ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mandatorily

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mandatorily-, *mandatorily*, mandatory
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mandatorily(adv) อย่างได้รับมอบอำนาจ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mandatories (n) mˈændətrɪz (m a1 n d @ t r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mussvorschriften {pl}mandatories [Add to Longdo]
befehlend {adv}mandatorily [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mandatorily
   adv 1: in a manner that cannot be evaded; "the ministry
       considers that contributions to such a fund should be met
       from voluntary donations rather than from rates
       compulsorily levied." [syn: {compulsorily},
       {obligatorily}, {mandatorily}]

  

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
mandatory, mandrill, monetarily, minatory, Mandarin, mandarin

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top