ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

march

M AA1 R CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -march-, *march*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
March(n) เดือนมีนาคม
March(n) มีนาคม
march(vi) เดินแถว, See also: เดินขบวน, เดินสวนสนาม, Syn. parade, step, Ant. halt
march(vi) เดินไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ, See also: เดินอย่างเร็วและมุ่งมั่น
march(vt) บังคับให้เดินไป
march(n) การเดินแถว, See also: การเดินขบวน, การเดินสวนสนาม, Syn. quick march, walk, parade
march(n) ความเร็วและรูปแบบในการเดินแถวหรือเดินขบวน
march(n) การเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ, See also: การก้าวไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ, Syn. progression, Ant. regression
march(n) ดนตรีและจังหวะประกอบการเดินแถว
march(n) แนวเขตแดน, See also: ชายแดน, Syn. border

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
march(มาร์ชฺ) vi.,vt. (ทำให้) เดินแถว,เดินขบวน. n. การเดินแถว,การเดินขบวน,ความก้าวหน้า,
marchen(เมอ'คัน) n. เทพนิยาย,ตำนาน
marcher(มาร์ช'เชอะ) n. ผู้เดินแถว,ผู้เดินขบวน
marchioness(มาร์'ชะนิส,มารชะเนส) n. ภรรยาของ marquis
dead marchn. เพลงแห่ศพ
demarche(เดมาซ') n. กรรมวิธี,แผนงาน -pl. demarches
grand marchพิธีเปิดงานลีลาศที่ใหญ่โต

English-Thai: Nontri Dictionary
March(n) เดือนมีนาคม
march(n) การเดินทัพ,การเดินขบวน,การเดินแถว,เพลงมาร์ช
march(vi) เดิน,เดินขบวน,เดินแถว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
march fracture; fracture, fatigueกระดูกหักเหตุล้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marchingสวนสนาม [TU Subject Heading]
Marchingปรากฏการณ์ที่มอดุลัสของยางมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อยางเกิดสภาวะการคงรูปมากกว่าสภาวะที่เหมาะสม (เกิดโอเวอร์เคียว) เนื่องจากเกิดการเชื่อมระหว่างโมเลกุลหรือโครงร่างแหมากขึ้น มักเกิดในยางเอสบีอาร์ (SBR) หรือ ยางบิวทาไดอีน (Butadiene) [เทคโนโลยียาง]
Marching songsเพลงสวนสนาม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
March straight outside and wash, or you'll not get a bite to eat.เดินตรงไปข้างนอกและล้าง หรือคุณจะไม่ได้รับกัดกิน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I am pleased to announce that we are at last ready to march on Osterlich.ผมมีความยินดีที่จะบอกว่า สิ่งสุดท้ายที่เราจะทำ เราพร้อมที่จะบุก ออสตินลิค แล้ว The Great Dictator (1940)
You let him steal a march on us.ไหนว่ามีแค่เรา The Great Dictator (1940)
An orchestra plays a march from some operetta as inmates head off to the quarry or the factory.วงออเคสตร้าเล่นเพลงมาร์ช จากละครสักเรื่องหนึ่ง ขณะที่เหล่านักโทษแยกย้าย ออกไปทำงานตามที่กำหนด Night and Fog (1956)
Even the armies are afraid to march through there.แม้แต่กองทัพยังหวั่น ที่จะเดินผ่าน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I can't, I fear, I can't march properly on my own as an officer in the public eye.ฉันเองเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ใน สายตาของประชาชน ไม่ได้เกลียดที่ How I Won the War (1967)
March him off, Musket Major.เดินขบวนเขาออกปืนคาบศิลา เมเจอร์ ผู้ชายสองคน. How I Won the War (1967)
March him off, Musket Major.เดินขบวนเขาออกปืนคาบศิลา เมเจอร์ รอมันอยู่! How I Won the War (1967)
March Hare to Big Bopper.กระต่ายมีนาคม บิ๊ก บอเปอ Mad Max (1979)
March Hare to Big Bopper.กระต่ายมีนาคม บิ๊ก บอเปอ กระต่ายมีนาคม บิ๊ก บอเปอ Mad Max (1979)
Jesus, March Hare to Big Bopper.พระเยซู กระต่ายมีนาคม บิ๊ก บอเปอ Mad Max (1979)
Big Bopper to March Hare.บิ๊ก บอเปอ ถึงมีนาคมกระต่าย Mad Max (1979)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
marchA brass band is marching along the street.
marchAn individual with an annual income of more than 15 million yen is required to file his or her final tax return in March.
marchAt the end of March we'll marry.
marchHe finished school in March.
marchHe is as mad as a March hare.
marchHenry will come of age this March.
marchHe thrust the door open and marched in.
marchHe will have been in the hospital for a year next March.
marchI am very sorry that I have to ask you to change the meeting date to March 6 due to personal reasons.
marchI hope you will join us in the parade and march along the street.
marchI'm certain we can deliver the laboratory equipment by March 15.
marchI'm really looking forward to next March, when they roll out the new Play Station 2.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนสนาม(n) march, See also: military parade, parade, review, Syn. พิธีสวนสนาม, Example: คณะนายทหารของโซเวียตร่วมชมพิธีสวนสนามของกองทหารรักษาพระองค์, Thai Definition: พิธีชุมนุมพลกองทหารที่ลานกว้างเพื่อแสดงความสง่าผ่าเผยว่า มีความพร้อมเพรียงและพร้อมสรรพด้วยเครื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้เป็นเกียรติแก่ผู้เป็นประธานในพิธีซึ่งจะได้ตรวจดูแถวทหารที่ตั้งอยู่ คือ ตรวจพลและดูการเดินแถวของทหารเหล่านั้น
สวนสนาม(v) march, See also: parade, Example: พวกเรามาซ้อมในเรื่องความพร้อมเพรียงที่จะต้องไปร่วมสวนสนาม, Thai Definition: ชุมนุมพลกองทหารที่ลานกว้างเพื่อแสดงความสง่าผ่าเผยว่า มีความพร้อมเพรียงและพร้อมสรรพด้วยเครื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้เป็นเกียรติแก่ผู้เป็นประธานในพิธีซึ่งจะได้ตรวจดูแถวทหารที่ตั้งอยู่ คือ ตรวจพลและดูการเดินแถวของทหารเหล่านั้น
ขับพล(v) march an army, See also: move a troop, command army, Syn. ยกทัพ, ยกพล, Example: แม่ทัพเร่งขับพลขึ้นฝั่งเพื่อไม่ให้ศัตรูรู้ตัว, Thai Definition: เคลื่อนกองทัพเข้าโจมตีข้าศึก
พยุหยาตรา(v) march in force, See also: march on, move an army, march in formation, Syn. ยกกองทัพ, เดินทัพ, ยกทัพ, Example: สมเด็จพระนเรศวรทรงพยุหยาตราทัพไปตีเมืองหงสาวดี, Thai Definition: ไปเป็นกระบวนทัพใหญ่
มีนาคม(n) March, Syn. เดือนมีนาคม, Example: รายการใหม่นี้คาดว่าจะออกอากาศได้ทันมีนาคม ปีนี้, Thai Definition: ชื่อเดือนที่สามตามสุริยคติ นับเริ่มแต่เดือนมกราคม
มีนาคม(n) March, Syn. เดือนมีนาคม, Example: รายการใหม่นี้คาดว่าจะออกอากาศได้ทันมีนาคม ปีนี้, Thai Definition: ชื่อเดือนที่สามตามสุริยคติ นับเริ่มแต่เดือนมกราคม
สาวก้าว(v) stride, See also: march, step, Syn. สาวเท้า, ก้าว, Example: ฉันสาวก้าวเดินผ่านป่าช้าอย่างเร่งรีบให้มันพ้นๆ ไปเสียที, Thai Definition: ก้าวยาวอย่างรวดเร็ว, เดินไปอย่างเร่งรีบ
สาวเท้า(v) stride, See also: march, Syn. สาวก้าว, Example: เค้าฝนกำลังมาพวกเราจึ้งต้องสาวเท้าให้ถึงที่หมายโดยเร็ว, Thai Definition: เร่งฝีเท้าให้เร็ว, เดินอย่างรวดเร็ว
เดินขบวน(v) march, See also: parade, demonstrate, take part in a demonstration, Syn. เดินแถว, แห่ขบวน, Example: ชาวนาเดินขบวนที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเมื่อเช้าวานนี้, Thai Definition: ยกกันไปเป็นหมู่เป็นพวกเพื่อร้องเรียนเป็นต้น
เดินแถว(v) march, See also: walk in a line, line up, Syn. เดินขบวน, เดินพาเหรด, แห่, Example: ทหารเดินแถวกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันได[bandai] (n) EN: staircase ; stairs  FR: escalier [m] ; marche [f] ; degrés [mpl] (litt.)
ช่วงชิง[chūangching] (v) EN: forestall ; steal a march on
เดือนมีนาคม[deūoen minākhom] (n, exp) EN: March  FR: mois de mars [m] ; mars [m]
เดิน[doēn] (v) EN: walk ; go on foot ; move ; pace  FR: marcher ; aller à pied ; arpenter ; bouger
เดิน[doēn] (v) EN: work ; run ; go ; function  FR: marcher ; fonctionner ; aller
เดินดุ่ม[doēn dum] (v, exp) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air  FR: marcher avec un air songeur
เดิน 50 กิโลเมตร[doēn hāsip kilōmēt] (n, exp) EN: 50 km walk  FR: 50 kilomètres marche [m]
เดินขบวน[doēnkhabūan] (v) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration  FR: défiler ; manifester
เดินขบวนประท้วงรัฐบาล[doēnkhabūan prathūang ratthabān] (v, exp) EN: march in protest against the government
เดินพรวด ๆ[doēn phrūat-phrūat] (v, exp) FR: marcher à grandes enjambées

CMU English Pronouncing Dictionary
MARCH M AA1 R CH
MARCHE M AA1 R SH
MARCHI M AA1 R K IY0
MARCHER M AA1 R CH ER0
MARCHES M AA1 R CH IH0 Z
MARCHIO M AA1 R K IY0 OW0
MARCHAL M AA1 R CH AH0 L
MARCHAK M AA1 R CH AH0 K
MARCH'S M AA1 R CH IH0 Z
MARCHED M AA1 R CH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
March (n) mˈaːtʃ (m aa1 ch)
march (v) mˈaːtʃ (m aa1 ch)
Marches (n) mˈaːtʃɪz (m aa1 ch i z)
marched (v) mˈaːtʃt (m aa1 ch t)
marcher (n) mˈaːtʃər (m aa1 ch @ r)
marches (v) mˈaːtʃɪz (m aa1 ch i z)
marchers (n) mˈaːtʃəz (m aa1 ch @ z)
marching (v) mˈaːtʃɪŋ (m aa1 ch i ng)
marchioness (n) mˌaːʃənˈɛs (m aa2 sh @ n e1 s)
marchionesses (n) mˌaːʃənˈɛsɪz (m aa2 sh @ n e1 s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三月[sān yuè, ㄙㄢ ㄩㄝˋ, ] March; third month, #6,211 [Add to Longdo]
游行[yóu xíng, ㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] march; parade; demonstration, #7,601 [Add to Longdo]
进行曲[jìn xíng qǔ, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄩˇ, / ] march (musical), #30,880 [Add to Longdo]
三月二十一号[sān yuè èr shí yī hào, ㄙㄢ ㄩㄝˋ ㄦˋ ㄕˊ ㄧ ㄏㄠˋ, / ] March 21 [Add to Longdo]
便步走[biàn bù zǒu, ㄅㄧㄢˋ ㄅㄨˋ ㄗㄡˇ, 便] march at ease; route step [Add to Longdo]
义勇军进行曲[Yì yǒng jūn Jìn xíng qǔ, ㄧˋ ㄩㄥˇ ㄐㄩㄣ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄩˇ, / ] March of the Volunteer Army [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Marschordnung {f}march formation [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
marchand des quatre saisons(n) |m| คนขายผักผลไม้หรือไอศครีมตามถนนหรือที่พลุกพล่าน ที่มักจะเรียกร้องความสนใจของลูกค้า เช่น ด้วยการร้องเพลง
marcher(vi) |je marche, tu marches, il marche, nours marchons, vous marchez, ils marchent| เดิน ไปด้วยเท้า, Syn. aller à pied
aller au marchéไปตลาด, See also: aller
ça marcheเป็นประโยคแปลว่า (งานหรือการดำเนินการหนึ่งๆ)บรรลุผลแล้ว งานเกิด หรือทำได้แล้ว

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばらつき[baratsuki] (n) (Orig. 薔薇搗き rose petals scattered before shoguns marching in triumph) scattering (e.g. in statistics); a scatter; dispersion [Add to Longdo]
ウエディングマーチ;ウェディングマーチ[uedeinguma-chi ; uedeinguma-chi] (n) wedding march [Add to Longdo]
フューナラルマーチ[fuyu-nararuma-chi] (n) funeral march [Add to Longdo]
フューネラルマーチ;フュネラルマーチ[fuyu-neraruma-chi ; fuyuneraruma-chi] (n) (obsc) (See 葬送行進曲) funeral march [Add to Longdo]
ホワイトデー;ホワイトデイ[howaitode-; howaitodei] (n) White Day (March 14th) [Add to Longdo]
マーチ[ma-chi] (n) (1) march; (2) March; (P) [Add to Longdo]
マーチングバンド[ma-chingubando] (n) marching band [Add to Longdo]
ミリタリーマーチ[miritari-ma-chi] (n) military march [Add to Longdo]
ローマ進軍[ローマしんぐん, ro-ma shingun] (n) march on Rome (1922) [Add to Longdo]
一泊行軍[いっぱくこうぐん, ippakukougun] (n) an overnight march [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 March
   n 1: the month following February and preceding April [syn:
      {March}, {Mar}]
   2: the act of marching; walking with regular steps (especially
     in a procession of some kind); "it was a long march"; "we
     heard the sound of marching" [syn: {march}, {marching}]
   3: a steady advance; "the march of science"; "the march of time"
   4: a procession of people walking together; "the march went up
     Fifth Avenue"
   5: district consisting of the area on either side of a border or
     boundary of a country or an area; "the Welsh marches between
     England and Wales" [syn: {borderland}, {border district},
     {march}, {marchland}]
   6: genre of music written for marching; "Sousa wrote the best
     marches" [syn: {marching music}, {march}]
   7: a degree granted for the successful completion of advanced
     study of architecture [syn: {Master of Architecture},
     {MArch}]
   v 1: march in a procession; "They processed into the dining
      room" [syn: {march}, {process}]
   2: force to march; "The Japanese marched their prisoners through
     Manchuria"
   3: walk fast, with regular or measured steps; walk with a
     stride; "He marched into the classroom and announced the
     exam"; "The soldiers marched across the border"
   4: march in protest; take part in a demonstration; "Thousands
     demonstrated against globalization during the meeting of the
     most powerful economic nations in Seattle" [syn:
     {demonstrate}, {march}]
   5: walk ostentatiously; "She parades her new husband around
     town" [syn: {parade}, {exhibit}, {march}]
   6: cause to march or go at a marching pace; "They marched the
     mules into the desert"
   7: lie adjacent to another or share a boundary; "Canada adjoins
     the U.S."; "England marches with Scotland" [syn: {border},
     {adjoin}, {edge}, {abut}, {march}, {butt}, {butt against},
     {butt on}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top