ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

maltreat

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maltreat-, *maltreat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maltreat(vt) กระทำทารุณ, See also: ประทุษร้าย, ปฏิบัติต่อ บางคนหรือบางสิ่ง อย่างโหดร้าย
maltreatment(n) การทารุณ, See also: การกระทำผิด, การประทุษร้าย, การปฏิบัติไม่ดี, Syn. injustice, injury, abuse, violation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maltreat(แมล'ทรีท') vt. กระทำการทารุณ,ปฏิบัติต่ออย่างไม่ดี,กระทำผิด., See also: maltreater n. maltreatment n., Syn. mistreat

English-Thai: Nontri Dictionary
maltreat(vt) ทารุณ,ปฏิบัติไม่ดี,กระทำผิด
maltreatment(n) การทารุณ,การปฏิบัติไม่ดี,การกระทำผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
maltreatmentทุรกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล่นงาน(v) tackle, See also: maltreat, persecute, oppress, harass, Syn. โจมตี, ทำร้าย, กลั่นแกล้ง, แกล้ง, Example: เพื่อนกลุ่มนี้เกเร ชอบรุมเล่นงานผมอยู่คนเดียว, Thai Definition: กระทำเอา, กล่าวหาเอา
ทารุณกรรม(n) ill treatment, See also: maltreatment, cruelness, cruelty, brutality, heartlessness, savageness, Syn. การทารุณ, การทำร้าย, การข่มเหง, การกระทำทารุณ, การทรมาน, Example: นายจ้างกักขัง และทำทารุณกรรมต่อคนงานที่มาจากภาคอีสาน, Thai Definition: การกระทำด้วยความโหดร้าย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทารุณ(v) ill treat, See also: maltreat, be cruel, be heartless, be savage, Syn. หยาบช้า, ร้ายกาจ, ดุร้าย, ทำร้าย, โหดร้าย, โหดเหี้ยม, เหี้ยม, Ant. เมตตากรุณา, Example: เด็กบางคนถูกทารุณจากผู้ใหญ่ที่ตนอาศัยอยู่ด้วย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กดขี่ข่มเหง(v) oppress, See also: maltreat, abuse, Syn. รังแก, ข่มเหงรังแก, Example: ราชการการเมืองใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงข้าราชการประจำผู้ซื่อสัตย์สุจริต, Thai Definition: ข่มให้อยู่ในอำนาจตนและใช้กำลังรังแกทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทารุณ[thārun] (v) EN: ill-treat ; maltreat  FR: maltraiter
ทรมาน[thøramān] (v) EN: torture ; harass ; be cruel to ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle  FR: opprimer ; tyranniser ; torturer ; maltraiter
ทรมานทรกรรม[thøramān-thørakam] (v, exp) EN: torture ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle

CMU English Pronouncing Dictionary
MALTREATED M AE0 L T R IY1 T IH0 D
MALTREATMENT M AE0 L T R IY1 T M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
maltreat (v) mˌæltrˈiːt (m a2 l t r ii1 t)
maltreats (v) mˌæltrˈiːts (m a2 l t r ii1 t s)
maltreated (v) mˌæltrˈiːtɪd (m a2 l t r ii1 t i d)
maltreating (v) mˌæltrˈiːtɪŋ (m a2 l t r ii1 t i ng)
maltreatment (n) mˌæltrˈiːtmənt (m a2 l t r ii1 t m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǔ, ㄩˇ, ] maltreat (as prisoners), #163,853 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
虐待[ぎゃくたい, gyakutai] (n,vs,adj-no) abuse; ill-treatment; maltreatment; mistreatment; cruelty; (P) [Add to Longdo]
酷遇[こくぐう, kokuguu] (n,vs) maltreatment [Add to Longdo]
被虐[ひぎゃく, higyaku] (n) suffering (as a result of maltreatment) [Add to Longdo]
呵責[かしゃく, kashaku] (n) blame; accusation; torture; maltreatment; pangs (of conscience) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 maltreat
   v 1: treat badly; "This boss abuses his workers"; "She is always
      stepping on others to get ahead" [syn: {mistreat},
      {maltreat}, {abuse}, {ill-use}, {step}, {ill-treat}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top