ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mandatary

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mandatary-, *mandatary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mandatary(n) ผู้ได้รับมอบอำนาจ, See also: ผู้ได้รับคำสั่ง, การได้รับคำสั่ง, Syn. mandatory, compulsory, forced, obligatory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mandatary(แมน'ดะเทอรี) n. ประเทศที่ได้รับอำนาจอาณัติในการปกครอง,ผู้ถือคำสั่ง,ผู้ได้รับอำนาจ, Syn. mandatory

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mandatary; mandatoryผู้ได้รับมอบอาณัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mandatary (n) mˈændətəriː (m a1 n d @ t @ r ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  mandatary
      n 1: the recipient of a mandate [syn: {mandatary}, {mandatory}]

  

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
mandatory, mandate, mandated, mandates, minatory, monetary, banditry, mandate's, mandating, monastery, monitory

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top