ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

maneuver

M AH0 N UW1 V ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maneuver-, *maneuver*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maneuver(n) การซ้อมรบ, See also: การจัดทัพ, Syn. sham battle, war game
maneuver(n) การยักย้าย, See also: การหลบหลีก
maneuver(n) กลยุทธ์, See also: กลอุบาย, แผนการ, Syn. stratagem, procedure
maneuverer(n) ผู้ซักซ้อม, See also: ผู้ยักย้าย, ผู้หลบหลีก
maneuverable(adj) ซึ่งยักย้ายได้, See also: ซึ่งหลบหลีกได้
maneuverering(n) การใช้แผนการ, See also: การใช้กลยุทธ์, Syn. tactics, strategy
maneuverability(n) การวางแผนการ, See also: การจัดกลยุทธ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maneuver(มะนู'เวอะ) n. การซ้อมรบ, (วิธี) การยักย้ายหรือหลบหลีก,อุบาย,แผนการ v. ซ้อมรบ,ยักย้าย,หลบหลีก,วางแผน, See also: maneuverable adj. maneuverability n. maneuverer n., Syn. stratagem, plan
outmaneuver(เอาทฺมะนู'เวอะ) vt. ชนะในเชิงเหลี่ยม,ชนะด้วยการพลิกแพลง, Syn. exercise

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maneuver, Firstขั้นตอนที่ 1, วิธีทำขั้นที่ 1 [การแพทย์]
Maneuver, Secondวิธีทำขั้นที่ 2 [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maneuverHe was maneuvered out of office.
maneuverThey are maneuvering behind the scene.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จนตรอก(v) be cornered, See also: maneuver, be checkmated, be stalled, be at bay, Syn. จนมุม, จนแต้ม, หมดหนทาง, สุดทางหนี, Example: ถึงอย่างไรก็จะสู้จนกว่าจะจนตรอกนั่นแหล่ะ
จนแต้ม(v) be cornered, See also: maneuver, be checkmated, be stalled, be at bay, Syn. จนมุม, จนตรอก, หมดทางสู้, หมดทางหนี, Example: อย่าไปเซ้าซี้เขานักเลย ท่าทางเขาจะจนแต้มแล้วล่ะ
ประลองยุทธ์(v) maneuver, See also: hold maneuvers, Syn. ต่อสู้, ประลองกำลัง, ซ้อมรบ, ฝึกซ้อม, ฝึกรบ, Example: ในสมัยก่อนอัศวินที่ถูกหมิ่นเกียรติจะประลองยุทธ์กับผู้ที่ดูถูกตนเพื่อกู้หน้า
ประลอง(v) test, See also: maneuver, exercise, contest, try out, Syn. ทดสอบ, ทดลอง, ลองเชิง, ชิงชัย, ต่อสู้, แข่งขัน, Example: คนขับรถบรรทุกประลองความเร็วกันบนถนนหลวง, Thai Definition: ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยการต่อสู้หรือแข่งขันกัน
ซ้อมรบ(v) maneuver, See also: engage in military exercise, Example: ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ทรงซ้อมรบเสือป่าในบริเวณจังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียงอยู่เป็นประจำ, Thai Definition: ทดลองรบ
จนมุม(v) corner, See also: maneuver, checkmate, stall, be at bay, Syn. จนแต้ม, จนตรอก, หมดทางสู้, หมดทางหนี, Example: เกรียงไกร เตชะโม่งจนมุมตำรวจไทย, Thai Definition: ไม่มีทางหนีหรือหลีกเลี่ยง, Notes: (สำนวน)

CMU English Pronouncing Dictionary
MANEUVER M AH0 N UW1 V ER0
MANEUVERS M AH0 N UW1 V ER0 Z
MANEUVERED M AH0 N UW1 V ER0 D
MANEUVERING M AH0 N UW1 V ER0 IH0 NG
MANEUVERABLE M AH0 N UW1 V ER0 AH0 B AH0 L
MANEUVERINGS M AH0 N UW1 V ER0 IH0 NG Z
MANEUVERABILITY M AH0 N UW2 V ER0 AH0 B IH1 L IH0 T IY0
MANEUVERABILITY M AH0 N UW2 V R AH0 B IH1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
maneuver (n) mænˈuːvər (m a n uu1 v @ r)
maneuvers (n) mænˈuːvərz (m a n uu1 v @ r z)
maneuvered (n) mænˈuːvɜːʳd (m a n uu1 v @@ d)
maneuvering (n) mænˈuːvərɪŋ (m a n uu1 v @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巧计[qiǎo jì, ㄑㄧㄠˇ ㄐㄧˋ, / ] maneuver; scheme, #117,470 [Add to Longdo]
迴旋[huí xuán, ㄏㄨㄟˊ ㄒㄩㄢˊ, ] maneuvering room; leeway [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Manöver {n}; Truppenübung {f} [mil.]maneuver [Am.]; manoeuvre [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マニューバー[manyu-ba-] (n) maneuver (e.g. flying); manouevre [Add to Longdo]
マヌーバー[manu-ba-] (n) maneuver; manoeuvre; (P) [Add to Longdo]
暗中飛躍[あんちゅうひやく, anchuuhiyaku] (n,vs) behind-the-scenes maneuvering; behind-the-scenes manoeuvering; secret maneuvers; secret manoeuvres [Add to Longdo]
暗躍[あんやく, anyaku] (n,vs) secret manoeuvering; secret maneuvering; secret manoeuvres; secret maneuvers [Add to Longdo]
運動性[うんどうせい, undousei] (n,adj-no) motility; mobility; maneuverability [Add to Longdo]
演習[えんしゅう, enshuu] (n,vs) (1) practice; practise; (2) exercises; manoeuvres; maneuvers; (3) seminar (student debates, presentations, etc.); practicum; (P) [Add to Longdo]
演習場[えんしゅうじょう, enshuujou] (n) maneuvering ground; manoeuvering ground [Add to Longdo]
画策;劃策[かくさく, kakusaku] (n,vs) plan; scheme; program formulation; programme formulation; maneuver; manoeuvre [Add to Longdo]
機動[きどう, kidou] (n) (1) maneuver (usu. of military force); manoeuvre; (adj-f) (2) (See 機動隊) mobile; nimble; agile; quick to respond; (P) [Add to Longdo]
機動演習[きどうえんしゅう, kidouenshuu] (n) maneuvers; manoeuvres [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 maneuver
   n 1: a military training exercise [syn: {maneuver}, {manoeuvre},
      {simulated military operation}]
   2: a plan for attaining a particular goal [syn: {tactic},
     {tactics}, {maneuver}, {manoeuvre}]
   3: a deliberate coordinated movement requiring dexterity and
     skill; "he made a great maneuver"; "the runner was out on a
     play by the shortstop" [syn: {maneuver}, {manoeuvre}, {play}]
   4: a move made to gain a tactical end [syn: {maneuver},
     {manoeuvre}, {tactical maneuver}, {tactical manoeuvre}]
   5: an action aimed at evading an opponent [syn: {maneuver},
     {manoeuvre}, {evasive action}]
   v 1: direct the course; determine the direction of travelling
      [syn: {steer}, {maneuver}, {manoeuver}, {manoeuvre},
      {direct}, {point}, {head}, {guide}, {channelize},
      {channelise}]
   2: act in order to achieve a certain goal; "He maneuvered to get
     the chairmanship"; "She maneuvered herself into the
     directorship" [syn: {maneuver}, {manoeuver}, {manoeuvre}]
   3: perform a movement in military or naval tactics in order to
     secure an advantage in attack or defense [syn: {manoeuver},
     {maneuver}, {manoeuvre}, {operate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top