ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

manga

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manga-, *manga*
Possible hiragana form: まんが
Longdo Dictionary ภาษา โปรตุเกส (PT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
manga[มาน-ก้า] (n) ผลไม้ชนิดหนึ่งในประเทศโปรตุเกส

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manganese(n) ธาตุแมงกานีส, See also: แมงกานีส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manganese(แมง'กะนีส,-นีซ) n. ธาตุโลหะแมงกานีส
manganite(แมล'กะไนทฺ) n. แร่ไฮดรัสแมงกานีสออกไซด์
permanganate(เพอแมง'กะเนท) n. เกลือของ permanganic acid

English-Thai: Nontri Dictionary
manganese(n) แร่แมงกานิส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
manganese noduleก้อนแมงกานีสทรงมน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Manganeseแมงกานีส [TU Subject Heading]
Manganeseแมงกานีส, Example: เป็นโลหะหนักชนิดหนึ่ง ใช้ในอุตสาหกรรมถ่านไฟฉาย และการหลอมเหล็กกล้า เมื่อได้รับปริมาณมาก โดยเฉพาะคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าว จะก่อให้เกิดอาการผิดปกติทางประสาท ได้แก่ อารมณ์เปลี่ยน ง่วงนอนในเวลากลางวัน อารมณ์เครียด เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Manganeseแมงกานีส, แมงกานิส [การแพทย์]
Manganese contentปริมาณของธาตุแมงกานีสในน้ำยางธรรมชาติ มีผลต่อความทนทานต่อการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน้ำยาง เนื่องจากแมงกานีสเป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยาออกซิเดชันในโมเลกุลของยาง ทำให้ยางเสื่อมสภาพได้ [เทคโนโลยียาง]
Manganese Deficiencyการขาดธาตุแมงกานีส [การแพทย์]
Manganese Familyหมู่ธาตุแมงกานิส [การแพทย์]
Manganese Oxideแมงกานิสออกไซด์ [การแพทย์]
Manganese Toxicityพิษของแมงกานีส [การแพทย์]
Manganiteแมงกาไนต์, Example: แหล่ง - พบในจังหวัดเลยและลำพูน ประโยชน์ - เป็นสินแร่แมงกานีสที่สำคัญอันดับรอง [สิ่งแวดล้อม]
Manganous sulphateแมงกานัสซัลเฟต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Based on the manga "Ninja Hattori-kun" by Fujiko Fujio @Based on the manga "Ninja Hattori-kun" by Fujiko Fujio @ Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Although I was torn between going to a manga cafe or pushing around a taxi.ถึงยังไงคนที่น้ำตาตกก็ไปได้แค่ร้านหนังสือ หรือไม่ก็มาเข็นรถแท็กซี่ Operation Proposal (2007)
Do you read any anime or manga books?นายอ่านหนังสืออนิเมะ หรือการ์ตูนอะไรมั้ง Foreign Exchange (2010)
Do you know the manga "Slam Dunk?"นายรู้จักการ์ตูนเรื่องสลัมดังค์รึเปล่า Protect the Boss (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mangaManga are to the Japanese film industry what bestsellers are to Hollywood.
mangaTanabata comes up in manga a lot so I also know it fairly well.
mangaWith this tutorial you will use the sample manga to become accustomed to the procedures for seeing the manga including download.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แมงกานิน(n) manganin, Thai Definition: โลหะเจือชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยทองแดงร้อยละ 83 แมงกานีสร้อยละ 13 นิกเกิลร้อยละ 4 ใช้ประโยชน์นำไปทำอุปกรณ์ไฟฟ้า, Notes: (อังกฤษ)
แมงกานีส(n) manganese, Example: แมงกานีสเป็นโลหะที่แข็งและเปราะ, Thai Definition: ธาตุลำดับที่ 25 สัญลักษณ์ Mn เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีเงิน แข็งแต่เปราะ หลอมละลายที่ 1245 ํ ซ. ใช้ประโยชน์นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลเวล อี[Lēwēn Ī] (n, exp) EN: Level E (science fiction manga series by Yoshihiro Togashi)
เลเวล อี[Lēwēn Ī] FR:
แมงกานีส[maēngkānis] (n) EN: manganese
แมงกานีส[maēngkānis] FR: manganèse [m]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล[Mahāwitthayālai Thēknōlōyī Rātchamongkhøn] (org) EN: Rajamangala University of Technology
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล[Mahāwitthayālai Thēknōlōyī Rātchamongkhøn] FR:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน[Mahāwitthayālai Thēknōlōyī Rātchamongkhøn Īsān] (org) EN: Rajamangala University of Technology Isan
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน[Mahāwitthayālai Thēknōlōyī Rātchamongkhøn Īsān] FR:
มังงะ[mang-nga] (n) EN: manga
มังงะ[mang-nga] FR: manga [m]
นกกินปลี[nok kin plī] (n) EN: sunbird
นกกินปลี[nok kin plī] FR: souimanga [m]
นกกินปลีแดง[nok kin plī daēng] (n, exp) EN: Temminck's Sunbird ; Scarlet Sunbird ; Javan Sunbird
นกกินปลีแดง[nok kin plī daēng] FR: Souimanga de Temminck [m] ; Souimanga écarlate [m]
นกกินปลีแดงหัวไพลิน[nok kin plī daēng hūa phailin] (n, exp) EN: Fire-tailed Sunbird
นกกินปลีแดงหัวไพลิน[nok kin plī daēng hūa phailin] FR: Souimanga queue-de-feu [m] ; Souimanga à queue rouge [m]
นกกินปลีดำม่วง[nok kin plī dam muang] (n, exp) EN: Purple Sunbird
นกกินปลีดำม่วง[nok kin plī dam muang] FR: Souimanga asiatique [m] ; Souimanga pourpré [m]
นกกินปลีหางยาวเขียว[nok kin plī hāng yāo khīo] (n, exp) EN: Green-tailed Sunbird
นกกินปลีหางยาวเขียว[nok kin plī hāng yāo khīo] FR: Souimanga à queue verte [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MANGA M AE1 NG G AH0
MANGAN M AE1 NG G AH0 N
MANGAS M AE1 NG G AH0 Z
MANGANO M AA0 NG G AA1 N OW0
MANGANARO M AA0 NG G AA0 N AA1 R OW0
MANGANESE M AE1 NG G AH0 N IY2 Z
MANGANELLO M AA0 NG G AA0 N EH1 L OW0
MANGANIELLO M AA0 NG G AA0 N IY0 EH1 L OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manganese (n) mˈæŋgəniːz (m a1 ng g @ n ii z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[měng, ㄇㄥˇ, / ] manganese Mn, transition metal, atomic number 25, #14,520 [Add to Longdo]
二氧化锰[èr yǎng huà měng, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄥˇ, / ] manganese(iv) oxide, #81,491 [Add to Longdo]
锰结核[měng jié hé, ㄇㄥˇ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, / ] manganese nodule, #134,976 [Add to Longdo]
锰矿[měng kuàng, ㄇㄥˇ ㄎㄨㄤˋ, / ] manganese ore [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
漫画[まんが, manga] (n) หนังสือการ์ตูน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
漫画[まんが, manga] (n) หนังสือการ์ตูนใช้เรียกเฉพาะในรูปแบบของประเทศญี่ปุ่น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Manganoxid {n} [chem.]manganese oxide [Add to Longdo]
Mangaialiest [ornith.]Mangaia Kingfisher [Add to Longdo]
Mangaiarohrsänger {m} [ornith.]Cook Islands Warbler [Add to Longdo]
Mangan {n} [chem.]manganese [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やおい;ヤオイ[yaoi ; yaoi] (n) (from ヤマなし、オチなし、意味なし. Sometimes 矢追.) manga on the theme of male homosexual love [Add to Longdo]
アホ毛[アホげ, aho ge] (n) (1) (m-sl) (See 寝癖) long spike (or 'antenna') of hair, may do tricks (seen in anime and manga); (2) frizz; short tufts springing up from hair surface here and there [Add to Longdo]
エロ漫画[エロまんが, ero manga] (n) erotic or pornographic manga [Add to Longdo]
キャラ[kyara] (n) (abbr) (See キャラクター) character (e.g. in a manga, anime, game, etc.) [Add to Longdo]
コスプレ[kosupure] (n) (abbr) (See コスチュームプレー) cosplay (dressing in costume, esp. as a manga character, etc.); (P) [Add to Longdo]
コミケット[komiketto] (n) (abbr) comic market; convention where amateur manga artists sell their work [Add to Longdo]
コミック誌[コミックし, komikku shi] (n) (See 漫画雑誌) comic book; manga magazine [Add to Longdo]
シスプリ[shisupuri] (n) (abbr) Sister Princess (manga, game, TV series) [Add to Longdo]
デフォルメ(P);ディフォルメ[deforume (P); deiforume] (n,vs) distortion (often used for caricature in manga, etc.) (fre [Add to Longdo]
ドラマCD[ドラマシーディー, doramashi-dei-] (n) voice dramatization on CD (usu. based on manga, anime, etc.) (wasei [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
漫画[まんが, manga] Karrikatur (Manga), Bildergeschichte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top