ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mat

M AE1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mat-, *mat*
English-Thai: Longdo Dictionary
matter of life and death(phrase) เรื่องคอขาดบาดตาย
mattifyลดความมันของผิว (โดยใช้เครื่องสำอางค์)
mature(adj) ที่มีวุฒิภาวะ เช่น This 14 week part-time preparation program has been specifically designed for mature aged students who want to enter University.
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
lemmatize(vi) ทำให้คำอยู่ในรูปปกติ หรือที่เรียกว่า Lemma เช่น คำว่า go คือ lemmatized form ของ going, went, gone
Bioinformatics(n) ชีวสารสนเทศศาสตร์
aromatherapy(n) สุคนธบำบัด หรือการบำบัดรักษาด้วยกลิ่นหอม
clothing material(n) พัสตราภรณ์, เครื่องนุ่งห่ม
nematodes(n) ไส้เดือนฝอย
exhumation(n) การขุดหลุมฝังศพขึ้นมา เช่น An Environmental Health Officer must be present at the exhumation and supervises the event to ensure that respect for the deceased person is maintained.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mat(n) เสื่อ, See also: พรม, สาด, Syn. floor-cover, bath mat, prayer mat
mat(n) ที่รอง (แก้ว, แจกัน, จานอาหาร, ตะเกียง ฯลฯ), See also: แผ่นรอง
mat(n) สิ่งที่หนาและพันกันยุ่งเหยิง
mat(vi) พันกันยุ่ง, Syn. tangle
mat(vt) ปูเสื่อ, See also: ปูพรม, Syn. mat
mat(vt) ใส่แผ่นรอง, See also: ใส่กระดาษรอง
mate(n) ผู้ช่วยผู้บังคับการเรือ, Syn. warrant officer, petty officer
mate(n) คู่สมรส, See also: คู่ครอง, สามีภรรยา, คู่แต่งงาน, Syn. spouse, bedmate
mate(n) ผู้ช่วย
mate(n) ส่วนหนึ่งในจำนวนคู่, See also: อันหนึ่งในจำนวนคู่, Syn. analog, counterpart

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mat(แมท) n. พรมเช็ดเท้า,เสื่อ,ที่รองจานอาหาร (หรือตะเกียง แจกันหรืออื่น ๆ) ,พรมปูพื้น. vt. ปูพรม,ปูเสื่อ,ทำเป็นเสื่อหรือพรม. vi. พัวพัน,ยุ่งเกี่ยว- adj. ด้าน,ไม่เป็นเงา,n. ผิวหน้าที่ด้าน เอ็มเอที <คำอ่าน>ย่อมาจาก machine aided translation (การแปลใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) หมายถึงการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย การแปลในลักษณะนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำศัพท์ ไวยากรณ์ รวมทั้งบริบท (context) ต่าง ๆ โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาไปมากแล้วคือโปรแกรมที่แปลจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศส และฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ
matador(แมท'ทะดอร์) n. นักต่อสู้วัวผู้ฆ่าวัวในกีฬาสู้วัวของสเปน,ไพ่สำคัญ (ในการเล่นไพ่บางอย่าง)
match(แมชฺ) n. ไม้ขีดไฟ,คู่ปรับ,ผู้ที่เท่าเทียม,การสมรส,การเข้าคู่กัน,เกมกีฬา,การแข่งขัน,การเข้าแข่งขัน. v. เท่าเทียม,เป็นคู่ปรับ,ปรับตัว,เหมาะกับ,ต่อต้าน,เผชิญคู่ปรับ,สมรส,เข้าคู่,เข้าชุด., See also: matchable adj. matcher n.
matchless(แมชฺ'ลิสฺ) adj. ไม่มีที่เปรียบเทียบ,ซึ่งติดไฟได้ โดยไม่ต้องใช้ไม้ขีดไฟ,ไม่ต้องใช้ไม้ขีดไฟ
matchlock(แมชฺ'ลอค) n. นกปืนแบบเก่าที่ชนวนท้ายปลอกกระสุนปืนติดไฟด้วยไม้ขีดไฟที่ติดไฟช้า,ปืนสั้นที่มีนกปืนดังกล่าว
matchmaker(แมชฺ'เมคเคอะ) n. แม่สื่อชักนำการแต่งงาน,ผู้จัดคู่แข่งขันกีฬา,ผู้ทำไม้ขีดไฟ., See also: matchmaking n.
mate(เมท) n. เพื่อน,สามีหรือภรรยา,เพื่อนร่วม (สำนัก,โรงเรียน,บ้านหรืออื่น ๆ) ,หนึ่งในสัตว์ตัวผู้ตัวเมียคู่หนึ่ง,ผู้ช่วยจ่านายสิบทหารเรือ,ผู้ช่วยนายเรือ. v. ร่วม,ร่วมคู่,แต่งงาน,สมรส,ผสมพันธุ์,เป็นเพื่อน, See also: mateship n.
mater(เม'เทอะ) n.,แม่
materfamilias(เมเทอฟะมิล'ลีอัส) n. แม่ของครอบครัว
material(มะเทีย'เรียล) n. วัตถุ,ส่วนประกอบ,วัสดุ,ปัจจัย,เนื้อหา,เนอความ,สาระ,กลุ่มของความคิด ข้อเท็จจริงหรือข้อมูล,สิ่งทอ adj. ประกอบด้วยวัตถุ,ทางกาย,เป็นปัจจัยสำคัญ,เกี่ยวกับวัตถุพยาน., See also: materials n. อุปกรณ์เครื่องมือ

English-Thai: Nontri Dictionary
mat(n) เสื่อ,พรม,ที่รองจาน
mat(vt) ปูเสื่อ,ปูพรม,ทำให้เป็นขมวด
matador(n) มาธาดอร์
match(n) ไม้ขีดไฟ,สิ่งที่คู่ควรกัน,คู่ปรับ,การแข่งขัน,เกมกีฬา,การแต่งงาน
match(vt) เท่าเทียม,แข่งขัน,คู่ควรกัน,แต่งงาน,เข้าคู่
matchbox(n) กลักไม้ขีดไฟ
matchless(adj) ไม่มีที่เปรียบ
matchlock(n) ปืนแบบเก่าใช้จุดสายชนวนยิง
matchmaker(n) แม่สื่อ,ผู้ทำไม้ขีดไฟ,คนจัดงาน
mate(n) คู่ทุกข์คู่ยาก,เพื่อน,ต้นหน,ผู้ช่วยนายเรือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
MAT (machine-aided translation)เอ็มเอที (การแปลภาษาใช้เครื่องช่วย) [มีความหมายเหมือนกับ computer-aided translation (CAT)] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
MAT (machine-aided translation)เอ็มเอที (การแปลภาษาใช้เครื่องช่วย) [มีความหมายเหมือนกับ CAT (computer-aided translation)] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matchจับคู่กัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
matched samplesตัวอย่างเข้าคู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
matchingการจับคู่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
matching๑. การจับคู่๒. การถ่วง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matchingการจับคู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
mateคู่, คู่เคียง, คู่ครอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mate selectionการเลือกคู่ครอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mater, arachnoid; arachnoidea; mater, arachnoideaเยื่ออะแร็กนอยด์, เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง [มีความหมายเหมือนกับ arachnoid ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mat industryอุตสาหกรรมเสื่อ [TU Subject Heading]
Matalloenzymesส่วนประกอบในโมเลกุลของเอ็นไซม์ [การแพทย์]
Match Paired Situationตัวอย่างสองกลุ่มที่เลือกให้คล้ายคลึงกัน [การแพทย์]
Matched Controlจับคู่กลุ่มเปรียบเทียบ [การแพทย์]
Matched Pairองค์ประกอบที่สำคัญเหมือนกันทุกอย่าง [การแพทย์]
Matchesไม้ขีด [TU Subject Heading]
Matches, Safetyไม้ขีดไฟ [การแพทย์]
Matchingการจับคู่ระหว่างรายได้กับรายจ่าย [การบัญชี]
Matchingจับคู่, ความเข้ากันได้ [การแพทย์]
Matching Conceptการจับคู่ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
material handling(n) การขนถ่ายวัสุด
material obligationข้อผูกพันเป็นสำคัญ
materiallyอย่างร้ายแรง
matriarchแม่แปรก (ปะ แหรก) ช้างพังที่เป็นจ่าฝูง
matrilineal descent(n) การสืบสกุลทางมารดา, การนับญาติข้างแม่
matrimonial(n, vi, vt, modal, ver) พ่อแม่ของฉันได้แต่งานในปี 1979
matrimonial property(n) สินสมรส

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll talk to Mats and get you our numbers so you can call when you get there.แน่นอน ๆ ก็ได้ Rock Star (2001)
And the jade mat KIM gave me turned out to be fakeและได้ลี้ภัยไปอยู่ที่เหมืองหิน เขายังได้ให้หยกกับฉันไว้ด้วย Spygirl (2004)
These tatami mats smell goodเสื่อทาทามินี้กลิ่นหอมดี Nobody Knows (2004)
And as a matter of fact, I got... some new passenger mats right here, so would you mind... just taking your shoes off?แล้วผมก็ เพิ่งเปลี่ยนพรมในรถ ช่วยถอดรองเท้าก่อนขึ้นได้ไหม The Perfect Man (2005)
Three squids for mat #4, roast them quickly.ปลาหมึกสามตัวที่เสื่อ 4, ไปย่างเร็ว ๆ The Host (2006)
I received a complaint from mat #4.เสื่อ 4 บ่นกับฉันมาว่า The Host (2006)
Take this to mat #4. Tell them it's on the house.เอานี่ไปให้เสื่อ 4 บอกพวกเค้าว่าเอามาจากบนบ้าน The Host (2006)
Mat #4,เสื่อ 4 The Host (2006)
That'll get me all nice and rolling out the welcome mat down there.มันทำให้ฉันครางไม่หยุดเลยล่ะ นายก็จะครางไม่หยุดเหมือนกัน Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
just, uh, leave it under the mat when you're ne.แค่,อืม,ออกมาเถอะ เมื่อไหร่ที่เธอต้องการ Love/Addiction (2007)
We lived in a 4.5 tatami mats apartment.. เราพักใอพาตเม้นท์ขนาด 7 ตารางเมตร Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
The 4.5 tatami mats is a lieเขาโกหกเรื่องอพาตเม้นท์เล็ก ๆ นั่น Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
matA butterfly is a mature caterpillar.
matA conflict of opinions arose over the matter.
matActually that I bring a huge volume of reference material with me is a makeshift way of preventing people from disputing my case.
matAfter her maternity leave, she resumed her old job.
matAfter mature reflection, I've decided to accept their offer.
matAfter returning home I will inquire into the matter.
matAgain, we can see this approach as deriving from Matthew Arnold's idea that everywhere there is connection.
matAh, unfortunately there is a small matter I need to attend to so I'll take my leave now.
matAlgebra is a branch of mathematics.
matAlong the way will be fine. It's a complicated matter.
matA mailbag from a single sender addressed to one recipient, as the name suggests, is for delivering a bag of printed matter.
matA man came up to me and asked for a match.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลังพัสดุ(n) materials store
วัตถุนิยม(adj) materialism, Syn. นิยมวัตถุ, สสารนิยม, Example: สังคมทุกวันนี้เป็นสังคมวัตถุนิยม จนผู้คนไม่คิดอย่างอื่นนอกจากการสะสมความมั่งคั่งและแสวงหาสิ่งเสพปรนเปรอตน, Thai Definition: การให้คุณค่าแก่สิ่งที่เป็นรูปธรรมมากกว่าสิ่งที่เป็นนามธรรม
รับ(v) match, See also: suit, become appropriate, go with, harmonize, befit, Syn. เหมาะ, เหมาะเจาะ, Example: ผมทรงนี้รับกับหน้าเธอมาก ดูเด็กลงตั้งเยอะ, Thai Definition: เหมาะเจาะหรือเหมาะสมกัน, คล้องจองกัน
วุฒิภาวะ(n) maturity, Example: เรานำเสนอความจริงในหลายๆ ด้าน ให้กับผู้อ่านที่มีวุฒิภาวะและมากด้วยวิจารณญาณ, Thai Definition: ความเป็นผู้ใหญ่
เป็นผู้ใหญ่(adj) mature, Example: โรงเรียนเป็นกลไกสำคัญที่จะอบรมสั่งสอนเยาวชนของประเทศเพื่อให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป, Thai Definition: ที่โตขึ้นอยู่ในวัยที่มีอายุมาก, ที่มีลักษณะนิสัยและอารมณ์เป็นแบบผู้ใหญ่
ฝ่ายมารดา(n) maternal, Syn. ข้างมารดา
เข้าชุด(v) match, See also: fit, Syn. เข้าชุดเข้ารอย
รูปธรรม(n) concrete object, See also: material object, natural form, Thai Definition: สิ่งที่รู้ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยกาย, Notes: (บาลี)
วัตถุดิบ(n) raw material, See also: material, Example: เหมืองทองแดงเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบป้อนโรงกษาปณ์ทั่วประเทศ, Count Unit: ชนิด, ประเภท, Thai Definition: สิ่งตามธรรมชาติที่จะนำมาผลิตเป็นสินค้า
วิชาเลข(n) arithmetic, See also: mathematics, Syn. เลข, Example: เด็กไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเลข ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ในขั้นต่ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์[aē] (n, exp) EN: air conditioner ; air conditioning  FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
อากาศ[ākāt] (n) EN: weather ; climate  FR: temps [m] ; météo [f] ; climat [m]
อากาศหนาว[ākāt nāo] (n, exp) EN: cold weather  FR: il fait froid ; temps froid [m] ; climat froid [m]
อากาศตามฤดูกาล[akāt tām reudūkān] (n, exp) EN: climate
อักเสบ[aksēp] (n) EN: inflammation  FR: inflammation [f]
อำมาตย[ammāttaya] (n) EN: elite bureaucrats ; elite ; amataya  FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อันที่จริง[anthījing] (adv) EN: in fact ; as a matter of fact  FR: en fait ; à vrai dire
อนุบาล[anubān] (n) EN: nursing school ; kindergarten  FR: école maternelle [f] ; école gardienne [f] (Belg.) ; jardin d'enfants [m]
อนุบาลหนึ่ง[anubān neung] (n, exp) FR: première année d'école maternelle [f] ; première année de maternelle [f]
อนุบาลสอง[anubān søng] (n, exp) FR: deuxième année d'école maternelle [m] ; deuxième année de maternelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MAT M AE1 T
MATO M AA1 T OW0
MATH M AE1 TH
MATS M AE1 T S
MATT M AE1 T
MATE M EY1 T
MATA M AA1 T AH0
MATZ M AE1 T S
MATER M EY1 T ER0
MATES M EY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mat (v) mˈæt (m a1 t)
math (n) mˈæθ (m a1 th)
Matt (n) mˈæt (m a1 t)
mate (v) mˈɛɪt (m ei1 t)
mats (v) mˈæts (m a1 t s)
matt (j) mˈæt (m a1 t)
Matra (n) mˈætrə (m a1 t r @)
Mateo (n) mətˈɛɪou (m @ t ei1 ou)
mater (n) mˈɛɪtər (m ei1 t @ r)
mat_e (n) mˈaːtɛɪ (m aa1 t ei)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, ] matter; thing; item; work; affair, #175 [Add to Longdo]
资料[zī liào, ㄗ ㄌㄧㄠˋ, / ] material; resources; data; information, #954 [Add to Longdo]
材料[cái liào, ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ, ] material; data; makings; stuff, #1,099 [Add to Longdo]
配合[pèi hé, ㄆㄟˋ ㄏㄜˊ, ] matching; fitting in with; compatible with; to correspond; to fit; to conform to; rapport; to coordinate with; to act in concert with; to cooperate; to become man and wife; to combine parts of machine, #1,588 [Add to Longdo]
成熟[chéng shú, ㄔㄥˊ ㄕㄨˊ, ] mature; ripe, #1,602 [Add to Longdo]
物质[wù zhì, ㄨˋ ㄓˋ, / ] matter; substance; material; materialistic, #1,855 [Add to Longdo]
[liào, ㄌㄧㄠˋ, ] material; stuff; grain; feed; to expect; to anticipate; to guess, #2,306 [Add to Longdo]
婚姻[hūn yīn, ㄏㄨㄣ ㄧㄣ, ] matrimony; wedding; marriage, #2,807 [Add to Longdo]
数学[shù xué, ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] mathematics; mathematical, #3,019 [Add to Longdo]
[cái, ㄘㄞˊ, ] material; timber; variant of 才, ability; talent; aptitude; man or woman of talent, #3,696 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[また, mata] (n, adv) อีกครั้ง, และ ตัวอย่าง また会いましょう แล้วเจอกันใหม่
又は[または, mataha] นอกจากนั้น ยิ่งกว่านั้น
祭り[まつり, matsuri] (n) เทศกาล, งานฉลอง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
待つ[まつ, matsu] TH: คอย

German-Thai: Longdo Dictionary
Information(n) |die, pl. Informationen| ข้อมูล
Informationen(n) |pl.|, See also: die Information
systematisch(adj) อย่างมีระบบแบบแผน
Geldautomat(n) |der, pl. Geldautomaten| ตู้จ่ายเงินอัตโนมัติ หรือตู้เอทีเอ็ม (ATM: automatic teller machine)
Automat(n) |der, pl. Automaten| เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, ตู้อัตโนมัติ เช่น der Zigarettenautomat, der Fahrausweisautomat
Pragmatismus(n) |der, nur Sg.| ปฏิบัตินิยม, หลักการหรือปรัชญาที่ว่าผลของการปฏิบัติเป็นแกนหรือความหมายของความรู้
schmatzen(vt) |schmatzte, hat geschmatzt| กินมีเสียง (เช่น เคี้ยวข้าว จั๊บ จั๊บ)
Bioinformatik(n) |die| ชีวสารสนเทศศาสตร์
Heimat(n) |die, pl. Heimaten| ภูมิลำเนา, บ้านเกิด เช่น Im Juli 1998 besuchte ich, gemeinsam mit meinen Eltern, zum ersten Mal unsere alte Heimat im ehemaligen Sudetenland (heute Tschechei).

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Materialismus {m}materialism [Add to Longdo]
Matador {m}, Stierkämpfer {m}matador [Add to Longdo]
Matchcode {m}; Kombinationsschlüssel {m}match code [Add to Longdo]
Material {n}; Werkstoff {m}; Stoff {m} | Materialien {pl}; Werkstoffe {pl}; Stoffe {pl} | eingeleitetes Material | fehlerhaftes Material | leitfähiges Material | nahvernetztes Materialmaterial | materials | dumped material | defective material | conductive material | post-cured material [Add to Longdo]
Material {n}; Informationen {pl}blurb [Add to Longdo]
Materialanforderungsschein {m}assembly order [Add to Longdo]
Materialaufzug {m}lift for material [Add to Longdo]
Materialausgabe {f}stock issue [Add to Longdo]
Materialbenennung {f} | allgemeine Materialbenennung {f} | spezifische Materialbenennung {f}material designation | general material designation | specific material designation [Add to Longdo]
Materialbilanz {f}material balance [Add to Longdo]
Materialbruch {m}material breach; material cracking [Add to Longdo]
Materialcharge {f}batch of material [Add to Longdo]
Materialeigenschaften {pl}material properties [Add to Longdo]
Materialeinsparung {f}saving in material [Add to Longdo]
Materialfehler {m} | Materialfehler {pl}material defect; fault in the material | faults in the material [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
matière première(n) |f| วัตถุดิบ
matin(n) |m| ตอนเช้้า, เวลาเช้า เช่น demain matin พรุ่งนี้เช้า, Ant. soir
matinée(n) |f| ช่วงเวลาก่อนเที่ยง, ตอนเช้าก่อนเที่ยง
tomate(n) |f, pl. tomates| มะเขือเทศ
faire la grasse matinéeหลับกลางวัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
鈹(oK)[かわ, kawa] (n) (uk) matte (metallurgical) [Add to Longdo]
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS [Add to Longdo]
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information [Add to Longdo]
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO [Add to Longdo]
IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] Xterm, Xterminal [Add to Longdo]
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (<=) [Add to Longdo]
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]
アクセス情報[アクセスじょうほう, akusesu jouhou] access information [Add to Longdo]
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
アドレス形式[アドレスけいしき, adoresu keishiki] address format [Add to Longdo]
アドレス情報[アドレスじょうほう, adoresu jouhou] address information [Add to Longdo]
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
インフォストラクチャー[いんふぉすとらくちゃー, infosutorakucha-] infostructure, information structure [Add to Longdo]
インフォメーションスーパーハイウェイ[いんふぉめーしょんすーぱーはいうえい, infome-shonsu-pa-haiuei] information superhighway [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
全く[まったく, mattaku] ganz, vollstaendig [Add to Longdo]
[また, mata] -wieder, -auch, und_auch [Add to Longdo]
又々[またまた, matamata] schon_wieder [Add to Longdo]
又は[または, mataha] -oder, entweder...oder, mit_anderen_Worten [Add to Longdo]
又聞き[またぎき, matagiki] Hoerensagen [Add to Longdo]
又貸し[またがし, matagashi] Untermiete, weitervermieten [Add to Longdo]
唯物論[ゆいぶつろん, yuibutsuron] Materialismus [Add to Longdo]
待つ[まつ, matsu] warten, erwarten [Add to Longdo]
[まつ, matsu] (AUS)LOESCHEN, STREICHEN, PULVERISIEREN [Add to Longdo]
摩天楼[まてんろう, matenrou] Wolkenkratzer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mat
   adj 1: not reflecting light; not glossy; "flat wall paint"; "a
       photograph with a matte finish" [syn: {flat}, {mat},
       {matt}, {matte}, {matted}]
   n 1: a thick flat pad used as a floor covering
   2: mounting consisting of a border or background for a picture
     [syn: {mat}, {matting}]
   3: sports equipment consisting of a piece of thick padding on
     the floor for gymnastic sports [syn: {mat}, {gym mat}]
   4: a mass that is densely tangled or interwoven; "a mat of weeds
     and grass"
   5: a master's degree in teaching [syn: {Master of Arts in
     Teaching}, {MAT}]
   6: the property of having little or no contrast; lacking
     highlights or gloss [syn: {flatness}, {lusterlessness},
     {lustrelessness}, {mat}, {matt}, {matte}]
   7: a small pad of material that is used to protect surface from
     an object placed on it
   v 1: twist together or entwine into a confusing mass; "The child
      entangled the cord" [syn: {entangle}, {tangle}, {mat},
      {snarl}] [ant: {disentangle}, {straighten out}, {unsnarl}]
   2: change texture so as to become matted and felt-like; "The
     fabric felted up after several washes" [syn: {felt}, {felt
     up}, {mat up}, {matt-up}, {matte up}, {matte}, {mat}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 corollary
 
 1. (mat.), (man) bir önermenin tabii sonucu, sonuç.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 coordinate, co-ordinate
 
 1. aynı derecede, eşit, müsavi
 2. düzenli, tutariı, muntazam
 3. (fels.) düzenleşik
 4. (mat.), (den.), (astr.) koordinat.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 conjugate
 
 1. çift olan, birleşmiş birleşik
 2. (mat.), (biyol.) karşılıklı
 3. birbirinin yerine geçebilen
 4. birleşik çiftin her biri.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 decillion
 
 1. (mat.), (A.B.D.) 33 sıfırla yazılan bir rakam
 2. (ing) 60 sıfırla yazılan bir rakam
 3. desilyon.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 differential
 
 1. farklı özelliği olan, fark gösteren, farklı, farklarla ilgili
 2. farklara dayanan
 3. (mat.), (mak.) diferansiyel
 4. (mak.) diferansiyel dişlisi. differential calculus (mat.) diferansiyel hesap. differential equation (mat.) diferansiyel denklem. differential gear diferansiyel dişlisi. differential ther mometer (fiz.) ısı derecesi farklarını tayin eden termometre. differential windlass (mak.) denksiz vinç, basamaklı ırgat.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 flat
 
 1. (ter, test) düz, müstevi, yassı: yüzüstü, sırtüstü
 2. yıkık, harap
 3. kati, kesin
 4. (mat.), donuk, tatsız, yavan
 5. durgun (ticaret)
 6. (müz.) bemol
 7. açıkça
 8. doğrudan doğruya
 9. tam
 10. (müz.) asıl notadan daha aşağı ve yanlış olarak. flat against the wall duvara yapışık. flatboat, flatbottom (den) düz karinalı gemi. flat broke (h)dili meteliğe kurşun atar durumda, beş parasız. flatcar (A.B.D) açık yük vagonu. flat denial kesin bir şekilde ret, kati surette inkâr. flatfish kalkan gibi yan yüzen balık. flatfooted düztaban
 11. (A.B.D), (h)dili azimli. flathead  yassı kafalı
 12. (b.h) Amerika'da eski bir yerli kabilenin ferdi. flatiron ütü. flat race düz yerde yarış. flat rate tek fiyat. flat tire patlamış lastik. flattop (A.B.D) uçak gemisi. flatwork masa örtüsü gibi kolay ütülenir düz parçalar. fall flat büyük bir başarısızlığa uğramak. (I.)'ll tell you flat. Sana asıkça söyleyeceğim. The market is flat. Piyasa durgun. in ten seconds flat tam on saniyede. That' flat. Açık ve kesindir. Şüphe götürmez. flatly açıkca, peşin olarak. flatness düzlük, yassılık
 13. tatsızlık, yavanlık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 formula
 
 1. (çoğ.) -lae, -las) usul, kaide
 2. reçete, tertip
 3. (mat.), (kim) formül.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 luster
 
 1. ing. -tre  parlaklık, parıltı
 2. cila
 3. şaşaa, göz allalık, ihtişam
 4. şamdan, avize, ışık veren şey
 5. çok güzel olma
 6. şöhret
 7. cilalamak, parlaklık vermek. lusterware sırlı çanak çömlek. lusterless cilâsız, donuk, (mat.)
 8. zevksiz.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 (mat.)
 
 1. (-ted, -ting) resim ve çerçeve arasındaki karton kenar
 2. (matb.) hurufat kalıbı, matris
 3. (mat.) yüzey
 4. yüzeyi matlaştırıcı alet
 5. matlaştırmak
 6. resim etrafına karton çerçeve geçirmek
 7. mat, donuk.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 aliquot
 
 1. (mat.), bir sayıyı tam bölen.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top