ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

marry

M EH1 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marry-, *marry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marry(vt) แต่งงาน, See also: สมรส, Syn. espouse, wed
marry(vt) ประกอบพิธีแต่งงาน, See also: ทำพิธีสมรส
marry(vi) จับเข้าคู่กัน, See also: เข้ากันได้ดี, Syn. join, wed, match
marry(vt) จับเข้าคู่กัน, See also: เข้ากันได้ดี
marry up(phrv) เข้ารวมกลุ่มกับ, See also: จับกลุ่มกับ, Syn. join up, link up
marry off(phrv) หาสามีให้ (ลูกสาว)
marry into(phrv) เข้าร่วมกลุ่มหรือชนชั้นด้วยการแต่งงาน
marry with(phrv) แต่งงานกับ
marry above(phrv) แต่งงานกับคนที่มีฐานะหรือตำแหน่งทางสังคมสูงกว่า, Ant. marry beneath
marry beneath(phrv) แต่งงานกับคนที่มีฐานะหรือตำแหน่งทางสังคมต่ำกว่า, Ant. marry above

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marry(แม'รี) v. แต่งงาน,สมรส,ทำพิธีสมรส,ร่วมกันอย่างสนิทสนม,, See also: marrier n.

English-Thai: Nontri Dictionary
marry(vt) แต่งงาน,สมรส,เข้าพิธีวิวาห์
intermarry(vi) เกี่ยวพันกันโดยทางแต่งงาน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm asking you to marry me, you little fool.ผมกําลังขอคุณเเต่งงานอยู่ เด็กโง่ Rebecca (1940)
You tried to take her place, you let him marry you.คุณพยายามจะมาแทนที่คุณนาย คุณยอมเเต่งงานกับคุณผู้ชาย Rebecca (1940)
I want you to marry me.I want you to marry me. The Godfather (1972)
President, I will marry your daughter, Susyส่วนผมจะแต่งกับลูกสาวของท่านคือซูซี่ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Your Excellency and my brother the Bishop will marry my daughtersพี่ชายผมซึ่งเป็นพระราชาคณะ จะแต่งกับลูกสาวของผม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Prince Huo Du wants to marry Miss Long.องค์ชายฮั่วตูต้องการแต่งกับแม่นางเล้ง. Return of the Condor Heroes (1983)
Jane... will you marry me?เจน ... คุณจะแต่งงานกับฉัน? Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
will you marry me? now... these are high-compression tranquilizer pistols.ที่ว่า "อย่าถามว่าประเทศให้อะไรกับคุณ แต่จงถามว่า คุณให้อะไรกับประเทศบ้าง" คุณจะแต่งงานกับผมมั้ย? นี่เป็นปืนยิงยาสลบแรงสูง Spies Like Us (1985)
But I have one condition. You must promise to marry me.แต่มีเงื่อนไขหนึ่งข้อ เธอต้องแต่งงานกับฉัน Vampire Hunter D (1985)
If you marry me, we can get the Count's treasure... and control the village, too.ถ้าเธอแต่งงานกับฉัน เราจะได้ครอง สมบัติของเคานท์ และได้ควบคุม หมู่บ้านนี้ด้วย Vampire Hunter D (1985)
Are you sure you know to marry people?หัวข้อ คือ ลม Full House (1987)
Okay, I'll marry youพอๆ อย่าทำให้ฮันคยองร้องไห้สิ (ฮาจิม่า เป็นคำที่ฮันคยองชอบพูด) พวกนั้นทิ้งฮันคยองไว้คนเดียว Full House (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
marryAccording to this magazine, my favorite actress will marry a jazz musician next spring.
marryAlthough he says he might return to Iran to marry, his plans after Japan are up in the air.
marryAsked to marry him, I was at a loss for words.
marryAt the end of March we'll marry.
marryDespite the fact that Mary keeps saying I was the only man she'd like to marry, when I proposed to her, she said "NO". I cannot make head or tail of it.
marryHe argued his daughter out of marrying Tom.
marryHe asked her to marry him, and she accepted.
marryHe asked her to marry him and she accepted his proposal.
marryHe asked her to marry him, but she refused.
marryHe asked her to marry him, which proposal she refused.
marryHe cannot afford to marry.
marryHe decided to marry her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมรส(v) marry, See also: get married, Syn. แต่งงาน, ออกเรือน, วิวาห์, Ant. หย่า
วิวาห์(v) marry, See also: wed, Syn. แต่งงาน, สมรส, Ant. การหย่าร้าง, Example: ลูกสาวสุดหวงของศิลปินสาวใหญ่จะเข้าวิวาห์ในเดือนธันวาคมปีนี้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมรส(v) marry, See also: get married, wed, tie the knot, get hitched, Syn. แต่งงาน, Ant. หย่า, หย่าร้าง, Example: ท่านจันทร์สมรสกับหม่อมวิภา มีบุตรและบุตรี 4 คน, Thai Definition: ทำพิธีแต่งงานเพื่ออยู่ร่วมกันแบบสามีภรรยาตามประเพณี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ปลูกฝัง(v) marry off, Example: พ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายต่างก็ปลูกฝังให้ทั้งสองคนแต่งงานกัน, Thai Definition: ตกแต่งให้มีเย้ามีเรือน
ออกเรือน(v) marry, See also: get married, wed, get hitched, Syn. แต่งงาน, Example: หญิงวัยกลางคนจะเริ่มรู้สึกตัวว่าแก่ และหมดความสำคัญลง เมื่อลูกเต้าออกเรือนกันไปแล้ว, Thai Definition: แยกจากเรือนพ่อแม่ไปอยู่เรือนใหม่ เนื่องจากการแต่งงานมีครอบครัว
แต่งงาน(v) marry, See also: wed, get married, be married, Syn. สมรส, Ant. หย่าร่าง, หย่า, Example: ครอบครัวที่ถือพ่อเป็นใหญ่ เมื่อหญิงแต่งงานแล้วจะไปอาศัยอยู่กับสามีที่บ้านพ่อแม่ของสามี รวมกับบรรดาญาติพี่น้องของสามี, Thai Definition: ทำพิธีเพื่อให้ชายหญิงอยู่กินเป็นผัวเมียกันตามประเพณี
ตบแต่ง(v) arrange a marriage, See also: marry off one's daughter, Syn. แต่งงาน, สมรส, Example: พ่อแม่จัดการให้เธอตบแต่งกับเพื่อนชายที่ดูใจกันมาหลายปี, Thai Definition: จัดให้ลูกสาวมีเรือนตามประเพณี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็ดดอกฟ้า[det døkfā] (v, exp) EN: win a wife of high station ; marry an aristocratic girl
สมรส[somrot] (v) EN: marry ; get married ; wed  FR: se marier ; marier
แต่งงาน[taeng-ngān] (v) EN: marry ; get married ; be married ; wed ; walk down the aisle (inf.) ;go down the aisle (inf.)  FR: marier ; épouser ; se marier ; convoler (vx)
ตบแต่ง[toptaeng] (v) EN: marry off one's daughter ; arrange a marriage

CMU English Pronouncing Dictionary
MARRY M EH1 R IY0
MARRYING M EH1 R IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marry (v) mˈæriː (m a1 r ii)
marrying (v) mˈærɪɪŋ (m a1 r i i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
婚龄[hūn líng, ㄏㄨㄣ ㄌㄧㄥˊ, / ] marrying age, #60,500 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハイラーテン[haira-ten] (n) to marry (ger [Add to Longdo]
為替マリー[かわせマリー, kawase mari-] (n) exchange marry [Add to Longdo]
縁付く;縁づく[えんづく, enduku] (v5k,vi) to marry [Add to Longdo]
縁付ける[えんづける, endukeru] (v1,vt) to marry off; to give in marriage [Add to Longdo]
嫁ぐ[とつぐ, totsugu] (v5g,vi) to marry; (P) [Add to Longdo]
嫁に行く[よめにいく;よめにゆく, yomeniiku ; yomeniyuku] (exp,v5k-s) to marry; to wed [Add to Longdo]
嫁入る[よめいる, yomeiru] (v5r,vt) to wed; to marry a man [Add to Longdo]
玉の輿に乗る[たまのこしにのる, tamanokoshininoru] (exp,v5r) to marry into a family of rank; to marry money [Add to Longdo]
結婚を許す[けっこんをゆるす, kekkonwoyurusu] (exp,v5s) to give permission to marry [Add to Longdo]
後家を立てる[ごけをたてる, gokewotateru] (exp,v1) to remain faithful to the memory of one's husband and never remarry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 marry
   v 1: take in marriage [syn: {marry}, {get married}, {wed},
      {conjoin}, {hook up with}, {get hitched with}, {espouse}]
   2: perform a marriage ceremony; "The minister married us on
     Saturday"; "We were wed the following week"; "The couple got
     spliced on Hawaii" [syn: {marry}, {wed}, {tie}, {splice}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top