ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

malaria

M AH0 L EH1 R IY0 AH0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -malaria-, *malaria*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
malaria(n) ไข้มาลาเรีย, See also: ไข้จับสั่น, Syn. malarial fever, malaria tropical disease
malarial(adj) เกี่ยวกับมาเลเรีย
malarian(adj) เกี่ยวกับมาเลเรีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
malaria(มะแล'เรีย) n. มาลาเรีย,ไข้จับสั่น,ไข้มาลาเรีย,ไข้ป่า,อากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ., See also: malarial, malarian, malarious adj.
antimalarial(แอนทีมาเล' เรียล) adj., n. ซึ่งต้านเลื้อมาเลเรีย ยาต้านเชื้อมาเลเรีย

English-Thai: Nontri Dictionary
malaria(n) ไข้จับสั่น,ไข้มาลาเรีย,ไข้ป่า,ไข้ป้าง
malarial(adj) เป็นไข้จับสั่น,เป็นไข้ป่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
malaria; fever, malarial; paludismไข้จับสั่น, (ไข้)มาลาเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malarial fever; malaria; paludismไข้จับสั่น, (ไข้)มาลาเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malarial neuritisประสาทอักเสบเหตุมาลาเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malarial; palustral-ไข้จับสั่น, -มาลาเรีย [มีความหมายเหมือนกับ malarious ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Malariaมาลาเรีย [TU Subject Heading]
Malariaมาลาเรีย; มาลาเรีย, ไข้จับสั่น; โรคไข้จับสั่น; ไข้มาลาเรีย; ไข้จับสั่น [การแพทย์]
Malaria Entomologyมาลาเรียกีฏวิทยา [การแพทย์]
Malaria Eradicationการกำจัดไข้มาลาเรีย [การแพทย์]
Malaria Morbidity Rateอัตราป่วยด้วยมาลาเรีย [การแพทย์]
Malaria Mortality Rateอัตราตายด้วยมาลาเรีย [การแพทย์]
Malaria Prophylaxisการกินยาป้องกันมาลาเรีย [การแพทย์]
Malaria, Algidแอลจิดมาลาเรีย [การแพทย์]
Malaria, Cerebralมาเลเรียขึ้นสมอง, ไข้จับสั่นขึ้นสมอง, มาลาเรียทางสมอง, มาลาเรียขึ้นสมอง [การแพทย์]
Malaria, Congenitalการเกิดมาลาเรียแต่กำเนิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
malariaHe contracted malaria while living in the jungle.
malariaHe has never really got over malaria he caught in the East during the war.
malariaMalaria is a disease that mosquitoes carry.
malariaMalaria is carried by mosquitoes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุงก้นปล่อง(n) malaria mosquito, See also: malaria-carrying mosquito, Example: ยุงก้นปล่องเป็นพาหะนำโรคไข้มาลาเรีย, Count Unit: ตัว
ไข้มาลาเรีย(n) malaria, Syn. ไข้จับสั่น, มาลาเรีย, ไข้ป่า, Example: ก่อนที่จะเข้าไปในป่าเราควรกินยาป้องกันไข้มาลาเรียทุกครั้ง, Thai Definition: ไข้เนื่องจากถูกยุงก้นปล่องที่มีเชื้อมาลาเรียกัด มีอาการหนาวและสั่น
ไข้ป่า(n) malaria fever, See also: jungle fever, Syn. ไข้มาลาเรีย, มาลาเรีย, ไข้จับสั่น, Example: นักสำรวจต้องยุติการตรวจพื้นที่เนื่องจากป่วยเป็นไข้ป่า, Thai Definition: ไข้ที่เกิดเพราะถูกอายพิษดิน และว่านยาในป่าดงดิบ
ไข้จับสั่น(n) malaria, Syn. ไข้มาลาเรีย, มาลาเรีย, ไข้ป่า, Example: พอออกจากป่าได้ประมาณอาทิตย์นึงเขาก็เป็นไข้จับสั่นทันที, Thai Definition: ไข้เนื่องจากถูกยุงก้นปล่องที่มีเชื้อมาลาเรียกัด มีอาการหนาวและสั่น
มาลาเรีย(n) malaria, Syn. ไข้จับสั่น, ไข้มาลาเรีย, Example: หลายต่อหลายคนนำชีวิตไปทิ้งไว้ที่นั่นด้วยโรคภัยไข้เจ็บและมาลาเรีย, Thai Definition: ไข้ที่เกิดเพราะถูกยุงก้นปล่องที่มีเชื้อมาลาเรียกัด มีอาการหนาวและสั่น
มาลาเรีย(n) malaria, Syn. ไข้จับสั่น, ไข้มาลาเรีย, Example: หลายต่อหลายคนนำชีวิตไปทิ้งไว้ที่นั่นด้วยโรคภัยไข้เจ็บและมาลาเรีย, Thai Definition: ไข้ที่เกิดเพราะถูกยุงก้นปล่องที่มีเชื้อมาลาเรียกัด มีอาการหนาวและสั่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไข้จับสั่น[khai jap san] (n) EN: malaria  FR: malaria [f] ; paludisme [m]
ไข้มาลาเรีย[khai mālārīa] (n) EN: malaria  FR: malaria [f] ; paludisme [m]
ไข้ป่า[khaipā] (n) EN: malaria ; jungle fever  FR: malaria [f] ; paludisme [m] ; fièvre paludéenne [f]
มาลาเรีย[mālārīa] (n) EN: malaria  FR: malaria [f]
ยุงก้นปล่อง[yung konplǿng] (n, exp) EN: malaria mosquito ; malaria-carrying mosquito ; anopheles mosquito  FR: anophèle [m] ; moustique vecteur du paludisme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MALARIA M AH0 L EH1 R IY0 AH0
MALARIAL M AH0 L EH1 R IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
malaria (n) mˈəlˈɛəʳrɪəʳ (m @1 l e@1 r i@)
malarial (j) mˈəlˈɛəʳrɪəʳl (m @1 l e@1 r i@ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疟疾[nu:è jí, nu:ㄜˋ ㄐㄧˊ, / ] malaria, #27,592 [Add to Longdo]
[nu:è, nu:ㄜˋ, / ] malaria, #38,486 [Add to Longdo]
[yào, ㄧㄠˋ, / ] malaria, #38,486 [Add to Longdo]
[zhàng, ㄓㄤˋ, ] malaria; miasma, #43,626 [Add to Longdo]
摆子[bǎi zǐ, ㄅㄞˇ ㄗˇ, / ] malaria, #147,811 [Add to Longdo]
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, ] malarial fever, #914,082 [Add to Longdo]
疟疾病[nu:è jí bìng, nu:ㄜˋ ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ, / ] malaria [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
malariaverseucht {adj}malarial; malarian; malarious [Add to Longdo]
Malaria {f}; Tropenfieber {n}; Sumpffieber {n} [med.]malaria [Add to Longdo]
Malariafieber {n} [med.]marshfever [Add to Longdo]
Malariamücke {f} [zool.]malaria mosquito [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アノフェレス[anoferesu] (n) (obsc) (See 羽斑蚊) Anopheles (genus of mosquitoes that act as malarial vectors) [Add to Longdo]
キナクリン[kinakurin] (n) quinacrine (antimalarial) [Add to Longdo]
マラリア[mararia] (n,adj-no) malaria; (P) [Add to Longdo]
マラリア蚊[マラリアか, mararia ka] (n) malaria mosquito [Add to Longdo]
マラリア原虫[マラリアげんちゅう, mararia genchuu] (n) malaria-causing protozoan (i.e. plasmodium) [Add to Longdo]
マラリア療法[マラリアりょうほう, mararia ryouhou] (n) malaria therapy (formerly used to treat syphilis, etc.) [Add to Longdo]
羽斑蚊;翅斑蚊[はまだらか;ハマダラカ, hamadaraka ; hamadaraka] (n) (uk) anopheles mosquito (any mosquito of genus Anopheles, capable of carrying malaria) [Add to Longdo]
三日熱[みっかねつ, mikkanetsu] (n) tertian malaria (causing a fever that recurs every second day) [Add to Longdo]
瘴癘[しょうれい, shourei] (n) tropical disease (e.g. malaria) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 malaria
   n 1: an infective disease caused by sporozoan parasites that are
      transmitted through the bite of an infected Anopheles
      mosquito; marked by paroxysms of chills and fever

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top