ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

malformation

M AE2 L F AO0 R M EY1 SH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -malformation-, *malformation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
malformation(n) การสร้างขึ้นมาอย่างผิดปกติ (ในด้านรูปร่างหรือโครงสร้าง), See also: ความผิดปกติในด้านรูปร่างหรือโครงสร้าง, การผิดส่วนในด้านรูปร่างหรือโครงสร้าง, Syn. deformity, disfigurement, misshapenness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
malformation(แมลฟอร์เม'เชิน) n. การสร้างหรือการก่อขึ้นที่ผิดปกติ'

English-Thai: Nontri Dictionary
malformation(n) ความไม่สมประกอบ,ความผิดรูปผิดร่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
malformationรูปผิดปรกติ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
malformation; deformityรูปพิการ, สภาพวิรูป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Malformation, Embryonicรูปวิปริตของตัวอ่อน [การแพทย์]
Malformationsรูปร่างผิดปกติ, พิการ, เด็กที่คลอดออกมาผิดปกติ, ความพิการ, การสร้างที่ผิดพลาด, ความผิดปกติมาแต่กำเนิด [การแพทย์]
Malformations, Angiomatousความผิดปกติของหลอดเลือด [การแพทย์]
Malformations, Ano-Rectalความผิดปกติแต่กำเนิดของทวารหนักและเร็คตั้ม [การแพทย์]
Malformations, Anorectalความผิดปกติบริเวณเรคตั้ม-ทวารหนัก [การแพทย์]
Malformations, Congenitalการวิกลรูปแต่กำเนิด, ความพิการแต่กำเนิด, ความพิการแต่กำเนิดของระบบประสาท, การผิดปกติของโครงสร้างมาแต่กำเนิด, ความผิดปกติเป็นแต่กำเนิด, รูปวิปริตแต่กำเนิด, ความผิดปกติแต่กำเนิด [การแพทย์]
Malformations, Majorความวิกลรูปแต่กำเนิดชนิดรุนแรง, ความพิการสำคัญ [การแพทย์]
Malformations, Minorความวิกลรูปแต่กำเนิดชนิดไม่รุนแรง, ความพิการน้อย [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
MALFORMATION M AE2 L F AO0 R M EY1 SH AH0 N
MALFORMATIONS M AE2 L F AO0 R M EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
malformation (n) mˌælfɔːmˈɛɪʃən (m a2 l f oo m ei1 sh @ n)
malformations (n) mˌælfɔːmˈɛɪʃənz (m a2 l f oo m ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
過誤腫[かごしゅ, kagoshu] (n) hamartoma; benign malformation resembling a neoplasm [Add to Longdo]
奇形;畸形;畸型[きけい, kikei] (n,adj-no) (1) birth defect; deformity; malformation; (2) misshapenness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 malformation
   n 1: an affliction in which some part of the body is misshapen
      or malformed [syn: {deformity}, {malformation},
      {misshapenness}]
   2: something abnormal or anomalous [syn: {malformation},
     {miscreation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top