ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mantel

M AE1 N T AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mantel-, *mantel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mantel(n) หิ้งที่อยู่เหนือเตาผิง, Syn. fireboard
manteltree(n) ไม้ขวางที่วางบนเตาผิง
mantelpiece(n) แผ่นไม้ที่ยื่นจากเตาผิงหรือหิ้ง, Syn. mantel, shelf
mantel-piece(n) แผ่นไม้ที่ยื่นจากเตาผิงหรือหิ้ง, Syn. mantel, shelf
mantel-shelf(n) แผ่นไม้ที่ยื่นจากเตาผิงหรือหิ้ง, Syn. mantel, shelf

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mantel(แมน'เทิล) n. หิ้งบนเตาไฟผิง,หิ้งเหนือเตาไฟผิง.
mantelet(แมน'ทะเลท) n. หิ้งสั้นเหนือเตาไฟผิง

English-Thai: Nontri Dictionary
mantel(n) หิ้ง,แท่นเหนือเตาผิง
mantelpiece(n) หิ้ง,แท่นเหนือเตาผิง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mantelIt's on the mantelpiece.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลิก[loēk] (v) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind  FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer
รื้อ[reū] (v) EN: dismantle ; pull down ; demolish ; disassemble ; strip ; tera down  FR: démonter ; démolir ; démanteler
ทลาย[thalāi] (v) EN: destroy ; break ; do great damage : wreck ; smash  FR: abattre ; démanteler ; démolir ; détruire ; rompre

CMU English Pronouncing Dictionary
MANTEL M AE1 N T AH0 L
MANTELL M AE0 N T EH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mantel (n) mˈæntl (m a1 n t l)
mantels (n) mˈæntlz (m a1 n t l z)
mantelpiece (n) mˈæntlpiːs (m a1 n t l p ii s)
mantelpieces (n) mˈæntlpiːsɪz (m a1 n t l p ii s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mantel {m}; Jacke {f}; Jackett {n} | Mäntel {pl}; Jacken {pl}coat | coats [Add to Longdo]
Mantel {m}jacket; liner; shell; wrap [Add to Longdo]
Mantel {m}; Ummantelung {f}; Armierung {f}; Scheide {f}; Futteral {n}sheath [Add to Longdo]
Mantel {m} | Mäntel {pl}cloak | cloaks [Add to Longdo]
Mantel {m} | Mäntel {pl}mantle | mantles [Add to Longdo]
Mantel eines optischen Leiters [techn.]cladding [Add to Longdo]
Mantelblech {n}jacket sheet [Add to Longdo]
Mantelflansch {m} für Vorkammer [techn.]shell flange channel end [Add to Longdo]
Mantelkühler {m}shell type cooler [Add to Longdo]
Mantelleitung {f}non-metallic sheated cable [Add to Longdo]
Mantelreibung {f}carcass friction [Add to Longdo]
Mantelmöwe {f} [ornith.]Great Black-backed Gull (Larus marinus) [Add to Longdo]
Mantelbussard {m} [ornith.]Mantled Hawk [Add to Longdo]
Mantelwollrücken {m} [ornith.]Lined Antshrike [Add to Longdo]
Mantelkardinal {m} [ornith.]Yellow-billed Cardinal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マンテルピース[manterupi-su] (n) mantelpiece [Add to Longdo]
マント(P);マンテル[manto (P); manteru] (n) (マント from French "manteau", マンテル from Dutch "mantel".) mantle; cloak; manteau; (P) [Add to Longdo]
炉棚[ろだな, rodana] (n) mantelpiece [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mantel
   n 1: shelf that projects from wall above fireplace; "in Britain
      they call a mantel a chimneypiece" [syn: {mantel},
      {mantelpiece}, {mantle}, {mantlepiece}, {chimneypiece}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top