with a partner for collaboration on the project" [syn:
     {match}, {mate}, {couple}, {pair}, {twin}]
   4: be equal to in quality or ability; "Nothing can rival cotton
     for durability"; "Your performance doesn't even touch that of
     your colleagues"; "Her persistence and ambition only matches
     that of her parents" [syn: {equal}, {touch}, {rival},
     {match}]
   5: make correspond or harmonize; "Match my sweater" [syn:
     {match}, {fit}]
   6: satisfy or fulfill; "meet a need"; "this job doesn't match my
     dreams" [syn: {meet}, {match}, {cope with}]
   7: give or join in marriage
   8: set into opposition or rivalry; "let them match their best
     athletes against ours"; "pit a chess player against the
     Russian champion"; "He plays his two children off against
     each other" [syn: {pit}, {oppose}, {match}, {play off}]
   9: be equal or harmonize; "The two pieces match"
   10: make equal, uniform, corresponding, or matching; "let's
     equalize the duties among all employees in this office";
     "The company matched the discount policy of its competitors"
     [syn: {equal}, {match}, {equalize}, {equalise}, {equate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top