ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

masked

M AE1 S K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -masked-, *masked*, mask, maske
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
masked(adj) ซึ่งสวมหน้ากาก, See also: ซึ่งใช้หน้ากาก, Syn. hooded, veiled
masked(adj) ซึ่งซ่อนเร้น (ทางการแพทย์), See also: ซึ่งไม่ค้นพบ, Syn. occult, mysterious
masked ball(n) การเต้นรำสวมหน้ากาก
masked player(n) คนเล่นละครสวมหน้ากาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
masked(แมสคฺทฺ,มาสคฺทฺ) adj. สวมหน้ากาก,ใช้หน้ากาก,ปลอมแปลง,ซ่อนเร้น,คล้ายหน้ากาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
masked diabetesเบาหวานเร้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maskedMasked men held up the passengers and robbed them of their money.
maskedThe earth's ecosystem is to some extent self-correcting, so it is also possible that the effects are being masked by other changes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โม่ง(n) hooded bandit, See also: masked bandit, Syn. คนร้าย, Example: ขณะที่เขากำลังเลี้ยงฉลองกับพนักงาน มีไอ้โม่ง 2 คนบุกยิงด้วยปืนลูกซองต่อหน้าคนเป็นร้อย, Thai Definition: คนที่คลุมหัวปิดหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิดฉิ่ง[choētching] (n) EN: kind of song in a masked play accompanying the performance of cymbals
อีเห็นเครือ[ī-hen khreūa] (n, exp) EN: Masked Palm Civet
โขน[khōn] (n) EN: Thai classical masked ballet ; Thai classic masked drama (enacting scenes from the Ramayana) ; masked play  FR: ballet traditionnel masqué [m]
งูหัวกะโหลก[ngū hūa kalōk] (n, exp) EN: Puff-faced Water Snake ; Masked Water Snake
งูเหลือมอ้อ[ngū leūam ø] (n, exp) EN: Puff-faced Water Snake ; Masked Water Snake
งูหน้ากาก[ngū nākāk] (n, exp) EN: Puff-faced Water Snake ; Masked Water Snake
งูปากกว้าง[ngū pākkwāng] (n, exp) EN: Puff-faced Water Snake ; Masked Water Snake
นกบู๊บบี้หน้าดำ[nok būpbī nā dam] (n, exp) EN: Masked Booby  FR: Fou masqué [m] ; Fou à face bleue [m] ; Fou blanc [m]
นกฟินฟุท[nok finfut] (n, exp) EN: Masked Finfoot  FR: Grébifoulque d’Asie ; Grébifoulque asiatique ; Héliornis asiatique [m] ; Heliopais personata [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MASKED M AE1 S K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
masked (v) mˈaːskt (m aa1 s k t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蒙面[méng miàn, ㄇㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, ] masked; covered face, #18,883 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maskenruderente {f} [ornith.]Masked Duck [Add to Longdo]
Maskenbinsenralle {f} [ornith.]Masked Finfoot [Add to Longdo]
Maskenkiebitz {m} [ornith.]Masked Plover [Add to Longdo]
Schwarzköpfchen {n} [ornith.]Masked Lovebird [Add to Longdo]
Maskensittich {m} [ornith.]Masked Shining Parrot [Add to Longdo]
Maskentrogon {m} [ornith.]Masked Trogon [Add to Longdo]
Wassertyrann {m} [ornith.]Masked Water Tyrant [Add to Longdo]
Maskentityra [ornith.]Masked Tityra [Add to Longdo]
Maskenlerche {f} [ornith.]Masked Lark [Add to Longdo]
Maskenwürger {m} [ornith.]Masked Shrike [Add to Longdo]
Maskenmückenfänger {m} [ornith.]Masked Gnatcatcher [Add to Longdo]
Maskenfeinsänger {m} [ornith.]Masked Apalis [Add to Longdo]
Wetmoretangare {f} [ornith.]Masked Mountain Tanager [Add to Longdo]
Maskenhakenschnabel {m} [ornith.]Masked Flowerpiercer [Add to Longdo]
Maskentangare {f} [ornith.]Masked Crimson Tanager [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オニハタタテダイ[onihatatatedai] (n) masked bannerfish (Heniochus monoceros); pennant coralfish [Add to Longdo]
マジリアイゴ[majiriaigo] (n) masked spinefoot (Siganus puellus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); bluelined rabbitfish; bluelined spinefoot; maiden spinefoot [Add to Longdo]
赤また黒また[あかまたくろまた;アカマタクロマタ, akamatakuromata ; akamatakuromata] (n) (uk) red-masked and black-masked gods (folk belief of the Yaeyama Islands); harvest festival celebrating these gods (held in the 6th lunar month) [Add to Longdo]
覆面強盗[ふくめんごうとう, fukumengoutou] (n) masked burglar; masked bandit [Add to Longdo]
牟子[ぼうし, boushi] (n) cap worn by masked dancer (cap covers hair and nape and reaches to the shoulders) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 masked
   adj 1: having its true character concealed with the intent of
       misleading; "hidden agenda"; "masked threat" [syn:
       {cloaked}, {disguised}, {masked}]
   2: having markings suggestive of a mask; "the masked face of a
     raccoon"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top