ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

malpractice

M AE0 L P R AE1 K T AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -malpractice-, *malpractice*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
malpractice(n) การประพฤติผิดต่อหน้าที่, See also: การกระทำผิด, Syn. negligence, misbehavior, neglect

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
malpractice(แมลแพรค'ทิส) n. การปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือไม่ถูกต้อง,การประกอบโรคศิลปะที่บกพร่องหรือไม่ถูกต้อง,การประพฤติผิด

English-Thai: Nontri Dictionary
malpractice(n) การปฏิบัติผิดพลาด,การประพฤติผิด,การทุจริตต่อหน้าที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
malpracticeการปฏิบัติโดยมิชอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
malpracticeการปฏิบัติมิชอบในการประกอบวิชาชีพ [ดู mala praxis] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malpractice; malpraxisทุเวชปฏิบัติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Malpracticeการปฏิบัติโดยมิชอบ [TU Subject Heading]
Malpracticeเวชปฏิบัติผิด, ทุเวชปฏิบัติ, ทุเวชศิลป์, ปฏิบัติผิด [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปฏิบัติโดยมิชอบ[kān patibat dōi michøp] (n, exp) EN: malpractice

CMU English Pronouncing Dictionary
MALPRACTICE M AE0 L P R AE1 K T AH0 S
MALPRACTICE M AE0 L P R AE1 K T IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
malpractice (n) mˌælprˈæktɪs (m a2 l p r a1 k t i s)
malpractices (n) mˌælprˈæktɪsɪz (m a2 l p r a1 k t i s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弊端[bì duān, ㄅㄧˋ ㄉㄨㄢ, ] malpractice; abuse; corrupt practice, #11,117 [Add to Longdo]
流弊[liú bì, ㄌㄧㄡˊ ㄅㄧˋ, ] malpractice; long-running abuse, #70,976 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Untat {f} | Untaten {pl}malpractice | malpractices [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
医療過誤[いりょうかご, iryoukago] (n) medical malpractice; medical malpractise [Add to Longdo]
不始末(P);不仕末(iK)[ふしまつ, fushimatsu] (n,adj-na) (1) omission; failure; incompleteness; (2) irregularity; mismanagement; misconduct; malpractice; carelessness; wastefulness; extravagance; (P) [Add to Longdo]
不正行為[ふせいこうい, fuseikoui] (n) unfair practices; unfair practises; wrongdoing; malpractice; malpractise; cheating; foul play [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 malpractice
   n 1: professional wrongdoing that results in injury or damage;
      "the widow sued his surgeon for malpractice"
   2: a wrongful act that the actor had no right to do; improper
     professional conduct; "he charged them with electoral
     malpractices"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top