ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

manservant

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manservant-, *manservant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manservant(n) คนใช้ผู้ชาย, See also: บริกรชาย, Syn. valet, steward
manservants(n) คำนามพหูพจน์ของ manservant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manservant(แมน'เซอเวินทฺ) n. คนใช้ชาย pl. menservants

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manservant (n) mˈænsɜːʳvənt (m a1 n s @@ v @ n t)
manservants (n) mˈænsɜːʳvənts (m a1 n s @@ v @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diener {m} | Diener {pl}manservant | menservants [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下男[げなん, genan] (n) manservant [Add to Longdo]
下僕[げぼく, geboku] (n) (arch) manservant [Add to Longdo]
家僕[かぼく, kaboku] (n) houseboy; manservant [Add to Longdo]
権助[ごんすけ, gonsuke] (n) (arch) (See 下男,しもべ) manservant [Add to Longdo]
男衆[おとこしゅう, otokoshuu] (n) men; manservant; male attendants to an actor [Add to Longdo]
奴僕[ぬぼく;どぼく, nuboku ; doboku] (n) (arch) manservant; footman [Add to Longdo]
[やつがれ, yatsugare] (pn,adj-no) (1) (male) I; me; (2) you (used addressing young children); (3) (See しもべ) manservant; (P) [Add to Longdo]
僕;下部[しもべ, shimobe] (n) servant; manservant; menial [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  manservant
      n 1: a man servant

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top