ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mama

M AA1 M AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mama-, *mama*
Possible hiragana form: まま
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mama(n) แม่ (ปกติใช้กับเด็กๆ) (คำไม่เป็นทางการ), See also: คุณแม่, มารดา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mama(มา'มะ) n. แม่., Syn. mamma
grandmaman. ย่า,ยาย
imamate(อิมา'เมท) n. ที่ทำการของimam,อาณาเขตการปกครองของ imam

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mamaAs children are known to emulate the values of adults, it is often pointed out such "education mamas" instill a warped sense of values in their children.
mamaHer son is a mama's boy. He has to be with her all the time.
mamaMama! That lady and man are holding hands, they're great friends aren't they!

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แม่[maē] (n) EN: mother ; mummy ; mommy (Am.) ; mum ; mom (Am.) (inf.) ; mater  FR: mère [f] ; maman [f]
มาม่า[Māmā] (tm) EN: Mama  FR: Mama

CMU English Pronouncing Dictionary
MAMA M AA1 M AH0
MAMAS M AA1 M AH0 Z
MAMA'S M AA1 M AH0 Z
MAMARONECK M AH0 M EH1 R AH0 N EH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mama (n) mˈəmˈaː (m @1 m aa1)
mamas (n) mˈəmˈaːz (m @1 m aa1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妈妈[mā ma, ㄇㄚ ㄇㄚ˙, / ] mama; mommy; mother, #890 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
この儘;此の儘[このまま, konomama] (exp) (uk) as (it) is [Add to Longdo]
なすがまま[nasugamama] (exp) at someone's (something's) mercy [Add to Longdo]
ギャルママ[gyarumama] (n) (1) teenage mother; (2) young mother who wears "gal" styles [Add to Longdo]
シンママ[shinmama] (n) (abbr) (See シングルマザー) single mother [Add to Longdo]
マーマレード;ママレード[ma-mare-do ; mamare-do] (n) marmalade [Add to Longdo]
ママ[mama] (n) (1) Mama; (2) female proprietress (of a bar, etc.); (P) [Add to Longdo]
ママチャリ[mamachari] (n) (See チャリ) ladies' bicycle (of a kind often used by housewives, usu. with a basket in front); granny bike [Add to Longdo]
ママ友[ママとも, mama tomo] (n) friend of a mother who is also a mother; mothers who are friends [Add to Longdo]
ヤンママ[yanmama] (n) (1) young mother in her early twenties (wasei [Add to Longdo]
意のままに;意の儘に[いのままに, inomamani] (exp,adv) at will [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mama
   n 1: informal terms for a mother [syn: {ma}, {mama}, {mamma},
      {mom}, {momma}, {mommy}, {mammy}, {mum}, {mummy}]
   2: a name under which Ninkhursag was worshipped

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top