ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mandible

M AE1 N D AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mandible-, *mandible*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mandible(n) ขากรรไกรล่าง, See also: กระดูกขากรรไกรล่าง, Syn. jaws, mandibles
mandible(n) จะงอยปากนก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mandible(แมน'ดะเบิล) n. กระดูกขากรรไกรล่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
mandible(n) ขากรรไกรล่าง,ปากนก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mandible; lower jawขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mandible; submaxillaขากรรไกรล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mandibleขากรรไกรล่าง [TU Subject Heading]
Mandibleขากรรไกรล่าง, ขากรรไกร, ฟันกราม, กระดูกขากรรไกรล่าง, กราม, กระดูกขากรรไกรล่าง [การแพทย์]
Mandible, Angle ofรอยปุ๋มระหว่างมุมกราม, มุมของกระดูกขากรรไกรล่าง [การแพทย์]
Mandible, Edentulousขากรรไกรล่างไม่มีฟัน [การแพทย์]
Mandible, Fracture ofกระดูกกรามล่างหัก [การแพทย์]
Mandible, Retrusion of theการหดกลับของขากรรไกร [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขากรรไกรล่าง[khākankrai lāng] (n, exp) EN: mandible ; lower jaw ; maxilla inferior  FR: mandibule [f] ; maxillaire inférieur [m] ; mâchoire inférieure [f]
กระดูกขากรรไกรล่าง[kradūk khākankrai lāng] (n, exp) EN: mandible  FR: mandibule [f] ; maxillaire inférieur [m]
ปากบน[pāk bon] (n, exp) EN: upper mandible
ปากล่าง[pāk lāng] (n, prop) EN: lower mandible
ปากนก[pāk nok] (n) EN: mandible  FR: mandibule [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MANDIBLE M AE1 N D AH0 B AH0 L
MANDIBLE M AE1 N D IH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mandible (n) mˈændɪbl (m a1 n d i b l)
mandibles (n) mˈændɪblz (m a1 n d i b l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下颚[xià è, ㄒㄧㄚˋ ㄜˋ, / ] mandible (lower jaw), #44,163 [Add to Longdo]
小颚[xiǎo è, ㄒㄧㄠˇ ㄜˋ, / ] mandible (lower jaw), #618,119 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下顎骨[かがくこつ, kagakukotsu] (n) mandible; lower jawbone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mandible
   n 1: the jaw in vertebrates that is hinged to open the mouth
      [syn: {lower jaw}, {mandible}, {mandibula}, {mandibular
      bone}, {submaxilla}, {lower jawbone}, {jawbone}, {jowl}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top