ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

magnific

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -magnific-, *magnific*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
magnific(adj) สง่างาม, See also: งดงาม, เลิศหรู, Syn. grand, magnificent, noble
magnificent(adj) งดงาม, See also: สง่างาม, ดีเลิศ, หรูหราฟู่ฟ่า, Syn. glorious, splendid
magnificent(adj) ไม่ธรรมดา, See also: เป็นพิเศษ, Syn. excellent
magnificence(n) ความสง่างาม, See also: ความผึ่งผาย, ความภาคภูมิ, Syn. beauty, the sublime, grandeur
magnification(n) การขยายให้ใหญ่ขึ้น, See also: การเพิ่มขนาด, Syn. enlargement, expansion
magnificently(adv) อย่างหรูหรา, See also: อย่างเลอเลิศ, Syn. worthily, magnificently, splendidly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
magnific(แมกนิฟ'ฟิค) adj. งดงาม,สง่า,เรียกร้อง,กำหนดให้มี.
magnification(แมกนะฟะเค'เชิน) n. การขยาย,สภาพที่ถูกขยาย,อำนาจการขยาย,ส่วนที่ขยาย, Syn. iincrease
magnificence(แมกนิฟ'ฟิเซินซฺ) n. ความดีเลิศ,ความโอ่อ่า,ความงดงาม,ความสง่า,ความภาคภูมิ,ความผึ่งผาย (splendour,grandeur)
magnificent(แมกนิฟ'ฟิเซินทฺ) adj. โอ่อ่า,งดงาม,สง่า,ดีเลิศ,ภาคภูมิ,ผึ่งผาย,สูงส่ง, See also: magnificentness n., Syn. grand

English-Thai: Nontri Dictionary
magnificence(n) ความสง่างาม,ความงดงาม,ความเลิศหรู,ความโอ่อ่า
magnificent(adj) สง่างาม,งดงาม,เลิศหรู,โอ่อ่า,สูงส่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Magnificationกำลังขยาย, การขยายของภาพ, ภาพที่ขยายขนาด [การแพทย์]
Magnification Controlสกรูปรับขนาดภาพ [การแพทย์]
Magnification, Lowกำลังขยายต่ำ [การแพทย์]
Magnification, Mediumกำลังขยายปานกลาง [การแพทย์]
Magnification, Two Stagesการขยายภาพ 2 ครั้ง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
magnificent(adj) อลังการ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
magnificA magnificent sight presented itself before us.
magnificA sacred ritual took place in the magnificent temple.
magnificHe had a magnificent sense of humor.
magnificIt's a magnificent view, isn't it.
magnificIt's magnificent.
magnificShe has had a magnificent career.
magnificThe queen was wearing a magnificent silver dress.
magnificThe royal wedding was a magnificent occasion.
magnificThe sacred ceremony was held in the magnificent temple.
magnificThe view from the top of that building was magnificent.
magnificThis magnificent cathedral dates back to the Middle Ages.
magnificThis scenery is magnificent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอ่อ่า(adj) luxurious, See also: magnificent, imposing, grand, stately, majestic, dignified and pretty, Example: ร้านอาหารริมน้ำแห่งนี้เป็นร้านอาหารที่หรูหรา โอ่อ่า และขายแพง, Thai Definition: สะสวยอย่างมีสง่า
พริ้งเพริศ(adv) magnificently, See also: splendidly, gorgeously, prettily, Syn. พริ้ง, เพริศพริ้ง, Example: เธอบรรจงแต่งตัวอย่างบรรเจิดพริ้งเพริศรอเวลาให้เขามารับไปงานเลี้ยง, Thai Definition: งามเฉิดฉาย
ความโอ่อ่า(n) magnificence, See also: grandeur, luxury, splendour, Syn. ความสวยสง่า, ความงดงาม, Example: เขาพำนักภายในห้องชุดที่มีความโอ่อ่าและหรูหราซึ่งมีชื่อว่าชาร์ลส์โรส, Thai Definition: ความสะสวยอย่างมีสง่า
เฟี้ยว(adv) magnificently, See also: gorgeously, Example: คณะผาดโผนแสดงได้เฟี้ยวมากเป็นที่ถูกใจคนดู, Thai Definition: ทำหรือแสดงผาดโผนเป็นที่สะดุดตา, Notes: (ปาก)
โอฬาร(adj) grand, See also: magnificent, imposing, stately, majestic, august, splendid, Syn. อุฬาร, เอาฬาร, โอ่โถง, ภูมิฐาน, Example: มัคคุเทศก์นำชมเทวสถานอันโอฬาร และน่าตื่นตาในอินเดีย, Notes: (บาลี)
โอ่โถง(adj) grand, See also: magnificent, imposing, stately, majestic, august, splendid, Syn. ภูมิฐาน, Example: เขาพาผมลงไปยังห้องใต้ดินอันโอ่โถงและกว้างใหญ่, Thai Definition: ภาคภูมิมีสง่า
บรรเจิด(adv) magnificently, See also: splendidly, Syn. เลิศวิไล, เลิศหรู, Ant. อับเฉา, หดหู่, Example: เขาได้แต่ฝันอย่างบรรเจิดเพริดพริ้งถึงอนาคตอันสดใสโดยไม่มองปัจจุบันที่เป็นอยู่, Thai Definition: อย่างเลิศหรู
ความสง่างาม(n) magnificent, See also: splendid, attractiveness, charm, gracefulness, comeliness, Syn. ความสง่า, ความภูมิฐาน, ความงามสง่า, Example: เครื่องแบบทำให้ผู้สวมใส่มีความสง่างาม
ดำเกิง(adj) high, See also: magnificent, flourishing, stately, grand, Syn. รุ่งเรือง, สูง, สูงศักดิ์
เลิศหรู(adj) magnificent, See also: gorgeous, luxurious, sumptuous, splendid, majestic, superb, terrific, Example: ทุกคนต้องแต่งตัวให้โก้เพื่อให้เหมาะสมกับบรรยากาศของงานที่เลิศหรู, Thai Definition: ที่สวยงามอย่างยิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ่มจ้า[jaemjā] (adv) EN: brightly ; brilliantly ; magnificently ; gorgeously
การขยาย[kān khayāi] (n) EN: enlargement ; magnification ; expansion  FR: agrandissement [m]
การขยายทางชีวภาพ[kān khayāi thāng chīwaphāp] (n, exp) EN: biological magnification
มโหฬาร[mahōlān] (adj) EN: vast ; grand ; spacious ; magnificent ; enormous ; gigantic ; great ; huge ; immense ; grand ; on a grand scale ; solemn  FR: gigantesque ; colossal ; démesuré ; énorme ; immense ; grandiose ; monstre ; incommensurable ; cyclopéen (litt.) ; spectaculaire ; solennel
ม่วงมณีรัตน์[muang manīrat] (n, exp) EN: Bignonia magnifica ; Arrabidaea magnifica ; Purple bignonia ; Glowvine
โอ่อ่า[ō-ā] (adj) EN: luxurious ; magnificent ; imposing ; grand ; stately ; majestic ; dignified and pretty  FR: imposant ; grandiose ; majestueux
ไพจิตร[phaijit] (adj) EN: beautiful ; elegant ; splendid ; exquisite ; magnificent  FR: splendide ; magnifique
ภัทร[phatthra] (adj) EN: good ; prosperous ; excellent ; magnificent ; glorious ; auspicious  FR: bon ; beau ; charmant
หรู[rū] (x) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous  FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
หรูหรา[rūrā] (x) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous ; smart ; showy ; in great style  FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux

CMU English Pronouncing Dictionary
MAGNIFICENT M AE0 G N IH1 F AH0 S AH0 N T
MAGNIFICENT M AE0 G N IH1 F IH0 S AH0 N T
MAGNIFICATION M AE2 G N AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N
MAGNIFICENTLY M AE0 G N IH1 F AH0 S AH0 N T L IY0
MAGNIFICATIONS M AE2 G N AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Magnificat (n) mˈægnˈɪfɪkæt (m a1 g n i1 f i k a t)
Magnificats (n) mˈægnˈɪfɪkæts (m a1 g n i1 f i k a t s)
magnificent (j) mˈægnˈɪfɪsnt (m a1 g n i1 f i s n t)
magnificence (n) mˈægnˈɪfɪsns (m a1 g n i1 f i s n s)
magnification (n) mˌægnɪfɪkˈɛɪʃən (m a2 g n i f i k ei1 sh @ n)
magnificently (a) mˈægnˈɪfɪsntliː (m a1 g n i1 f i s n t l ii)
magnifications (n) mˌægnɪfɪkˈɛɪʃənz (m a2 g n i f i k ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
华美[huá měi, ㄏㄨㄚˊ ㄇㄟˇ, / ] magnificent; gorgeous; ornate, #20,895 [Add to Longdo]
壮丽[zhuàng lì, ㄓㄨㄤˋ ㄌㄧˋ, / ] magnificence; magnificent; majestic; glorious, #22,290 [Add to Longdo]
壮举[zhuàng jǔ, ㄓㄨㄤˋ ㄐㄩˇ, ] magnificent feat; impressive feat; heroic undertaking; heroic attempt, #22,839 [Add to Longdo]
千军万马[qiān jūn wàn mǎ, ㄑㄧㄢ ㄐㄩㄣ ㄨㄢˋ ㄇㄚˇ, / ] magnificent army with thousands of men and horses (成语 saw); impressive display of manpower; all the King's horses and all the King's men, #27,795 [Add to Longdo]
风华[fēng huá, ㄈㄥ ㄏㄨㄚˊ, / ] magnificent, #28,392 [Add to Longdo]
壮美[zhuàng měi, ㄓㄨㄤˋ ㄇㄟˇ, / ] magnificent, #38,087 [Add to Longdo]
瑰奇[guī qí, ㄍㄨㄟ ㄑㄧˊ, ] magnificent; precious, #181,855 [Add to Longdo]
风华绝代[fēng huá jué dài, ㄈㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ, / ] magnificent style unmatched in his generation (成语 saw); peerless talent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シガヌスロマグニフィカス;マグニフィシェント・ラビットフィッシュ;マグニフィシェントラビットフィッシュ[shiganusuromagunifikasu ; magunifishiento . rabittofisshu ; magunifishientorabittof] (n) magnificent rabbitfish (Siganus magnificus, species of rabbitfish found from Thailand to Java) [Add to Longdo]
ワンプーアオバト[wanpu-aobato] (n) wompoo pigeon (Ptilinopus magnificus) [Add to Longdo]
絢爛華麗[けんらんかれい, kenrankarei] (n,adj-na) luxurious and gorgeous; splendid; dazzling; magnificent [Add to Longdo]
偉観[いかん, ikan] (n) magnificent sight [Add to Longdo]
雲煙飛動;雲烟飛動[うんえんひどう, un'enhidou] (n) (1) flying clouds and drifting haze; (2) magnificent calligraphy; vivid penmanship [Add to Longdo]
華々しい(P);花々しい;花花しい;華華しい[はなばなしい, hanabanashii] (adj-i) brilliant; magnificent; spectacular; (P) [Add to Longdo]
華麗[かれい, karei] (adj-na,n) splendor; splendour; magnificence; (P) [Add to Longdo]
拡大[かくだい, kakudai] (n,vs) magnification; enlargement; expansion; (P) [Add to Longdo]
拡大率[かくだいりつ, kakudairitsu] (n) rate of magnification; magnification power [Add to Longdo]
強勢[きょうせい, kyousei] (adj-na,n) splendid; great; magnificent [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top