ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mailing list

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mailing list-, *mailing list*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mailing list(n) รายชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ได้รับข่าวสาร ข้อมูลหรือโฆษณาเป็นประจำ, Syn. address list, subscribers, list

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mailing list; maillistบัญชีจ่าหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mailing list; maillistบัญชีจ่าหน้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mailing list; maillistบัญชีจ่าหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mailing listThis is to inform you of my address change. Please update your mailing list.
mailing listWell then, it becomes a matter of urgent concern to the lurkers of this mailing list whether the guilty party confesses or not.

Japanese-English: EDICT Dictionary
メーリングリスト;メイリングリスト[me-ringurisuto ; meiringurisuto] (n) mailing list [Add to Longdo]
住所録[じゅうしょろく, juushoroku] (n) address book; list of addresses; mailing list [Add to Longdo]
投稿[とうこう, toukou] (n,vs) contribution; submission; posting (e.g. to a newsgroup or mailing list); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
メーリングリスト[めーりんぐりすと, me-ringurisuto] mailing list [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  mailing list
      n 1: a list of names and addresses to which advertising material
           is mailed

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top