ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mask

M AE1 S K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mask-, *mask*
English-Thai: Longdo Dictionary
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mask(n) หน้ากาก, See also: ที่คลุมหน้า, เครื่องกำบัง, เครื่องปิดหน้า, ผ้าคลุมหน้า, Syn. cover, veil, safty goggles
mask(vt) สวมหน้ากาก, Syn. cover, conceal, Ant. bring into view
mask(vt) บัง, See also: กำบัง, ปกคลุม, Syn. cover, screen, Ant. expose
mask(vt) ปกปิด (ความรู้สึก), See also: ซ่อน, ปิดบัง ความรู้สึก, Syn. constrain, inhibit, Ant. reveal, expose
masked(adj) ซึ่งสวมหน้ากาก, See also: ซึ่งใช้หน้ากาก, Syn. hooded, veiled
masked(adj) ซึ่งซ่อนเร้น (ทางการแพทย์), See also: ซึ่งไม่ค้นพบ, Syn. occult, mysterious
masker(n) คนสวมหน้ากาก, Syn. masquer
mask out(phrv) ปิด, See also: คลุม, ปกคุลม, บัง
mask with(phrv) ใส่หน้ากาก
mask with(phrv) ซ่อนความรู้สึกหรือความตั้งใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mask(แมสคฺ,มาสคฺ) n. หน้ากาก,สิ่งปิดบัง,มารยา,การหลอกลวง,ผู้สวมหน้ากาก,การเต้นรำสวมหน้ากาก,สิ่งที่คล้ายใบหน้า,ใบหน้า,ส่วนหัว,หน้ากากแก๊ส,ปลอกสวมปากสุนัข. v. ปิดบัง,กำบัง,ปกคลุม,ใส่หน้ากาก,ปลอมแปลงตัว.
masked(แมสคฺทฺ,มาสคฺทฺ) adj. สวมหน้ากาก,ใช้หน้ากาก,ปลอมแปลง,ซ่อนเร้น,คล้ายหน้ากาก
masker(แมส'เคอะ,มาส'เคอะ) n. ผู้สวมหน้ากาก., Syn. masquer
masking tapeเทปปิดคลุมผิวหน้าหรือบริเวณที่ไม่ต้องการถูกสีทาหรือสีพ่น
unmask(อันมาสคฺ') vt.,vi. เปิดเผย,เปิดโปง,ฉีกหน้ากาก,เปิดหน้ากาก,เปิดเผยความจริง., See also: unmasker n., Syn. disclose, expose

English-Thai: Nontri Dictionary
mask(n) หน้ากาก,สิ่งปกคลุม,เครื่องกำบัง,การหลอกลวง,มารยา
mask(vt) สวมหน้ากาก,กำบัง,ปกคลุม,ซ่อน
masker(n) คนสวมหน้ากาก,คนหลอกลวง
unmask(vt) เผยความจริง,เปิดโปง,ถอดหน้ากากออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
maskตัวพราง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
maskตัวพราง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mask๑. ปิด๒. หน้ากาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mask bitบิตพราง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
masked diabetesเบาหวานเร้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
masking๑. การปิด๒. การใช้หน้ากาก ๓ วัสดุกำบัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
masking paperกระดาษปิดกันสี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
masking tapeแถบกาวปิดกันสี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mask Water Snakeงูหัวกะโหลกงูหน้ากากงูปากกว้าง [การแพทย์]
Maskingการกลบเสียง [การแพทย์]
Masksหน้ากาก [TU Subject Heading]
Masksผลิตภัณฑ์ลอกหน้า, มาสค์, หน้ากาก, บัง, ผ้าปิดจมูกและปาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maskHe can mask his feeling if the occasion calls for it.
maskHe wore a mask so that no one should recognize him.
maskJust how well can masks block the, even smaller than pollen, yellow sand dust? I think it much more of a nuisance than pollen.
maskMasked men held up the passengers and robbed them of their money.
maskThe doctors wore white masks over their mouths and noses.
maskThe earth's ecosystem is to some extent self-correcting, so it is also possible that the effects are being masked by other changes.
maskThe man began to take off his hat, glasses and mask.
maskThe man wore a mask of a tiger.
maskThe mask of darkness dropped over the valley.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดาษกาว(n) masking tape, Thai Definition: กระดาษที่มีแถบกาวเหนียวสำหรับแปะยึดสิ่งต่างๆ
หน้ากาก(n) mask, Example: หน้ากากที่แกทำมีหน้าตาหน้าเกลียดน่ากลัว สำหรับใช้ในพิธีสะเดาะเคราะห์, Count Unit: อัน, Thai Definition: เครื่องบังใบหน้า
โม่ง(n) hooded bandit, See also: masked bandit, Syn. คนร้าย, Example: ขณะที่เขากำลังเลี้ยงฉลองกับพนักงาน มีไอ้โม่ง 2 คนบุกยิงด้วยปืนลูกซองต่อหน้าคนเป็นร้อย, Thai Definition: คนที่คลุมหัวปิดหน้า
หัวโขน(n) actor's mask, See also: mask, Example: พอกลับถึงบ้านเขาก็ถอดหัวโขนแขวนไว้ที่ข้างฝา, Thai Definition: รูปหัวยักษ์ ลิง ฤษี ที่ใช้สวมเวลาเล่นโขน หรือละคร
สวมหน้ากาก(v) wear a mask, See also: mask, Syn. ใส่หน้ากาก, Example: ทุกคนที่มาในงานต้องสวมหน้ากากเพื่อปิดบังหน้าที่แท้จริงของตน, Thai Definition: สวมใส่เครื่องบังใบหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิดฉิ่ง[choētching] (n) EN: kind of song in a masked play accompanying the performance of cymbals
แดง[daēng] (v) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask
หัวโขน[hūakhōn] EN: actor's mask ; mask  FR: masque d'acteur [m]
อีเห็นเครือ[ī-hen khreūa] (n, exp) EN: Masked Palm Civet
โขน[khōn] (n) EN: Thai classical masked ballet ; Thai classic masked drama (enacting scenes from the Ramayana) ; masked play  FR: ballet traditionnel masqué [m]
หน้ากาก[nākāk] (n) EN: mask ; disguise  FR: masque [m]
หน้ากากใช้แล้วทิ้ง[nākāk chāi laēo thing] (n, exp) EN: disposable face masks
หน้ากากออกซิเจน[nākāk ǿksijēn] (n, exp) EN: oxygen mask  FR: masque à oxygène [m]
งูหัวกะโหลก[ngū hūa kalōk] (n, exp) EN: Puff-faced Water Snake ; Masked Water Snake
งูเหลือมอ้อ[ngū leūam ø] (n, exp) EN: Puff-faced Water Snake ; Masked Water Snake

CMU English Pronouncing Dictionary
MASK M AE1 S K
MASKE M EY1 S K
MASKS M AE1 S K S
MASKED M AE1 S K T
MASKER M AE1 S K ER0
MASKELL M AE1 S K AH0 L
MASKING M AE1 S K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mask (v) mˈaːsk (m aa1 s k)
masks (v) mˈaːsks (m aa1 s k s)
masked (v) mˈaːskt (m aa1 s k t)
masking (v) mˈaːskɪŋ (m aa1 s k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
面具[miàn jù, ㄇㄧㄢˋ ㄐㄩˋ, ] mask, #10,683 [Add to Longdo]
口罩[kǒu zhào, ㄎㄡˇ ㄓㄠˋ, ] mask (surgical etc), #13,209 [Add to Longdo]
蒙面[méng miàn, ㄇㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, ] masked; covered face, #18,883 [Add to Longdo]
面罩[miàn zhào, ㄇㄧㄢˋ ㄓㄠˋ, ] mask; visor; face-piece (e.g. diving suit, gas mark), #27,512 [Add to Longdo]
假面[jiǎ miàn, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄧㄢˋ, / ] mask, #36,674 [Add to Longdo]
假面具[jiǎ miàn jù, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄩˋ, ] mask; fig. false façade; deceptive front, #61,422 [Add to Longdo]
面镜[miàn jìng, ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] mask (diving) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maske {f}; Gesichtsmaske {f} | Masken {pl}; Gesichtsmasken {pl}mask | masks [Add to Longdo]
Maske {f} | Masken {pl}vizard | vizards [Add to Longdo]
Maskenball {m}fancy-dress ball; masked-ball [Add to Longdo]
Maskenbildner {m}make-up artist [Add to Longdo]
Maskenspiel {n} | Maskenspiele {pl}masque | masques [Add to Longdo]
Maskenspieler {m}masker [Add to Longdo]
Maskentechnik {f}stencilling [Add to Longdo]
Maskerade {f} | Maskeraden {pl}masquerade | masquerades [Add to Longdo]
Maskerade {f}masquerading [Add to Longdo]
Maskottchen {n} | Maskottchen {pl}mascot | mascots [Add to Longdo]
Maskulinum {n}masculine [Add to Longdo]
maskengesteuert {adj} [comp.]mask-oriented [Add to Longdo]
maskenprogrammiert {adj} [comp.]mask-programmed [Add to Longdo]
maskierbar {adj} | nichtmaskierbarmaskable | non-maskable [Add to Longdo]
maskieren; unkenntlich machento disguise [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あやかし[ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
アイマスク[aimasuku] (n) eye mask [Add to Longdo]
アクセスマスク[akusesumasuku] (n) {comp} access mask [Add to Longdo]
アドレスマスク[adoresumasuku] (n) {comp} address mask [Add to Longdo]
オニハタタテダイ[onihatatatedai] (n) masked bannerfish (Heniochus monoceros); pennant coralfish [Add to Longdo]
カスタムサブネットマスク[kasutamusabunettomasuku] (n) {comp} custom subnet mask [Add to Longdo]
ガスマスク[gasumasuku] (n) gas mask; (P) [Add to Longdo]
ゴムマスク;ゴム・マスク[gomumasuku ; gomu . masuku] (n) rubber mask [Add to Longdo]
サブネットマスク[sabunettomasuku] (n) {comp} subnet mask [Add to Longdo]
シャドーマスク[shado-masuku] (n) shadow mask [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サブネットマスク[さぶねっとますく, sabunettomasuku] subnet mask [Add to Longdo]
マスク[ますく, masuku] mask (vs) [Add to Longdo]
マスク不可能割り込み[マスクふかのうわりこみ, masuku fukanouwarikomi] Non-Maskable Interrupt, NMI [Add to Longdo]
ネットマスク[ねっとますく, nettomasuku] NetMask [Add to Longdo]
マスクロム[ますくろむ, masukuromu] mask ROM [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仮面[かめん, kamen] Maske, Larve [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mask
   n 1: a covering to disguise or conceal the face
   2: activity that tries to conceal something; "no mask could
     conceal his ignorance"; "they moved in under a mask of
     friendship"
   3: a party of guests wearing costumes and masks [syn:
     {masquerade}, {masquerade party}, {masque}, {mask}]
   4: a protective covering worn over the face
   v 1: hide under a false appearance; "He masked his
      disappointment" [syn: {dissemble}, {cloak}, {mask}]
   2: put a mask on or cover with a mask; "Mask the children for
     Halloween" [ant: {unmask}]
   3: make unrecognizable; "The herb masks the garlic taste"; "We
     disguised our faces before robbing the bank" [syn:
     {disguise}, {mask}]
   4: cover with a sauce; "mask the meat"
   5: shield from light [syn: {mask}, {block out}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top