ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mandator

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mandator-, *mandator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mandator(n) ผู้มอบอำนาจ, See also: ผู้ควบคุม
mandatory(n) ผู้ได้รับมอบอำนาจ, See also: ผู้ได้รับคำสั่ง, การได้รับคำสั่ง
mandatorily(adv) อย่างได้รับมอบอำนาจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mandatory(แมน'ดะโทรี,-ทอรี) adj. (เกี่ยวกับ) คำสั่ง,อาณัติ,ข้อบังคับ,จำเป็น,ซึ่งได้รับคำสั่ง. n. ผู้ได้รับมอบอาณัติการปกครอง., See also: manditorily adv., Syn. obligatory

English-Thai: Nontri Dictionary
mandatory(adj) เกี่ยวกับอาณัติ,เกี่ยวกับคำสั่ง,จำเป็น,เกี่ยวกับข้อบังคับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mandatory injunctionคำสั่งศาลห้ามมิให้กระทำต่อไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mandatory referendumการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ, การลงประชามติแก้ไขกฎบัตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mandatory statuteบทกฎหมายที่บังคับให้กระทำการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mandatory; mandataryผู้ได้รับมอบอาณัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
mandatory provisionบทบัญญัติบังคับ [การทูต]
Mandatory Recyclingการบังคับนำกลับมาใช้, Example: โครงการซึ่งอาจออกเป็นกฏหมายบังคับให้มีการแยก ของที่สามารถนำกลับมาใช้อีก ออกจากขยะก่อนที่จะนำไปเผาหรือทำการฝังกลบ [สิ่งแวดล้อม]
mandatory stateรัฐผู้ใช้อาณัติ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mandatorAge discrimination is illegal and retirement is mandatory in only a few occupations.
mandatorCooking courses are mandatory in school.
mandatorIt should be clear that the curriculum reform is mandatory in order to enhance interdisciplinary research.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกี่ยวกับคำสั่ง[kīokap khamsang] (adj) EN: mandatory

CMU English Pronouncing Dictionary
MANDATORY M AE1 N D AH0 T AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mandatory (n) mˈændətriː (m a1 n d @ t r ii)
mandatories (n) mˈændətrɪz (m a1 n d @ t r i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
強制保険[きょうせいほけん, kyouseihoken] (n) (See 任意保険) mandatory insurance [Add to Longdo]
自動車損害賠償責任保険[じどうしゃそんがいばいしょうせきにんほけん, jidoushasongaibaishousekininhoken] (n) mandatory vehicle liability insurance [Add to Longdo]
自賠責保険[じばいせきほけん, jibaisekihoken] (n) (abbr) (See 自動車損害賠償責任保険) mandatory vehicle liability insurance [Add to Longdo]
実現必す要項[じつげんひっすようこう, jitsugenhissuyoukou] (n) {comp} implementation mandatory [Add to Longdo]
省略不可能[しょうりゃくふかのう, shouryakufukanou] (n) {comp} mandatory; cannot be omitted [Add to Longdo]
定年制[ていねんせい, teinensei] (n) mandatory retirement system; age-limit retirement system [Add to Longdo]
定年制度[ていねんせいど, teinenseido] (n) (See 定年制) mandatory retirement age (system) [Add to Longdo]
定年退職[ていねんたいしょく, teinentaishoku] (n) (compulsory) retirement (e.g. on reaching the age of 60); mandatory retirement; reaching retirement age [Add to Longdo]
任意選択属性[にんいせんたくぞくせい, nin'isentakuzokusei] (n) {comp} non-mandatory attribute [Add to Longdo]
必す構成要素[ひっすこうせいようそ, hissukouseiyouso] (n) {comp} mandatory (M) component [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
実現必す要項[じつげんひっすようこう, jitsugenhissuyoukou] implementation mandatory [Add to Longdo]
省略不可能[しょうりゃくふかのう, shouryakufukanou] mandatory, cannot be omitted [Add to Longdo]
任意選択属性[にんいせんたくぞくせい, nin'isentakuzokusei] non-mandatory attribute [Add to Longdo]
必す構成要素[ひっすこうせいようそ, hissukouseiyouso] mandatory (M) component [Add to Longdo]
必す信号[ひっすしんごう, hissushingou] mandatory [Add to Longdo]
必す属性[ひっすぞくせい, hissuzokusei] mandatory attribute, required attribute [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  mandator
      n 1: an authority who issues a mandate

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top