ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mantelpiece

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mantelpiece-, *mantelpiece*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mantelpiece(n) แผ่นไม้ที่ยื่นจากเตาผิงหรือหิ้ง, Syn. mantel, shelf

English-Thai: Nontri Dictionary
mantelpiece(n) หิ้ง,แท่นเหนือเตาผิง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mantelpieceIt's on the mantelpiece.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mantelpiece (n) mˈæntlpiːs (m a1 n t l p ii s)
mantelpieces (n) mˈæntlpiːsɪz (m a1 n t l p ii s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
マンテルピース[manterupi-su] (n) mantelpiece [Add to Longdo]
炉棚[ろだな, rodana] (n) mantelpiece [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mantelpiece
   n 1: shelf that projects from wall above fireplace; "in Britain
      they call a mantel a chimneypiece" [syn: {mantel},
      {mantelpiece}, {mantle}, {mantlepiece}, {chimneypiece}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top