ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

magnetic resonance imaging

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -magnetic resonance imaging-, *magnetic resonance imaging*, magnetic resonance imag
English-Thai: Longdo Dictionary
magnetic resonance imaging(n, phrase) การสร้างภาพด้วยการเกิดเรโซแนนซ์แม่เหล็ก ย่อด้วย MRI

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
magnetic resonance imaging (MRI)การสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก (เอ็มอาร์ไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
magnetic resonance imaging (MRI)ภาพเอ็มอาร์ (เอ็มอาร์ไอ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Magnetic resonance imagingการสร้างภาพจากการกำทอนในสนามแม่เหล็ก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Magnetic resonance imagingการบันทึกภาพด้วยแมกเนติก เรโซแนนซ์ [TU Subject Heading]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
磁共振成像[cí gòng zhèn chéng xiàng, ㄘˊ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄣˋ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤˋ, ] magnetic resonance imaging MRI [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MRI[エムアールアイ, emua-ruai] (n) (See 磁気共鳴映像法) magnetic resonance imaging; MRI [Add to Longdo]
核磁気共鳴映像法[かくじききょうめいえいぞうほう, kakujikikyoumeieizouhou] (n) nuclear magnetic resonance imaging; NMRI [Add to Longdo]
磁気共鳴映像法[じききょうめいえいぞうほう, jikikyoumeieizouhou] (n) (See MRI) magnetic resonance imaging; MRI [Add to Longdo]
磁気共鳴画像[じききょうめいがぞう, jikikyoumeigazou] (n) magnetic resonance imaging; MRI [Add to Longdo]
磁気共鳴診断装置[じききょうめいしんだんそうち, jikikyoumeishindansouchi] (n) magnetic resonance imaging scanner; MRI scanner [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
磁気共鳴画像[じききょうめいがぞう, jikikyoumeigazou] magnetic resonance imaging (MRI) [Add to Longdo]
磁気共鳴診断装置[じききょうめいしんだんそうち, jikikyoumeishindansouchi] MRI, magnetic resonance imaging [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 magnetic resonance imaging
   n 1: the use of nuclear magnetic resonance of protons to produce
      proton density images [syn: {magnetic resonance imaging},
      {MRI}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top