ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

manful

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manful-, *manful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manful(adj) กล้าหาญ (แบบลูกผู้ชาย), See also: เป็นลูกผู้ชาย, แข็งแรง แบบลูกผู้ชาย, Syn. courageous, manly, tough
manfully(adv) อย่างกล้าหาญ, See also: อย่างลูกผู้ชาย
manfulness(n) ความกล้าหาญ, See also: ความเป็นลูกผู้ชาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manful(แมน'ฟูล) adj. มีความเป็นลูกผู้ชาย,กล้าหาญ,เด็ดเดี่ยว,ทรหด,หนักแน่น., See also: manfully adv. manfulness n., Syn. courageous, manly, Ant. timid

English-Thai: Nontri Dictionary
manful(adj) กล้าหาญ,ทรหด,เด็ดเดี่ยว,หนักแน่น,อย่างลูกผู้ชาย

CMU English Pronouncing Dictionary
MANFULLY M AE1 N F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manful (j) mˈænfəl (m a1 n f @ l)
manfully (a) mˈænfəliː (m a1 n f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
潔く[いさぎよく, isagiyoku] (adv) (See 潔い・1) bravely; manfully; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 manful
   adj 1: possessing qualities befitting a man [syn: {manly},
       {manful}, {manlike}] [ant: {unmanful}, {unmanlike},
       {unmanly}]
   2: characteristic of a man; "a deep male voice"; "manly sports"
     [syn: {male}, {manful}, {manlike}, {manly}, {virile}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top