ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

manhood

M AE1 N HH UH2 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manhood-, *manhood*, manhoo
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manhood(n) ความเป็นชาย, See also: ความเป็นลูกผู้ชาย, Syn. adulthood, post-pubescence
manhood(n) คุณสมบัติของความเป็นชาย (เช่น ความบึกบึน, ความแข็งแรง, ความกล้าหาญ), Syn. machismo, valor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manhood(แมน'ฮูด) n. ความเป็นลูกผู้ชาย,ความกล้าหาญ,ความเด็ดเดี่ยวหรือทรหด,ผู้ชายทั้งหลาย,ความเป็นมนุษย์
womanhood(วูม'เมินฮูด) n. ความเป็นผู้หญิง,ผู้หญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
manhood(n) ความเป็นชาย,ความกล้าหาญ,ความเด็ดเดี่ยว
womanhood(n) ความเป็นหญิง,ลักษณะผู้หญิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
manhood suffrageสิทธิออกเสียงเลือกตั้งของผู้ชาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
manhoodHe is approaching manhood.
manhoodHe is now in the prime of manhood.
manhoodMost athletes are at their best during their early manhood.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัยฉกรรจ์(n) manhood, See also: womanhood, adulthood, Example: เราควรที่จะเอาคนที่อยู่ในวัยฉกรรจ์ วัยกลางคน เข้าวัดกันเสียมั่ง, Thai Definition: วัยที่กำลังมีความกล้าหรือความห้าวหาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วัยฉกรรจ์[waichakan] (n, exp) EN: early manhood ; young adulthood ; prime of life

CMU English Pronouncing Dictionary
MANHOOD M AE1 N HH UH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manhood (n) mˈænhud (m a1 n h u d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一人前(P);一人まえ[いちにんまえ(P);ひとりまえ, ichininmae (P); hitorimae] (n) (1) becoming adult; attaining full manhood or womanhood; coming of age; (2) one helping; one portion; (P) [Add to Longdo]
元服[げんぶく;げんぷく, genbuku ; genpuku] (n,vs) ceremony of attaining manhood [Add to Longdo]
女盛り[おんなざかり, onnazakari] (n) peak of womanhood [Add to Longdo]
小冠者[こかんじゃ, kokanja] (n) (arch) (See 元服) young man (who has recently undergone his manhood ceremony) [Add to Longdo]
壮齢[そうれい, sourei] (n) in the prime of manhood [Add to Longdo]
男盛り[おとこざかり, otokozakari] (n) (in the) prime of manhood [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 manhood
   n 1: the state of being a man; manly qualities
   2: the quality of being human; "he feared the speedy decline of
     all manhood" [syn: {humanness}, {humanity}, {manhood}]
   3: the status of being a man

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top