ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

masque

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -masque-, *masque*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
masque(n) ละครสวมหน้ากาก
masquerer(n) ผู้สวมหน้ากาก
masquerade(n) การเต้นรำสวมหน้ากาก, See also: งานแฟนซี, Syn. mummery, masque
masquerade(n) เสื้อผ้าที่สวมไปงานเต้นรำสวมหน้ากาก, See also: ชุดแฟนซี, Syn. fancy dress
masquerade(n) การเสแสร้ง, See also: การปลอมแปลงตัว, การตบตา
masquerade(vi) เสแสร้ง, See also: ปลอม, Syn. disguise
masquerade as(phrv) ปลอมเป็น, See also: ปลอมตัวเป็น, Syn. pose as

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
masque(แมสคฺ,มาสคฺ) n. งานรื่นเริงที่มีการแสดงของนักแสดงสมัครเล่น,บทละครสำหรับการแสดงดังกล่าว,ละครสวมหน้ากาก., Syn. mask
masquer(แมส'เคอะ,มาส'เคอะ) n. =masker
masquerade(แมสคะเรด') n. การรื่นเริงสวมหน้ากาก,หน้ากากที่สวมในงานดังกล่าว,การเสแสร้ง,การปิดบัง,การซ่อนเร้น,การปลอมตัว. vi. ปลอมตัว,เข้าร่วมงานรื่นเริงสวมหน้ากาก., See also: masquerader n.
antimasque(แอน' ทิมาสคฺ) n. การแสดงที่ตลกหรือแปลกประหลาด (ก่อนหรือระหว่างฉากละครระหว่างฉากละครปลอมหน้า. -antimasquer, antimasker n.

English-Thai: Nontri Dictionary
masque(n) การเต้นรำสวมหน้ากาก,ละครสวมหน้ากาก
masquerade(n) งานเลี้ยงสวมหน้ากาก,การปลอมแปลงตัว,การหลอกลวง
masquerade(vi) สวมหน้ากาก,ปลอมแปลงตัว,หลอกลวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
masqueละครหน้ากาก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
masqueradeพราง, สวมรอย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
masqueCareless words and deeds masquerade of love.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวโขน[hūakhōn] EN: actor's mask ; mask  FR: masque d'acteur [m]
โขน[khōn] (n) EN: Thai classical masked ballet ; Thai classic masked drama (enacting scenes from the Ramayana) ; masked play  FR: ballet traditionnel masqué [m]
มิด[mit] (adj) EN: concealed ; covered ; tight ; close  FR: bien fermé ; masqué ; submergé ; complet
หน้ากาก[nākāk] (n) EN: mask ; disguise  FR: masque [m]
หน้ากากอนามัย[nākāk anāmai] (n, exp) FR: masque antiseptique [m]
หน้ากากออกซิเจน[nākāk ǿksijēn] (n, exp) EN: oxygen mask  FR: masque à oxygène [m]
งำ[ngam] (v) EN: cover up ; conceal ; hide ; suppress ; cover from sight ; keep from sight  FR: couvrir ; cacher ; dissimuler ; soustraire ; masquer
นกบู๊บบี้หน้าดำ[nok būpbī nā dam] (n, exp) EN: Masked Booby  FR: Fou masqué [m] ; Fou à face bleue [m] ; Fou blanc [m]
นกจาบปีกอ่อนหน้าดำ[nok jāp pīk øn nā dam] (n, exp) EN: Black-faced Bunting  FR: Bruant masqué [m] ; Bruant à face noire [m] ; Bruant à masque noir [m]
สวมหน้ากาก[sūam nākāk] (v, exp) FR: porter un masque

CMU English Pronouncing Dictionary
MASQUERADE M AE2 S K ER0 EY1 D
MASQUERADING M AE2 S K ER0 EY1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
masque (n) mˈaːsk (m aa1 s k)
masques (n) mˈaːsks (m aa1 s k s)
masquerade (v) mˌaːskərˈɛɪd (m aa2 s k @ r ei1 d)
masqueraded (v) mˌaːskərˈɛɪdɪd (m aa2 s k @ r ei1 d i d)
masquerades (v) mˌaːskərˈɛɪdz (m aa2 s k @ r ei1 d z)
masquerading (v) mˌaːskərˈɛɪdɪŋ (m aa2 s k @ r ei1 d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
化妆舞会[huà zhuāng wǔ huì, ㄏㄨㄚˋ ㄓㄨㄤ ㄨˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] masquerade, #79,280 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maskenspiel {n} | Maskenspiele {pl}masque | masques [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮装[かそう, kasou] (n,vs,adj-no) (1) costume; fancy dress; masquerade; disguise; (2) converted (cruiser); (P) [Add to Longdo]
仮装舞踏会[かそうぶとうかい, kasoubutoukai] (n) masquerade ball [Add to Longdo]
仮面劇[かめんげき, kamengeki] (n) masque; mask [Add to Longdo]
仮面舞踏会[かめんぶとうかい, kamenbutoukai] (n) masquerade ball [Add to Longdo]
偽装(P);擬装(P)[ぎそう, gisou] (n,vs,adj-no) disguise; camouflage; masquerade; (P) [Add to Longdo]
成り済まし;成りすまし[なりすまし, narisumashi] (n) (1) {comp} identity fraud; forgery (e.g. of email); (2) a masquerade [Add to Longdo]
変装[へんそう, hensou] (n,vs) disguise; masquerade [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
偽装[ぎそう, gisou] masquerade [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  masque
      n 1: a party of guests wearing costumes and masks [syn:
           {masquerade}, {masquerade party}, {masque}, {mask}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top