ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

make

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -make-, *make*
Possible hiragana form: まけ
EN - EN: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
make(n, vi, vt, modal, ver) ทำ

English-Thai: Longdo Dictionary
make up one's mind(vt) ตัดสินใจ เช่น Make up your mind before it's too late. คุณรีบตัดสินเสียก่อนที่มันจะสายเกินไป.
policy maker[โพ-ละสิ เมคเคอร์] (phrase) ผู้วางนโยบายของรัฐหรือองค์กร
to make a mountain out of a molehillสร้างเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่
policymaker(n) ผู้กำหนดนโยบาย, สิ่งที่กำหนดนโยบาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
make(vt) ทำ, See also: จัดทำ, สร้าง, ผลิต, Syn. do, create, produce
make(vt) แต่งตั้ง, Syn. constitute, appoint
make(vt) จัดหา, Syn. provide
make(vt) ก่อให้เกิด, See also: ทำให้เป็น, Syn. bring about
make(vt) จัด (เตียงนอน), See also: จัดแต่ง, ทำเตียง
make(vt) เข้าใจ, Syn. understand
make(vt) บังคับ, See also: บังคับให้ทำ, Syn. force, compel, oblige
make(vt) ทำกำไร, See also: ทำเงิน, สร้างกำไร, สร้างรายได้
make(vt) คาดคะเน, See also: กะ, ประเมิน, ประมาณ, Syn. reckon
make(vt) กลายเป็น, See also: เปลี่ยนสภาพเป็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
make a bidการเสนอราคาประมูล, การเรียกประมูลราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
make a legacyทำพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
make an inventoryทำบัญชีทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
make-up airลมเติม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
make-up waterน้ำเติม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
makerผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
makereadyการเพิ่มแรงกดพิมพ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Make-up Gasก๊าซส่วนที่รับคืนมาจากการจ่ายเงินค่าก๊าซไปแล้วในปีก่อนตามข้อผูกพัน Take or Pay, ก๊าซส่วนที่รับคืนมาจากการจ่ายเงินค่าก๊าซไปแล้วในปีก่อนตามข้อผูกพัน Take or Pay (ดูคำ Take or Pay) [ปิโตรเลี่ยม]
Make-Up Preparationsเครื่องสำอางสำหรับแต่งหน้า [การแพทย์]
Make-Up, Cakeเมคอัพชนิดก้อน [การแพทย์]
Make-Up, Foundationเครื่องสำอางที่ใช้แต่งปาก [การแพทย์]
Make-Up, Liquidเมคอัพชนิดของเหลว [การแพทย์]
Make-Up, Stickเมคอัพชนิดแท่ง [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
make(เมคฺ) {made,made,making,makes} n. ทำ,ทำให้เกิดขึ้น,สร้าง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้,เปลี่ยนให้เป็น,ประกอบขึ้นเป็น,เตรียม,ปรุง,บรรลุ,ถึง,ทำรายได้,ประพันธ์,เขียน,ประกาศเป็นกฎหมาย,แต่งตั้ง,ตั้งชื่อ,กลายเป็น,แปล,ประเมิน,ประมาณ,รวมเป็นเท่ากับ,มาทันเวลา
make-believe(เมค'บิลีฟว) n. การเสแสร้ง,การแกล้งทำ,ผู้เสแสร้ง,ผู้แกล้งทำ. adj. แกล้งทำ,กุเรื่องขึ้น,ไม่จริง, Syn. pretense, pretender
make-ready(เมค'เรดดี) n. กระบวนการทำรูปแบบที่พร้อมเสร็จ
make-up(เมค'คัพ) n. เครื่องสำอางเสริมสวย,เครื่องสำอางแต่งหน้า,การสอบซ่อม,ลักษณะ,อุปนิสัย, Syn. makeup
makefast(เมค'ฟาสทฺ) n. เสาผูกเรือ
maker(เมค'เคอะ) n. ผู้สร้างสรรค์,พระเจ้า,กวี,ผู้ออกตัวเงิน,ผู้ทำ,ผู้ประดิษฐ์
makeshift(เมค'ชิฟทฺ) n. สิ่งที่ใช้แทนชั่วคราว,แผนเฉพาะหน้า. adj. เฉพาะกาล,ชั่วคราว,เฉพาะหน้า
adobe pagemakerโปรแกรมอโดบี เพจเมกเกอร์ <คำแปล>PageMakerเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการจัดหน้าสิ่งพิมพ์ เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากโปรแกรมหนึ่ง เดิมใช้ชื่อ Aldus PageMaker
bookmakern. คนทำหนังสือ,เจ้ามือรับแทงม้า, See also: bookmaking n. การทำหนังสือ
dressmakern. ช่างตัดเสื้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
make(n) แบบ,สิ่งที่สร้างขึ้น,การกระทำ,ยี่ห้อ,กิริยามารยาท
make(vi) รวมขึ้น,ประกอบขึ้น,ทำขึ้น
make(vt) ทำ,จัดตั้ง,เตรียม,สร้าง,บรรลุ,แต่ง,สมมุติ
MAKE-make-believe(vi) ทำให้เชื่อ,สมมุติ,กุเรื่องขึ้น
maker(n) ผู้ทำ,ผู้สร้าง,ผู้ประดิษฐ์
makeshift(n) แผนการชั่วคราว,แผนเฉพาะหน้า
bookmaker(n) คนทำหนังสือ,เจ้ามือรับแทงม้า
dressmaker(n) ช่างตัดเสื้อ
lawmaker(n) ผู้บัญญัติกฎหมาย,ผู้ออกกฎ,ผู้ร่างกฎหมาย
matchmaker(n) แม่สื่อ,ผู้ทำไม้ขีดไฟ,คนจัดงาน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
makeA bare word of criticism makes her nervous.
makeA bookstore in that location wouldn't make enough money to survive.
makeAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
makeAbsence makes the heart grow fonder. [Proverb]
makeA careless man often makes mistakes.
makeA careless person is apt to make mistakes.
makeAccording to the newspaperman, it makes life worth while, doesn't it?
makeActually that I bring a huge volume of reference material with me is a makeshift way of preventing people from disputing my case.
makeAdmittedly your plan makes sense, but I still think it will be very hard to carry out.
makeAdversity makes a man wise, not rich.
makeAdvertising makes up about 7% of this company's expenses.
makeA face with too much make-up looks strange.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จดบันทึก(v) take (down) notes, See also: make a note of something, Syn. เขียนบันทึก, Example: ผู้ควบคุมเครื่องควรจดบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานแล้วแจ้งให้นักโปรแกรมระบบทราบเพื่อทำการแก้ไข, Thai Definition: ที่รับภาพ
มวน(v) roll (a cigarette), See also: make a rollic, Syn. มวนยา, มวนบุหรี่, Example: ลุงคล้อยลุกมานั่งขวางประตูรับลม เอากล่องยาสูบมามวนบูหรี่สูบ, Thai Definition: ม้วนเส้นยาสูบด้วยใบตองหรือใบจากเป็นต้นให้เป็นบุหรี่
ยักคิ้วหลิ่วตา(v) make eyes at, See also: wink at, Thai Definition: ทำอาการยั่วเย้าโดยยักคิ้วและหลิ่วตาเป็นต้น
อำนวยความสะดวก(v) facilitate, See also: make something convenient, make something easy, Example: ปัจจุบันห้องสมุดได้จัดทำระบบบรรณานุกรมแห่งชาติด้วยคอมพิวเตอร์อำนวยความสะดวกแก่ผู้ยืมหนังสือและบรรณารักษ์ห้องสมุดมาก, Thai Definition: ให้ความสะดวก
กระวีกระวาด(v) hurry, See also: make haste, bustle, Thai Definition: รีบเร่งอย่างไม่นอนใจ
ถือวิสาสะ(v) make bold, See also: venture, take the liberty, Example: เขากลับถือวิสาสะเข้าไปนอนในห้องราวว่าเป็นเจ้าของห้อง, Thai Definition: ทำไปเองโดยถือว่าคุ้นเคย
ทำกำไร(v) make a profit, Syn. ได้กำไร, ทำเงิน, Example: บ่อนการพนันนี้ทำกำไรได้ถึง 150,000 ดอลลาร์ต่อเดือน, Thai Definition: ได้กำไรจากกิจการนั้นๆ
เป็นเรื่อง(v) get into trouble, See also: make a mess of things, Syn. เกิดเรื่อง, Example: เธอมักจะทำให้ปัญหาเล็กน้อยเป็นเรื่องขึ้นมาทุกที, Thai Definition: เป็นเหตุลุกลาม
หลบลี้หนีหน้า(v) make oneself scarce, See also: avoid, keep away from, slink, take to one's heels, make one's gateway, show a clean pair o, Syn. หลบหน้า, หนีหน้า, Ant. เผชิญหน้า, Example: เด็กต้องเผชิญสถานการณ์เช่นนี้เข้า มักจะพยายามหลบลี้หนี้หน้าผู้คนและเก็บตัวตามลำพัง, Thai Definition: หนีหายไปเลย, ไม่ยอมมาพบปะ
ช่างแต่งหน้า(n) make-up artist

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[aēp-baēo] (v) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour
แอ๊บแบ๊ว[aēp-baēo] FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
แอบซ่อน[aēp-søn] (v) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud
แอบซ่อน[aēp-søn] FR: cacher ; dissimuler
อะลุ้มอล่วย[alum-alūay] (v) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession
อะลุ้มอล่วย[alum-alūay] FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อำนวยความสะดวก[amnūay khwām sadūak] (v, exp) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy
อำนวยความสะดวก[amnūay khwām sadūak] FR: faciliter ; rendre aisé
เอาใจ[aojai] (v) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well
เอาใจ[aojai] FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
อธิษฐาน[athitthān] (v) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering
อธิษฐาน[athitthān] FR: faire un voeu ; prier
แบ่งเบา[baengbao] (v) EN: ease ; lighten ; help ; relieve ; make things easier ; share
แบ่งเบา[baengbao] FR: alléger
แบ่งรับแบ่งสู้[baengrap-baengsū] (v) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement
แบ่งรับแบ่งสู้[baengrap-baengsū] FR:
บำเพ็ญ[bamphen] (v) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; accomplish ; carry out
บำเพ็ญ[bamphen] FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
บำเรอ[bamroē] (v) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy
บำเรอ[bamroē] FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
make an issue ofทำให้เป็นเรื่องใหญ่
make light of(phrase) ไม่ให้ความสำคัญ

CMU English Pronouncing Dictionary
MAKE M EY1 K
MAKER M EY1 K ER0
MAKES M EY1 K S
MAKERS M EY1 K ER0 Z
MAKEUP M EY1 K AH2 P
MAKELA M AE1 K IH0 L AH0
MAKERS' M EY1 K ER0 Z
MAKER'S M EY1 K ER0 Z
MAKE-UP M EY1 K AH2 P
MAKE-DO M EY1 K D UW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
make (v) mˈɛɪk (m ei1 k)
maker (n) mˈɛɪkər (m ei1 k @ r)
makes (v) mˈɛɪks (m ei1 k s)
makeup (n) mˈɛɪkˈʌp (m ei1 k uh1 p)
makers (n) mˈɛɪkəz (m ei1 k @ z)
make-up (n) mˈɛɪk-ʌp (m ei1 k - uh p)
make-ups (n) mˈɛɪk-ʌps (m ei1 k - uh p s)
makeshift (n) mˈɛɪkʃɪft (m ei1 k sh i f t)
makeshifts (n) mˈɛɪkʃɪfts (m ei1 k sh i f t s)
makeweight (n) mˈɛɪkwɛɪt (m ei1 k w ei t)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
作成[さくせい, sakusei] TH: ทำ  EN: make
負ける[まける, makeru] TH: แพ้  EN: to lose

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kontaktschließzeit {f}make time [Add to Longdo]
Makel {m}; Schmach {f}stigma; taint [Add to Longdo]
Makel {m}; Fehler {m} | ohne einen (einzigen) Makelflaw; blemish | without a (single) flaw [Add to Longdo]
Makel {m}; Schandfleck {m}slur; blot [Add to Longdo]
Makel {m} (an)spot (on) [Add to Longdo]
Makellosigkeit {f}spotlessness [Add to Longdo]
jdn. in Rage bringenmake someone furious [Add to Longdo]
Schließer {m}; Schließerkontakt {m}make contact [Add to Longdo]
makellos; perfekt {adj}flawless; perfect [Add to Longdo]
makellosunblemished [Add to Longdo]
makellosuntarnished [Add to Longdo]
makellos; tadellos; untadelig; mustergültig {adj}immaculate [Add to Longdo]
makellos {adj}seamless [Add to Longdo]
makellos {adv}stainlessly [Add to Longdo]
makellos; rein; einwandfrei {adv}immaculately [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いちゃいちゃ[ichaicha] (adv,n,vs) flirt; make out [Add to Longdo]
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]
うまい汁を吸う;旨い汁を吸う[うまいしるをすう, umaishiruwosuu] (exp,v5u) to be onto a good thing; to make money without working; to line one's pockets [Add to Longdo]
うまくやって行く;旨くやって行く[うまくやっていく, umakuyatteiku] (exp,v5k-s) to get along well with; to make a go of it [Add to Longdo]
おこし種;粔籹種(oK)[おこしだね, okoshidane] (n) (See 興し・おこし) roasted millet or rice cake used to make okoshi [Add to Longdo]
おちゃらかす[ocharakasu] (v5s) (See 茶化す) to tease; to make fun of [Add to Longdo]
おちょくる;ちょくる;おちょける;ちょける[ochokuru ; chokuru ; ochokeru ; chokeru] (v5r,vt) (See 茶化す) to tease; to banter; to make fun of somebody [Add to Longdo]
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
お作り;お造り;御作り;御造り[おつくり, otsukuri] (n) (1) make-up; (2) (ksb [Add to Longdo]
お手数をおかけいたします;お手数をおかけ致します[おてすうをおかけいたします, otesuuwookakeitashimasu] (exp) (hum) (See 手数をかける) to be a burden; to make trouble for someone [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lìng, ㄌㄧㄥˋ, ] make or cause to be; order; command; decree; honorable, #1,031 [Add to Longdo]
表明[biǎo míng, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄥˊ, ] make known; make clear; state clearly; indicate; known; to make clear, #1,150 [Add to Longdo]
制作[zhì zuò, ㄓˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] make; manufacture, #1,789 [Add to Longdo]
[nào, ㄋㄠˋ, / ] make noise or disturbance, #2,260 [Add to Longdo]
采购[cǎi gòu, ㄘㄞˇ ㄍㄡˋ, / ] make purchases for an organization or enterprise; purchase, #2,846 [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, / ] make up (face), #5,023 [Add to Longdo]
加重[jiā zhòng, ㄐㄧㄚ ㄓㄨㄥˋ, ] make more serious, #5,458 [Add to Longdo]
化妆品[huà zhuāng pǐn, ㄏㄨㄚˋ ㄓㄨㄤ ㄆㄧㄣˇ, / ] makeup, #6,001 [Add to Longdo]
表态[biǎo tài, ㄅㄧㄠˇ ㄊㄞˋ, / ] make known one's position; declare where one stands, #7,039 [Add to Longdo]
报复[bào fù, ㄅㄠˋ ㄈㄨˋ, / ] make reprisals; retaliate; revenge; retaliation, #7,194 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クローンメーカ[くろーんめーか, kuro-nme-ka] clone maker [Add to Longdo]
冗長化[じょうちょうか, jouchouka] duplication, to make redundant [Add to Longdo]
メムメーカー[めむめーかー, memume-ka-] MEMMAKER [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
天衣無縫[てんいむほう, ten'imuhou] makellos, natuerlich [Add to Longdo]
負けじ魂[まけじだましい, makejidamashii] unnachgiebiger_Geist [Add to Longdo]
負ける[まける, makeru] unterliegen, verlieren, Rabatt_geben [Add to Longdo]
負けん気[まけんき, makenki] unnachgiebiger_Geist [Add to Longdo]
負け惜しみ[まけおしみ, makeoshimi] widerwilliges_Eingestaendnis, der_eigenen_Niederlage [Add to Longdo]
負け犬[まけいぬ, makeinu] Geschlagener, Verlierer, Aussenseiter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 make
   n 1: a recognizable kind; "there's a new brand of hero in the
      movies now"; "what make of car is that?" [syn: {brand},
      {make}]
   2: the act of mixing cards haphazardly [syn: {shuffle},
     {shuffling}, {make}]
   v 1: engage in; "make love, not war"; "make an effort"; "do
      research"; "do nothing"; "make revolution" [syn: {make},
      {do}]
   2: give certain properties to something; "get someone mad"; "She
     made us look silly"; "He made a fool of himself at the
     meeting"; "Don't make this into a big deal"; "This invention
     will make you a millionaire"; "Make yourself clear" [syn:
     {make}, {get}]
   3: make or cause to be or to become; "make a mess in one's
     office"; "create a furor" [syn: {make}, {create}]
   4: cause to do; cause to act in a specified manner; "The ads
     induced me to buy a VCR"; "My children finally got me to buy
     a computer"; "My wife made me buy a new sofa" [syn: {induce},
     {stimulate}, {cause}, {have}, {get}, {make}]
   5: give rise to; cause to happen or occur, not always
     intentionally; "cause a commotion"; "make a stir"; "cause an
     accident" [syn: {cause}, {do}, {make}]
   6: create or manufacture a man-made product; "We produce more
     cars than we can sell"; "The company has been making toys for
     two centuries" [syn: {produce}, {make}, {create}]
   7: make, formulate, or derive in the mind; "I draw a line here";
     "draw a conclusion"; "draw parallels"; "make an estimate";
     "What do you make of his remarks?" [syn: {draw}, {make}]
   8: compel or make somebody or something to act in a certain way;
     "People cannot be made to integrate just by passing a law!";
     "Heat makes you sweat"
   9: create by artistic means; "create a poem"; "Schoenberg
     created twelve-tone music"; "Picasso created Cubism"; "Auden
     made verses" [syn: {create}, {make}]
   10: earn on some commercial or business transaction; earn as
     salary or wages; "How much do you make a month in your new
     job?"; "She earns a lot in her new job"; "this merger
     brought in lots of money"; "He clears $5,000 each month"
     [syn: {gain}, {take in}, {clear}, {make}, {earn}, {realize},
     {realise}, {pull in}, {bring in}]
   11: create or design, often in a certain way; "Do my room in
     blue"; "I did this piece in wood to express my love for the
     forest" [syn: {do}, {make}] [ant: {undo}, {unmake}]
   12: to compose or represent:"This wall forms the background of
     the stage setting"; "The branches made a roof"; "This makes
     a fine introduction" [syn: {form}, {constitute}, {make}]
   13: reach a goal, e.g., "make the first team"; "We made it!";
     "She may not make the grade" [syn: {reach}, {make}, {get
     to}, {progress to}]
   14: be or be capable of being changed or made into; "He makes a
     great host"; "He will make a fine father"
   15: make by shaping or bringing together constituents; "make a
     dress"; "make a cake"; "make a wall of stones"
   16: perform or carry out; "make a decision"; "make a move";
     "make advances"; "make a phone call"
   17: make by combining materials and parts; "this little pig made
     his house out of straw"; "Some eccentric constructed an
     electric brassiere warmer" [syn: {construct}, {build},
     {make}]
   18: change from one form into another; "make water into wine";
     "make lead into gold"; "make clay into bricks"
   19: act in a certain way so as to acquire; "make friends"; "make
     enemies"
   20: charge with a function; charge to be; "She was named Head of
     the Committee"; "She was made president of the club" [syn:
     {name}, {nominate}, {make}]
   21: achieve a point or goal; "Nicklaus had a 70"; "The Brazilian
     team got 4 goals"; "She made 29 points that day" [syn:
     {have}, {get}, {make}]
   22: reach a destination, either real or abstract; "We hit
     Detroit by noon"; "The water reached the doorstep"; "We
     barely made it to the finish line"; "I have to hit the MAC
     machine before the weekend starts" [syn: {reach}, {make},
     {attain}, {hit}, {arrive at}, {gain}]
   23: institute, enact, or establish; "make laws" [syn: {lay
     down}, {establish}, {make}]
   24: carry out or commit; "make a mistake"; "commit a faux-pas"
   25: form by assembling individuals or constituents; "Make a
     quorum"
   26: organize or be responsible for; "hold a reception"; "have,
     throw, or make a party"; "give a course" [syn: {hold},
     {throw}, {have}, {make}, {give}]
   27: put in order or neaten; "make the bed"; "make up a room"
     [syn: {make}, {make up}]
   28: head into a specified direction; "The escaped convict took
     to the hills"; "We made for the mountains" [syn: {take},
     {make}]
   29: have a bowel movement; "The dog had made in the flower beds"
     [syn: {stool}, {defecate}, {shit}, {take a shit}, {take a
     crap}, {ca-ca}, {crap}, {make}]
   30: undergo fabrication or creation; "This wool makes into a
     nice sweater"
   31: be suitable for; "Wood makes good furniture"
   32: add up to; "four and four make eight"
   33: amount to; "This salary increase makes no difference to my
     standard of living"
   34: constitute the essence of; "Clothes make the man"
   35: appear to begin an activity; "He made to speak but said
     nothing in the end"; "She made as if to say hello to us"
   36: proceed along a path; "work one's way through the crowd";
     "make one's way into the forest" [syn: {make}, {work}]
   37: reach in time; "We barely made the plane"
   38: gather and light the materials for; "make a fire"
   39: prepare for eating by applying heat; "Cook me dinner,
     please"; "can you make me an omelette?"; "fix breakfast for
     the guests, please" [syn: {cook}, {fix}, {ready}, {make},
     {prepare}]
   40: induce to have sex; "Harry finally seduced Sally"; "Did you
     score last night?"; "Harry made Sally" [syn: {seduce},
     {score}, {make}]
   41: assure the success of; "A good review by this critic will
     make your play!" [ant: {break}]
   42: represent fictitiously, as in a play, or pretend to be or
     act like; "She makes like an actress" [syn: {make},
     {pretend}, {make believe}]
   43: consider as being; "It wasn't the problem some people made
     it"
   44: calculate as being; "I make the height about 100 feet"
   45: cause to be enjoyable or pleasurable; "make my day"
   46: favor the development of; "Practice makes the winner"
   47: develop into; "He will make a splendid father!"
   48: behave in a certain way; "make merry"
   49: eliminate urine; "Again, the cat had made on the expensive
     rug" [syn: {make}, {urinate}, {piddle}, {puddle},
     {micturate}, {piss}, {pee}, {pee-pee}, {make water},
     {relieve oneself}, {take a leak}, {spend a penny}, {wee},
     {wee-wee}, {pass water}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top