ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

manila

M AH0 N IH1 L AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manila-, *manila*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Manila(n) กรุงมะนิลาของประเทศฟิลิปปินส์
Manila paper(n) กระดาษทำจากป่านมะนิลา
Manila tamarind(n) มะขามเทศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manila(มะนิล'ละ) n. เมืองหลวงและเมืองท่าของฟิลิปปินส์,ป่านมนิลา,กระดาษมนิลา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In 1941. Manila was considered the pearl of the Orient.ปี 1941 กรุงมะนิลาถือเป็นไข่มุกแห่งตะวันออก The Great Raid (2005)
Manila is 13 hours ahead of Eastern Standard Time.เวลาในกรุงมะนิลาจะเร็วกว่า 13 ชั่วโมง The Great Raid (2005)
You work at the Manila hospital?ทำงานที่โรงพยาบาลมะนิลาเหรอ? The Great Raid (2005)
Why did you stay in Manila when the war started?พอสงครามเริ่มแล้ว.. คุณยังอยู่ที่มะนิลาทำไมเหรอ? The Great Raid (2005)
Marci's in Manila till the 26th.Marci's จาก Manila วันที่ 26th. Firewall (2006)
So do you, though I do question your manila evening bag.แต่หนูสงสัยเรื่องกระเป๋าที่แม่ถือมากกว่า Touch of Eva (2010)
- We should have used a manila envelope.- ใส่ซองเอกสารยังได้ Horrible Bosses (2011)
I mean, I remember getting kicked out of preschool because I was having panic attacks when they made us use manila paper, but...จำได้ว่าเคยโดนไล่ ออกจากโรงเรียนอนุบาล เพราะตื่นเต้นตกใจมากเกิน ตอนเขาให้ทำงานฝีมือ จากกระดาษสา แต่... Born This Way (2011)
The rematch drew the biggest audience since the Thrilla in Manila nine years earlier.การแข่งขันเข้ามา ผู้ชมที่ใหญ่ที่สุด ... ตั้งแต่ Thrilla ในมะนิลา เก้าปีก่อน Grudge Match (2013)
-It's an empty manila envelope.- มันคือซองเปล่า - ครับ The Imitation Game (2014)
We'll land in Manila and you will requisition your own transportation to the island.เราลงมะนิลา คุณหาทางไปเกาะกันเอง xXx: Return of Xander Cage (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
manilaThe ship is about to sail for Manila tomorrow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มะขามเทศ(n) Manila tamarind, Example: เด็กๆ กำลังกินมะขามเทศจากฝักที่ร่วงอยู่ใต้ต้น, Count Unit: ต้น, ฝัก, Thai Definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Pithecellobium dulce Benth. ในวงศ์ Leguminosae ลำต้นและกิ่งมีหนาม ฝักกินได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มะขามเทศ[makhāmthēt] (n) EN: Manila tamarind
หมากนวล[māk nūan] (n, exp) EN: Manila palm ; Christmas palm
มะนิลา = มนิลา[Manilā] (n, prop) EN: Manila  FR: Manille
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมะนิลา[Sathān Ēk-akkharātchathūt Thai na Krung Manilā] (n, prop) EN: Royal Thai Embassy in Manila  FR: Ambassade Royale de Thaïlande à Manille [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MANILA M AH0 N IH1 L AH0
MANILA'S M AH0 N IH1 L AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Manila (n) mˈənˈɪlə (m @1 n i1 l @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
马尼拉[Mǎ ní lā, ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ ㄌㄚ, / ] Manila (capital of Philippines), #23,524 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Manilapapageiamadine {f} [ornith.]Green-faced Parrot Finch [Add to Longdo]
Manila (Hauptstadt der Philippinen)Manila (capital of Philippines) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マニラ[manira] (n) Manila; (P) [Add to Longdo]
マニラ麻[マニラあさ, manira asa] (n) (See アバカ) Manila hemp (Musa textilis) [Add to Longdo]
浅蜊;蛤仔;鯏[あさり;アサリ, asari ; asari] (n) Manila clam (Ruditapes philippinarum) [Add to Longdo]
茶封筒[ちゃぶうとう, chabuutou] (n) brown envelope; manila envelope [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 manila
   n 1: a strong paper or thin cardboard with a smooth light brown
      finish made from e.g. Manila hemp [syn: {manila}, {manila
      paper}, {manilla}, {manilla paper}]
   2: the capital and largest city of the Philippines; located on
     southern Luzon [syn: {Manila}, {capital of the Philippines}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 manila
 
 1. Manila, Filipin adalarının başşehri
 2. Manila keneviri
 3. Manila purosu. Manila paper Manila kenevirinden Yapılmış sağlam ambalaj kağıdı Manila rope. Manila kenevirinden yapılmış halat.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top