ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

man

M AE1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -man-, *man*
Possible hiragana form: まん
Longdo Dictionary อังกฤษ (EN) - เกาหลี (KO)
Man남자, See also: R. Male

Longdo Dictionary ภาษา โปรตุเกส (PT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
manga[มาน-ก้า] (n) ผลไม้ชนิดหนึ่งในประเทศโปรตุเกส

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[máng, ㄇㄤˊ, ] (adj) ยุ่ง
[mán, ㄇㄢˊ, ] (vi) ปิดบัง,อำพราง

English-Thai: Longdo Dictionary
Manchester City(uniq) สโมสรฟุตบอลจากเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
Manchester United(uniq) สโมสรฟุตบอลจากเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
mansplaining(n, slang) การกระทำที่ผู้พูด (มักเป็นผู้ชาย) อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ ให้แก่ผู้ฟัง (มักเป็นผู้หญิง) ในลักษณะที่ทำตัวเหนือกว่า, คิดว่าฝ่ายผู้ฟังไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ หรือ ใช้คำอธิบายในลักษณะที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายจนเกินสมควรเช่นเหมือนอธิบายเด็ก ดูคำอธิบายเพิ่มเติม https://dict.longdo.com/blog/word-of-the-day-mansplaining/
mantra(n) บทสวดมนต์
many more(phrase) อื่นๆ อีกมากมาย
henchman(n) ผู้ติดตาม สมุน
performance(n) สมรรถนะ, สมรรถภาพ
Pediculus humanus capitis(n) เหา, Syn. human head louse
to see a man about a horse(phrase, slang) เป็นการขอโทษเมื่อต้องการจะออกไปข้างนอก มักพูดเมื่อจะขอตัวไปห้องน้ำ หรือออกไปซื้อเครื่องดื่ม เช่น Can we stop, Simon? I have to see a man about a horse., Syn. to see a man about a dog
corpsman(n) ทหารเรือที่ทำหน้าที่เป็นเภสัชกรหรือผู้ช่วยในโรงพยาบาล, ทหารเสนารักษ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
man(n) ผู้ชาย, See also: บุรุษ, ชาย, สุภาพบุรุษ, เพศชาย, Syn. he, gentleman, Sir, Mr.
man(n) มนุษย์, See also: มนุษยชาติ, คน, Syn. men and women, mankind, human beings
man(n) คนงานชาย, See also: ลูกจ้างชาย, คนรับใช้ชาย, Syn. manservant, attendant, servant
man(n) ทหารชาย
man(n) สามี (คำสแลง), See also: ชายคนรัก, คู่นอนชาย, ผัว, Syn. husband, lover
man(n) คำเรียกบุคคล (ทั้งสองเพศ) (คำสแลง), See also: คำเรียกผู้หญิงหรือผู้ชาย
man(vt) เข้าประจำที่, See also: เตรียมพร้อม, เข้าประจำตำแหน่ง, Syn. fortify, garrison
man(vt) จัดกำลังคน, See also: บรรจุคน, จัดคนเข้าประจำตำแหน่ง, เตรียมกำลังคน, Syn. arm, equip, furnish
mane(n) แผงขนบนคอสัตว์, See also: แผงคอของสิงโตหรือม้า, แผงคอสัตว์, Syn. fleece, fur, ruff
mane(n) ผมยาวดกและหนา (คน), Syn. hair

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
man(แมน) n. คนผู้ชาย,คนเรา,มนุษย์,ผู้ชาย,บุรุษ,มนุษยชาติ,บุคคล,สามี,คนงานที่เป็นผู้ชาย,ลูกน้องที่เป็นผู้ชาย,คนใช้ผู้ชาย,ตัวหมากรุก,เรือกำปั่น. vt. หาคนให้,ประจำตำแหน่ง -interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความกระตือรือร้น -Phr. (as one man โดยเอกฉันท์) pl. men
man about townคนสังคมจัด,ผู้มีบทบาทมากในสังคม,ชาวกรุง
man fridayn. ผู้ช่วยผู้จักการที่ทำหน้าที่หลาย ๆ อย่าง
man of godนักบุญ,ผู้ที่พระเจ้าดลใจให้มาสั่งสอนประชาชน,พระ
man of the worldผู้จัดเจนโลก,ผู้จัดเจนในโลกียวิสัย, Syn. worldly
man-at-arms(แมน'อัท อาร์มซ) n. ทหารม้าที่ติดอาวุธหนัก
man-child(แมน'ไชดฺ) n. เด็กผู้ชาย,บุตรชาย pl. men-children
man-eater(แมน'อีเทอะ) n. มนุษย์กินคน,สัตว์ที่กินเนื้อคนเป็นอาหาร, See also: maneating adj.
man-hour(แมน'เอาเออะ,แมน'เอาร์) n. ชั่วโมงการทำงานโดยคนหนึ่งคนเป็นหน่วยเวลาการทำงานในอุตสาหกรรมใช้อักษรว่า"man-hr"
man-of-war(แมน'เอิฟวอร์) n., (pl. men-of-war) เรือรบ,=Portuguese man-of-war (ดู), Syn. warship

English-Thai: Nontri Dictionary
man(n) คน,ผู้ชาย,บุรุษ,มนุษย์,สามี,คนงาน,พลทหาร
man(vt) จัดหาคน,หาคนให้,ประจำตำแหน่ง
MAN-man-eater(n) มนุษย์กินคน,สัตว์กินเนื้อคน
MAN-OF-man-of-war(n) เรือรบ
manacle(n) ตรวน,กุญแจมือ,โซ่,เครื่องยึดเหนี่ยว
manacle(vt) ใส่ตรวน,ใส่กุญแจมือ,ล่ามโซ่,เหนี่ยวรั้ง
manage(vi, vt) จัดการ,ใช้,ควบคุม,ดูแล,ปกครอง,บริหาร,ดำเนินการ,พลิกแพลง
manageable(adj) จัดการได้,ควบคุมง่าย,ปกครองได้
management(n) การปกครอง,การบริหาร,การจัดการ
manager(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,ผู้ควบคุม,ผู้ปกครอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
MAN (metropolitan area network)แมน (ข่ายงานบริเวณนครหลวง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
MAN (metropolitan area network)แมน (ข่ายงานบริเวณนครหลวง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
man in the streetสามัญชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
man on horsebackผู้กุมอำนาจ, ผู้ถือบังเหียน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
manageable voterผู้ออกเสียงลงคะแนนที่จัดมา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
managementการจัดการ, การบริหาร, ฝ่ายจัดการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
managementการจัดการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
management by objectiveการจัดการตามวัตถุประสงค์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
management gameเกมการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
management information system (MIS)ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (เอ็มไอเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Man (Buddhism)มนุษย์ (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Man (Islam)มนุษย์ (ศาสนาอิสลาม) [TU Subject Heading]
Man, Piltdownสัตว์ที่มีโครงสร้างของลิงใหญ่และคนรวมอยู่ด้วยกัน [การแพทย์]
Man, Standardคนมาตรฐาน [การแพทย์]
Man, Upper Caveมนุษย์ถ้ำบน [การแพทย์]
Man-woman relationshipsความสัมพันธ์ระหว่างบุรุษและสตรี [TU Subject Heading]
Managed care plans (Medical care)ข้อตกลงการดูแลทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Managed costต้นทุนที่ควบคุมได้ [การบัญชี]
managementการจัดการ, การบริหาร, ฝ่ายจัดการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Managementการจัดการ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
manสนุกสนาน
Man kann mit Sicherheit sagen, ...(phrase) ไม่มีความเสี่ยง และมีแนวโน้วสูงที่จะประสพความสำเร็จ
man of a few words(adj) พูดน้อย ไม่ปริปาก ไม่พูด, See also: silent, A. talkative, Syn. reticent
Man of virtue(jargon) สัตบุรุษ
mandolin(n) แมนโดลิน
mangrove crab(n) ปูแสม
Manifer[man·i·fer] (n) เกราะมือ
manipulate[แมนิพูเลท] (vt) เป่าหู
mansplainingการกระทำที่ผู้พูด อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ ให้แก่ผู้ฟังในลักษณะที่ทำตัวเหนือกว่า, คิดว่าฝ่ายผู้ฟังไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ หรือ ใช้คำอธิบายในลักษณะที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายจนเกินสมควรเช่นเหมือนอธิบายเด็ก ดูคำอธิบายเพิ่มเติม
mantras(n) มนตรา เวทย์มนต์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
MAN 2:MAN 2: Captain Phillips (2013)
MAN 2:MAN 2: Captain Phillips (2013)
Sir, the enemy have broken through. Every man to the front.ท่านครับ เราโดนโจมตีแล้วครับ มันตีฝ่าถึงแนวหน้าแล้ว The Great Dictator (1940)
If I were a man I'd show you.ทุกคนมีสิทธิ์จะได้มัน The Great Dictator (1940)
Policeman? Arrest that man for assault.ให้ฉันเรียกตำรวจไหม ข้อหาทำร้ายร่างกาย The Great Dictator (1940)
Any brave man would resist.คนที่ยืนหยัดสู้คือผู้กล้า The Great Dictator (1940)
One man might make us a loan:มีคนนึง เครดิตเค้าเพียบ: The Great Dictator (1940)
Like the man who put his watch in boiling water and held the egg!ชอบผู้ชายที่ใส่ นาฬิกาลงในน้ำเดือด และต้มมันพร้อมไข่ The Great Dictator (1940)
Each man will receive a pudding.ทุกคนจะได้ พุดดิ้ง. The Great Dictator (1940)
In the future, each man will serve the state with absolute obedience.ในอนาคตทุกคนจะโหยหา รัฐบาลที่มีอำนาจเด็ดขาด The Great Dictator (1940)
Not in one man nor a group of men, but in all men. In you!ไม่ได้อยู่ที่คนหรือกลุ่มใดกลุ่มนึง แต่อยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน รวมทั้งคุณ The Great Dictator (1940)
The soul of man has been given wings.จิตวิญญาณของมนุษย์ มันมีปีก The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
man1990 saw many incidents.
man2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
manA barber is a man who shaves and cuts men's hair.
manA big bomb fell, and a great many people lost their lives.
manA big man is not always robust.
manA big wave swept the man off the boat.
manA bird is known by its song and a man by his way of talking.
manAbout how many days will it take to get there?
manA careless man often makes mistakes.
manAccording to the papers, the man has finally confessed.
manAcids act on many things including metals.
manA clean river flows through our town, and we can see many carp swimming in it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประกอบธุรกิจ(v) run a business, See also: manage a business, Example: บริษัทซีพีขอสัมประทานประกอบธุรกิจโทรศัพท์ 3 ล้านเลขหมาย, Thai Definition: ดำเนินธุรกิจ
ผู้จัดทำ(n) organizer, See also: manager, Syn. คนจัดทำ, Example: ผู้จัดทำขอขอบคุณทุกท่านที่ติชมผลงานของเรา, Count Unit: คน
ผู้ดำเนินงาน(n) manager, See also: operator, supervisor, office foreman, Example: นิทรรศการภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังอีสานจัดขึ้น โดยมีคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินงาน, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ทำให้งานรุดหน้าไป
ผู้บงการ(n) instigator, See also: manipulator, Syn. คนบงการ, Example: เจ้าพ่อชิคาโกผู้นี้ เคยเป็นผู้บงการสั่งฆ่าคนนับไม่ถ้วน, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ควบคุมดูแลสั่งการอย่างเฉียบขาด
นรชน(n) person, See also: man, woman, Syn. คน, นรชาติ, Example: คำว่า นรก เป็นคำบาลี แปลว่า นรชน คือคนเรานี่แหละ
นรชาติ(n) person, See also: man, woman, Syn. คน, นรชน
ผจก.(n) manager, Syn. ผู้จัดการ
เอ็มดี(n) Managing Director, See also: MD, Syn. กรรมการผู้จัดการ
ศูนย์การผลิต(n) manufacturing center, Example: ศูนย์การผลิตเจนเนอรัลมอเตอร์ส ประเทศไทย ในปัจจุบัน กำลังทำการผลิตรถยนต์ภายใต้ยี่ห้อต่างๆ ดังนี้ คือเชฟโรเลต โฮลเด้น โอเปิล วอกซ์ฮอลล์ และซูบารุ ส่งออกไปทั่วโลก
ต้นฉบับ(n) manuscript, See also: typescript

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการ[ākān] (n) EN: state ; condition ; manner  FR: état (de santé) [m] ; condition (de santé) [f]
อากัปกิริยา[ākapkiriyā] (n) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing  FR: tenue [f] ; maintien [m] ; manière [f]
อักขระของมนุษย์[akkhara khøng manut] (n) EN: fine human script  FR: écriture humaine [f]
อักษรโรมัน[aksøn rōman] (n, exp) EN: Roman alphabet ; Latin alphabet  FR: alphabet roman [m]
อมนุษย์[amanut] (n) EN: inhuman being  FR: monstre [m] ; créature inhumaine [f]
อมนุษย์[amanut] (adj) EN: inhuman  FR: inhumain
อำนาจ[amnāt] (n) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery  FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนวยการ[amnūaykān] (v) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise  FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อาณัติ[ānat] (n) EN: mandate ; regulation ; order; command ; injunction ; ordinance  FR: mandat [m] ; délégation [f]
อเนก[anēk-] (pref) EN: multi- (pref.) ; many ; plural  FR: multi- (préf.)

CMU English Pronouncing Dictionary
MAN M AE1 N
MANN M AE1 N
MANG M AE1 NG
MANE M EY1 N
MANO M AA1 N OW0
MANK M AE1 NG K
MANA M AA1 N AH0
MANI M AA1 N IY0
MANU M AA1 N UW2
MANS M AE1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
man (v) mˈæn (m a1 n)
Manx (n) mˈæŋks (m a1 ng k s)
mane (n) mˈɛɪn (m ei1 n)
mans (v) mˈænz (m a1 n z)
many (n) mˈɛniː (m e1 n ii)
Manet (n) mænˈɛɪ (m a n ei1)
Mandy (n) mˈændiː (m a1 n d ii)
manes (n) mˈaːnɛɪz (m aa1 n ei z)
manes (n) mˈɛɪnz (m ei1 n z)
mange (n) mˈɛɪnʤ (m ei1 n jh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rén, ㄖㄣˊ, ] man; person; people, #16 [Add to Longdo]
许多[xǔ duō, ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ, / ] many; a lot of; much, #541 [Add to Longdo]
[mǎn, ㄇㄢˇ, / 滿] Manchurian; to fill; to fulfill; filled; packed, #987 [Add to Longdo]
满足[mǎn zú, ㄇㄢˇ ㄗㄨˊ, / 滿] to satisfy; to meet (the needs of), #1,114 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, / ] manufacture, #1,202 [Add to Longdo]
态度[tài du, ㄊㄞˋ ㄉㄨ˙, / ] manner; bearing; attitude; approach, #1,277 [Add to Longdo]
[máng, ㄇㄤˊ, ] busy, #1,307 [Add to Longdo]
样子[yàng zi, ㄧㄤˋ ㄗ˙, / ] manner; air; looks; aspect, #1,668 [Add to Longdo]
满意[mǎn yì, ㄇㄢˇ ㄧˋ, / 滿] satisfied; pleased; to one's satisfaction, #1,703 [Add to Longdo]
好多[hǎo duō, ㄏㄠˇ ㄉㄨㄛ, ] many; quite a lot; much better, #1,710 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
漫画[まんが, manga] (n) หนังสือการ์ตูน
満月[まんげつ, mangetsu] (n) พระจันทร์เต็มดวง, เดือนเพ็ญ, จันทร์เพ็ญ
満点[まんてん, manten] (n) คะแนนเต็ม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[まん, man, man , man] (n) หมื่น
漫画[まんが, manga] (n) หนังสือการ์ตูนใช้เรียกเฉพาะในรูปแบบของประเทศญี่ปุ่น
満期日[まんきじつ, mankijitsu] (n) วันที่ครบกำหนด
真婿(ateji)หี
慢性[まんせい, mansei] เรื้อรัง
満足[まんぞく, manzoku] ความพอใจ, ความมั่นใจ, ความแน่ใจ
万年筆[まんねんひつ, mannenhitsu] (n) ปากกาหมึกซึม
万歩計[まんぽけい, manpokei] เครื่องวัดจำนวนก้าว

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
招く[まねく, maneku] TH: เชื้อเชิญ  EN: to invite
招く[まねく, maneku] TH: ก่อให้เกิด
間に合う[まにあう, maniau] TH: ไปทันเวลา  EN: to be in time for
間に合う[まにあう, maniau] TH: เพียงพอ
学び[まなび, manabi] TH: การเรียน  EN: Study
学ぶ[まなぶ, manabu] TH: เรียน

German-Thai: Longdo Dictionary
manคนหนึ่งๆ ใช้เวลาว่าไม่เจาะจงว่าใคร
man(n) |Singl.| ผู้คนหรือเรา เป็นคำสรรพนามที่ใช้บ่งถึงเหตุการณ์ทั่วไป เช่น Man spricht nicht mit vollem Mund. เราไม่ควรพูดขณะทานข้าวหรือมีข้าวเต็มปาก
man kann das essenคนสามารถกินสิ่งนี้ได้
Mandel(n) |die, pl. Mandeln| เมล็ดอัลมอนด์
Mangel(n) |der, pl. Mängel, an + D| การขาดแคลน(สิ่งที่จำเป็น) เช่น Der Patient leidet unter Mangel an weissen Blutkörperchen. คนไข้ป่วยเนื่องจากขาดเม็ดเลือดขาว
Mängel(n) |nur pl.| ความผิดปกติ เช่น Das Gebrauchauto hat zuviel Mängel, deshalb möchte ich es nicht kaufen. รถมือสองคันนี้มีอะไรแปลกๆเยอะ ดังนั้นฉันจึงไม่อยากซื้อมัน
Mann(n) |der, pl. Männer| ผู้ชาย
Männer(n) |pl.|, See also: der Mann
Mannschaft(n) |die, pl. Mannschaften| ทีม, คณะกลุ่มคน เช่น Fußballmannschaft ทีมฟุตบอล
Roman(n) |der, pl. Romane| นิยาย

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Mandoline(n) แมนโดลิน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitskraft {f}; Menschenkraft {f}man power [Add to Longdo]
Mannhaftigkeit {f}manfulness [Add to Longdo]
Mannigfaltigkeit {f}diversity [Add to Longdo]
Mannloch {n} (Fass)manhole [Add to Longdo]
Mannsbild {n}man; fellow [Add to Longdo]
Mannschaft {f} | Mannschaften {pl}team | teams [Add to Longdo]
Mannschaft {f}; Besatzung {f}; Crew {f} | Mannschaften {pl}; Besatzungen {pl}; Crews {pl}crew | crews [Add to Longdo]
Mannschaft {f}workmanship [Add to Longdo]
Management {n}; Leitung {f} | mittleres Managementmanagement | middle management [Add to Longdo]
Management-Buy-Out {n} [econ.]management buyout [Add to Longdo]
Managementmethoden {pl}management methods [Add to Longdo]
Managementprüfung {f}management review [Add to Longdo]
Management-Schulung {f}management training [Add to Longdo]
Manager {m}; Managerin {f} | Manager {pl}manager | managers [Add to Longdo]
Manager {m} | Manager {pl}tycoon | tycoons [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
manger(vt) กิน, Syn. bouffer
allemand(adj) |-ande| ที่เกี่ยวกับประเทศเยอรมนี
dimanche(n) |m| วันอาทิตย์

Japanese-English: EDICT Dictionary
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
餛飩[こんとん;こんどん, konton ; kondon] (n) steamed manju; steamed mochi [Add to Longdo]
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
BOD[ビーオーディー, bi-o-dei-] (n) (1) (See 生物化学的酸素要求量) biochemical oxygen demand; BOD; (2) bandwidth-on-demand [Add to Longdo]
CAM[キャム, kyamu] (n) {comp} computer-aided manufacturing; CAM [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD [Add to Longdo]
DBMS[ディービーエムエス, dei-bi-emuesu] (n) {comp} database management system; DBMS [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス管理[アクセスかんり, akusesu kanri] access management [Add to Longdo]
オンデマンド[おんでまんど, ondemando] on demand [Add to Longdo]
オンラインマニュアル[おんらいんまにゅある, onrainmanyuaru] online manual, on-screen electronic book [Add to Longdo]
カルマンフィルター[かるまんふぃるたー, karumanfiruta-] Kalman filter [Add to Longdo]
キャム[きゃむ, kyamu] Computer-Aided Manufacturing, CAM [Add to Longdo]
ゲルマニウム[げるまにうむ, gerumaniumu] germanium [Add to Longdo]
コネクション管理[コネクションかんり, konekushon kanri] CMT, Connection Management [Add to Longdo]
コマンド[こまんど, komando] command, commando [Add to Longdo]
コマンドPDU[こまんど PDU, komando PDU] command PDU [Add to Longdo]
コマンドインタープリタ[こまんどいんたーぷりた, komandointa-purita] command interpretor [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
みかん畑[みかんばたけ, mikanbatake] Mandarinenpflanzung [Add to Longdo]
[まん, man] viele, -alle [Add to Longdo]
[まん, man] zehntausend [Add to Longdo]
万一[まんいち, man'ichi] sollte_etwa [Add to Longdo]
万年筆[まんねんひつ, mannenhitsu] Fuellfederhalter [Add to Longdo]
万葉集[まんようしゅう, manyoushuu] japanische_Gedichtsammlung a.d.8.Jh. [Add to Longdo]
不徳[ふとく, futoku] mangelnde_Tugend, Laster [Add to Longdo]
不足[ふそく, fusoku] Mangel [Add to Longdo]
主将[しゅしょう, shushou] Mannschaftskapitaen, Spielfuehrer [Add to Longdo]
免れる[まぬかれる, manukareru] entkommen, vermeiden, befreit_werden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 man
   n 1: an adult person who is male (as opposed to a woman); "there
      were two women and six men on the bus" [syn: {man}, {adult
      male}] [ant: {adult female}, {woman}]
   2: someone who serves in the armed forces; a member of a
     military force; "two men stood sentry duty" [syn:
     {serviceman}, {military man}, {man}, {military personnel}]
     [ant: {civilian}]
   3: the generic use of the word to refer to any human being; "it
     was every man for himself"
   4: any living or extinct member of the family Hominidae
     characterized by superior intelligence, articulate speech,
     and erect carriage [syn: {homo}, {man}, {human being},
     {human}]
   5: a male subordinate; "the chief stationed two men outside the
     building"; "he awaited word from his man in Havana"
   6: an adult male person who has a manly character (virile and
     courageous competent); "the army will make a man of you"
   7: a manservant who acts as a personal attendant to his
     employer; "Jeeves was Bertie Wooster's man" [syn: {valet},
     {valet de chambre}, {gentleman}, {gentleman's gentleman},
     {man}]
   8: a male person who plays a significant role (husband or lover
     or boyfriend) in the life of a particular woman; "she takes
     good care of her man" [ant: {woman}]
   9: one of the British Isles in the Irish Sea [syn: {Man}, {Isle
     of Man}]
   10: game equipment consisting of an object used in playing
     certain board games; "he taught me to set up the men on the
     chess board"; "he sacrificed a piece to get a strategic
     advantage" [syn: {man}, {piece}]
   11: all of the living human inhabitants of the earth; "all the
     world loves a lover"; "she always used `humankind' because
     `mankind' seemed to slight the women" [syn: {world}, {human
     race}, {humanity}, {humankind}, {human beings}, {humans},
     {mankind}, {man}]
   v 1: take charge of a certain job; occupy a certain work place;
      "Mr. Smith manned the reception desk in the morning"
   2: provide with workers; "We cannot man all the desks";
     "Students were manning the booths"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 deduct
 
 1. çıkarmak, tenzil etmek
 2. istintaç etmek, sonuç çıkarmak deduction istintaç, netice çıkarma
 3. (man), tümdengelim
 4. sonuç, netice, istidlâl
 5. hesaptan düşme, tenzil. deductive istintaç ve istidlâl yolunda olan
 6. tümdengelimli.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top