ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mass media

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mass media-, *mass media*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mass media(n) การสื่อสารมวลชน, See also: สื่อมวลชน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mass mediaสื่อมวลชน (เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสารและอื่น ๆ)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mass media; media, massสื่อมวลชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mass mediaสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Mass Mediaสื่อสารมวลชน, สื่อมวลชน, อุปกรณ์สื่อความหมาย [การแพทย์]
Mass media and anthropologyสื่อมวลชนกับมานุษยวิทยา [TU Subject Heading]
Mass media and artสื่อมวลชนกับศิลปะ [TU Subject Heading]
Mass media and businessสื่อมวลชนกับธุรกิจ [TU Subject Heading]
Mass media and childrenสื่อมวลชนกับเด็ก [TU Subject Heading]
Mass media and cultureสื่อมวลชนกับวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Mass media and gaysสื่อมวลชนกับเกย์ [TU Subject Heading]
Mass media and languageสื่อมวลชนกับภาษา [TU Subject Heading]
Mass media and minoritiesสื่อมวลชนกับชนกลุ่มน้อย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mass mediaNewspapers, television, and radio are called the mass media.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สื่อมวลชน(n) mass media

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กฎหมายสื่อมวลชน[kotmāi seūmūanchon] (n, exp) EN: law of mass media   FR: loi sur les médias [f]
สื่อมวลชน[seūmūanchon] (n) EN: mass medium : mass media  FR: média [m]
สื่อมวลชน[seū mūanchon] (n, exp) EN: mass media

Japanese-English: EDICT Dictionary
マスメディア[masumedeia] (n) mass media; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top