ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

marksman

M AA1 R K S M AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marksman-, *marksman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marksman(n) นักแม่นปืน, See also: คนแม่นปืน, Syn. sharpshooter, sniper
marksman(n) ผู้ยิง, See also: คนเตะประตู, คนยิงประตู, ผู้ทำคะแนน, ผู้ทำประตู, Syn. shooter, archer
marksmanship(n) การเป็นนักแม่นปืน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marksman(มาร์ค'ซฺเมิน) n. นักแม่นปืน,ระดับต่ำสุดของความแม่นปืนยาว, See also: marksmanship n. pl. marksmen

English-Thai: Nontri Dictionary
marksman(n) นักแม่นปืน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
marksmanผู้ลงแกงได [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัดยิง[hat ying] (v, exp) EN: practise marksmanship ; do target practice

CMU English Pronouncing Dictionary
MARKSMAN M AA1 R K S M AH0 N
MARKSMANSHIP M AA1 R K S M AH0 N SH IH0 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marksman (n) mˈaːksmən (m aa1 k s m @ n)
marksmanship (n) mˈaːksmənʃɪp (m aa1 k s m @ n sh i p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scharfschütze {m} | Scharfschützen {pl}marksman | marksmen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
射撃[しゃげき, shageki] (n,vs) firing; shooting; fire; gunshot; marksmanship; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  marksman
      n 1: someone skilled in shooting [syn: {marksman},
           {sharpshooter}, {crack shot}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top