ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

maladjusted

M AE2 L AH0 JH AH1 S T IH0 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maladjusted-, *maladjusted*, maladjust, maladjuste
English-Thai: Longdo Dictionary
maladjusted(adj) ปรับตัวได้ยาก เช่น Socially Maladjusted Children in the Classroom., Younger (7-8 years) and older (10-11 years) boys from normal schools and from schools for the maladjusted were given two tests to assess their knowledge of strategies of control for both facial and overt behavioural expression of a negative emotion.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maladjusted(adj) ซึ่งปรับตัวไม่ดีกับสภาพแวดล้อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maladjusted(แมลอะจัส'ทิด) adj. ซึ่งปรับตัวได้ไม่ดี, See also: maladjustedment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
maladjusted(adj) ปรับปรุงไม่ดี,ปรับไม่ได้ที่

CMU English Pronouncing Dictionary
MALADJUSTED M AE2 L AH0 JH AH1 S T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
maladjusted (j) mˌæləʤˈʌstɪd (m a2 l @ jh uh1 s t i d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 maladjusted
   adj 1: poorly adjusted to demands and stresses of daily living;
       "a maladjusted child" [ant: {adjusted}]
   2: emotionally unstable and having difficulty coping with
     personal relationships [syn: {disturbed}, {maladjusted}]
   3: not well adjusted; "a maladjusted carburetor"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top