ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

malarial

M AH0 L EH1 R IY0 AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -malarial-, *malarial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
malarial(adj) เกี่ยวกับมาเลเรีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antimalarial(แอนทีมาเล' เรียล) adj., n. ซึ่งต้านเลื้อมาเลเรีย ยาต้านเชื้อมาเลเรีย

English-Thai: Nontri Dictionary
malarial(adj) เป็นไข้จับสั่น,เป็นไข้ป่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
malarial fever; malaria; paludismไข้จับสั่น, (ไข้)มาลาเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malarial neuritisประสาทอักเสบเหตุมาลาเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malarial; palustral-ไข้จับสั่น, -มาลาเรีย [มีความหมายเหมือนกับ malarious ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Malarial Infectionภาวะติดเชื้อมาลาเรีย [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
MALARIAL M AH0 L EH1 R IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
malarial (j) mˈəlˈɛəʳrɪəʳl (m @1 l e@1 r i@ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, ] malarial fever, #914,082 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アノフェレス[anoferesu] (n) (obsc) (See 羽斑蚊) Anopheles (genus of mosquitoes that act as malarial vectors) [Add to Longdo]
キナクリン[kinakurin] (n) quinacrine (antimalarial) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  malarial
      adj 1: of or infected by or resembling malaria; "malarial fever"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top