ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mangle

M AE1 NG G AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mangle-, *mangle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mangle(vt) ทำให้เสียโฉม, See also: ตัด เฉือน ฉีกหรือขยี้จนแหลกเหลว, Syn. crush, tear, injure, wound, slash, Ant. heal
mangle(vt) ทำให้เสื่อมเสีย, See also: ทำให้ลดคุณค่า, ทำลาย, Syn. ruin, spoil
mangled(adj) ซึ่งเสียโฉม, See also: ซึ่งแหลกเหลว, Syn. bitten, broken, deformed
mangler(n) ผู้ทำให้เสื่อมเสีย
mangle up(phrv) ทำให้เสีย, See also: ทำให้พัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mangle(แมง'เกิล) vt. ตัดเฉือนหรือขยี้จนเสียรูปเสียร่าง,ทำให้เสีย,ทำให้เสียหาย,ทำให้บุบบู้บี้,ทำให้แหลกเหลว,รีดน้ำออกจากผ้า,กลิ้งให้เรียบ n. เครื่องรีดน้ำออกจากผ้า,เครื่องบีบผ้าที่ซักแล้วด้วยลูกกลิ้ง, See also: mangler n. -S...

English-Thai: Nontri Dictionary
mangle(vt) ตัด,ฉีก,ทำให้บุบบู้บี้,ทำให้เสีย,ทำให้แหลกเหลว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mangleThe bike was mangled in its collision with the truck.

CMU English Pronouncing Dictionary
MANGLE M AE1 NG G AH0 L
MANGLED M AE1 NG G AH0 L D
MANGLES M AE1 NG G AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mangle (v) mˈæŋgl (m a1 ng g l)
mangled (v) mˈæŋgld (m a1 ng g l d)
mangles (v) mˈæŋglz (m a1 ng g l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
撕裂[sī liè, ㄙ ㄌㄧㄝˋ, ] mangle, #16,741 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
切り刻む;斬り刻む;斬刻む[きりきざむ, kirikizamu] (v5m,vt) to hew; to chop up; to mangle; to mince [Add to Longdo]
叩き切る;たたき切る[たたききる, tatakikiru] (v5r) to mangle; to hack down; to chop down [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mangle
   n 1: clothes dryer for drying and ironing laundry by passing it
      between two heavy heated rollers
   v 1: press with a mangle; "mangle the sheets"
   2: injure badly by beating [syn: {maul}, {mangle}]
   3: alter so as to make unrecognizable; "The tourists murdered
     the French language" [syn: {mangle}, {mutilate}, {murder}]
   4: destroy or injure severely; "The madman mutilates art work"
     [syn: {mutilate}, {mangle}, {cut up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top