ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

marihuana

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marihuana-, *marihuana*
Possible hiragana form: まりふあな
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marihuana(n) กัญชา, See also: ต้นกัญชา, Syn. hemp, marijuana

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marihuana(แม'ระวา'นะ,มา'ระวา'นะ) n. กัญชา,Cannabis sativa,ใบและดอกแห้งของกัญชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
marihuana; bhang; cannabis; marijuanaกัญชา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marihuana (n) mˌærɪwˈaːnə (m a2 r i w aa1 n @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Marihuana {n}marijuana; marihuana; pot [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マリファナ(P);マリワナ[marifana (P); mariwana] (n) marijuana; marihuana; cannabis; hemp; pot; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 marihuana
   n 1: a strong-smelling plant from whose dried leaves a number of
      euphoriant and hallucinogenic drugs are prepared [syn:
      {marijuana}, {marihuana}, {ganja}, {Cannabis sativa}]
   2: the most commonly used illicit drug; considered a soft drug,
     it consists of the dried leaves of the hemp plant; smoked or
     chewed for euphoric effect [syn: {cannabis}, {marijuana},
     {marihuana}, {ganja}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top