ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mais

M EY1 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mais-, *mais*, mai
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maisonette(n) บ้านหลังเล็ก, See also: อพาตเมนต์, ห้องเล็กๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maisonette(เมซะเนท) n. ห้องเล็ก ๆ (โดยเฉพาะในบ้านที่แบ่งห้องให้เช่า)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maisonneuve Signอาการแสดงข้อมือกระดกเกินในกระดูกหักคอลลีส [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบบ้าน[baēp bān] (n, exp) FR: plan de maison [m]
แบบแปลนบ้าน[baēp plaēn bān] (n, exp) EN: house plan  FR: plan de maison [m]
บ้าน[bān] (n) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place  FR: maison [f] ; logis [m] ; logement [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f] ; domicile [m]
บ้านเช่า[bān chao] (n, exp) EN: rented house ; house to let  FR: maison à louer [f] ; maison en location [f]
บ้านช่อง[bānchǿng] (n) EN: house ; home ; habitation ; residence ; housing  FR: maison [f] ; logis [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f]
บ้านอิฐ[bān it] (n, exp) EN: brick house  FR: maison en briques [f]
บ้านของฉัน[bān khøng chan] (n, exp) EN: my house  FR: ma maison
บ้านเลขที่ ...[bān lēkthī ...] (n, exp) FR: maison numéro ... [f] ; habitation n° ... [f]
บ้านน่าอยู่[bān nāyū] (n, exp) FR: habitation confortable [f] ; maison agréable [f]
บ้านพัก[bānphak] (n) EN: residence ; dwelling house ; house ; home ; lodging  FR: maison [f] ; habitation [f] ; logement [m] ; résidence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MAIS M EY1 S
MAISH M AA1 IH0 SH
MAISCH M AY1 SH
MAISEL M AY1 S AH0 L
MAISIE M EY1 Z IY0
MAISON M EY1 Z AH0 N
MAISANO M AH0 S AA1 N OW0
MAISONET M EH1 S AH0 N IH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
maisonnette (n) mˌɛɪzənˈɛt (m ei2 z @ n e1 t)
maisonnettes (n) mˌɛɪzənˈɛts (m ei2 z @ n e1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mais {m}corn [Am.] [Add to Longdo]
Mais {m}maize [Add to Longdo]
Maische {f}mash [Add to Longdo]
Maischkessel {m}; Maischbottich {m}mash tun [Add to Longdo]
Maiskolben {m}corn cob; corn on the cob [Add to Longdo]
Maismehl {n}cornmeal [Add to Longdo]
Maismehl {n}hominy [Add to Longdo]
Maisonette {f}; Maisonette-Wohnung {f}maisonette [Add to Longdo]
Maisstärke {f}cornstarch [Add to Longdo]
maischento mash [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
mais(conj) แต่
mais bien sûr!(phrase) แต่ว่า (แหม) แน่นอนอยู่แล้ว!
mais non!(phrase) แต่...ไม่!, ไม่นะ ไม่ใช่
maison(n) |f| บ้าน เช่น à la maison ไปที่บ้าน หรือ อยู่ที่บ้าน
Image:
maison close(n) |f| สถานบริการทางเพศ, Syn. maison de passe
maison de compagne(n) |f| บ้านชานเมือง, บ้านตามชนบท
maison de disques(n) |f| บริษัททำเพลง, ค่ายเพลง
maison de passe(n) |f| สถานบริการทางเพศ, Syn. maison close
maison mère(n) |f| บริษัทแม่, สำนักงานใหญ่
à la maison(phrase) ที่บ้าน

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいまい制御;曖昧制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] (n) {comp} fuzzy control [Add to Longdo]
あいまい性;曖昧性[あいまいせい, aimaisei] (n) ambiguity; fuzziness [Add to Longdo]
うまい汁を吸う;旨い汁を吸う[うまいしるをすう, umaishiruwosuu] (exp,v5u) to be onto a good thing; to make money without working; to line one's pockets [Add to Longdo]
アクチノマイシン[akuchinomaishin] (n) actinomycin [Add to Longdo]
エキノマイシン[ekinomaishin] (n) echinomycin [Add to Longdo]
エリスロマイシン[erisuromaishin] (n) erythromycin [Add to Longdo]
オーレオマイシン[o-reomaishin] (n) Aureomycin (chlortetracycline) [Add to Longdo]
オレアンドマイシン[oreandomaishin] (n) oleandomycin [Add to Longdo]
カスガマイシン[kasugamaishin] (n) kasugamycin [Add to Longdo]
カナマイシン[kanamaishin] (n) kanamycin [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control [Add to Longdo]
振舞い試験[ふるまいしけん, furumaishiken] behaviour tests [Add to Longdo]
埋設ケーブル[まいせつケーブル, maisetsu ke-buru] buried cable [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
埋葬[まいそう, maisou] begraben, beerdigen [Add to Longdo]
枚数[まいすう, maisuu] Zahl_der_Blaetter [Add to Longdo]
毎週[まいしゅう, maishuu] jede_Woche, woechentlich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top