ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

masquerade

M AE2 S K ER0 EY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -masquerade-, *masquerade*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
masquerade(n) การเต้นรำสวมหน้ากาก, See also: งานแฟนซี, Syn. mummery, masque
masquerade(n) เสื้อผ้าที่สวมไปงานเต้นรำสวมหน้ากาก, See also: ชุดแฟนซี, Syn. fancy dress
masquerade(n) การเสแสร้ง, See also: การปลอมแปลงตัว, การตบตา
masquerade(vi) เสแสร้ง, See also: ปลอม, Syn. disguise
masquerade as(phrv) ปลอมเป็น, See also: ปลอมตัวเป็น, Syn. pose as

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
masquerade(แมสคะเรด') n. การรื่นเริงสวมหน้ากาก,หน้ากากที่สวมในงานดังกล่าว,การเสแสร้ง,การปิดบัง,การซ่อนเร้น,การปลอมตัว. vi. ปลอมตัว,เข้าร่วมงานรื่นเริงสวมหน้ากาก., See also: masquerader n.

English-Thai: Nontri Dictionary
masquerade(n) งานเลี้ยงสวมหน้ากาก,การปลอมแปลงตัว,การหลอกลวง
masquerade(vi) สวมหน้ากาก,ปลอมแปลงตัว,หลอกลวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
masqueradeพราง, สวมรอย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why don't you have the masquerade ball again this summer?ทําไมไม่จัดงานเต้นรําสวมหน้ากากอีกล่ะ Rebecca (1940)
The king is having a ball, a masquerade ball.กษัตริย์หลุยส์จะจัดงานราตรีสโมสร The Man in the Iron Mask (1998)
Do you know how much Downtown Masquerade Records made last year?เธอรู้รึเปล่าว่า บริษัทDowntownทำเงินเท่าไหร่ปีที่แล้ว Just My Luck (2006)
Yeah, the masquerade bash thing. I love it.ใช่ งานแฟนซี ฉันชอบมัน Just My Luck (2006)
Masquerade bash?งานแฟนซี? Just My Luck (2006)
Masquerade Records is throwing an outrageous promo party.บริษัทเพลงแฟนซีจะจัดงานปาร์ตี้ประชาสัมพันธ์ Just My Luck (2006)
Uh, mm, is this the Masquerade bash?เอ่อ นี่ใช่งานของ Masquerade รึเปล่า Just My Luck (2006)
Ever since this masquerade bash, it's like I'm the anti-Midas... and everything I touch turns to crap.หลังจากงาน มันเหือนฉันโชคร้ายมาตลอด และทุกอย่างที่ฉันทำก็เละหมด Just My Luck (2006)
You saved my life twice. Once at the masquerade bash and- and now.นายช่วยชีวิตฉัน 2 ครั้ง ในงานสวมหน้ากากหนนึง กับตอนนี้ Just My Luck (2006)
Jake. Jake is the guy I kissed at the masquerade bash.เจค คือคนที่ฉันจูบในงานสวมหน้ากาก Just My Luck (2006)
You know, I - I kissed this amazing girl at this masquerade party.รู้มั้ย ผมจูบสาวมหัศจรรย์ในงานเลี้ยงหน้ากาก Just My Luck (2006)
I MEAN,IT WAS FINE FOR YOU TO MASQUERADE AS HIS FATHERฉันหมายถึง มันก็ดีอยู่หรอกนะที่คุณแสดงละครตบตาว่าเป็นพ่อของเขา Mother Said (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
masqueradeCareless words and deeds masquerade of love.

CMU English Pronouncing Dictionary
MASQUERADE M AE2 S K ER0 EY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
masquerade (v) mˌaːskərˈɛɪd (m aa2 s k @ r ei1 d)
masqueraded (v) mˌaːskərˈɛɪdɪd (m aa2 s k @ r ei1 d i d)
masquerades (v) mˌaːskərˈɛɪdz (m aa2 s k @ r ei1 d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
化妆舞会[huà zhuāng wǔ huì, ㄏㄨㄚˋ ㄓㄨㄤ ㄨˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] masquerade, #79,280 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maskerade {f} | Maskeraden {pl}masquerade | masquerades [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮装[かそう, kasou] (n,vs,adj-no) (1) costume; fancy dress; masquerade; disguise; (2) converted (cruiser); (P) [Add to Longdo]
仮装舞踏会[かそうぶとうかい, kasoubutoukai] (n) masquerade ball [Add to Longdo]
仮面舞踏会[かめんぶとうかい, kamenbutoukai] (n) masquerade ball [Add to Longdo]
偽装(P);擬装(P)[ぎそう, gisou] (n,vs,adj-no) disguise; camouflage; masquerade; (P) [Add to Longdo]
成り済まし;成りすまし[なりすまし, narisumashi] (n) (1) {comp} identity fraud; forgery (e.g. of email); (2) a masquerade [Add to Longdo]
変装[へんそう, hensou] (n,vs) disguise; masquerade [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
偽装[ぎそう, gisou] masquerade [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 masquerade
   n 1: a party of guests wearing costumes and masks [syn:
      {masquerade}, {masquerade party}, {masque}, {mask}]
   2: a costume worn as a disguise at a masquerade party [syn:
     {fancy dress}, {masquerade}, {masquerade costume}]
   3: making a false outward show; "a beggar's masquerade of
     wealth"
   v 1: take part in a masquerade
   2: pretend to be someone or something that you are not; "he is
     masquerading as an expert on the internet"; "This silly novel
     is masquerading as a serious historical treaty"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top