ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mainmast

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mainmast-, *mainmast*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mainmast(n) เสากระโดงเรือใหญ่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mainmast(เมน'แมสทฺ,-มาสทฺ') n. เสากระโดงเรือหน้าที่ใหญ่ที่สุด,เสากระโดงเรือเดี่ยวของเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
mainmast(n) เสากระโดงใหญ่ในเรือ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mainmast (n) mˈɛɪnmaːst (m ei1 n m aa s t)
mainmasts (n) mˈɛɪnmaːsts (m ei1 n m aa s t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
メーンマスト[me-nmasuto] (n) mainmast [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  mainmast
      n 1: the chief mast of a sailing vessel with two or more masts

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top